Adriaen Willaert - schilderij door Titiaan

Contact | Nieuwsbrief | Sitemap

OEUVRE

OEUVRE ALFABETISCH

Structuur van de gegevens · Referentie handschriften en drukken (sigla) · RISM-lijst
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Terug naar overzicht oeuvre.

 

149.  
Kidger B118

ECCE DOMINUS VENIET


2. ondertitel:

De Adventu Domini (Attaingnant)

3. gecomponeerde delen:

Ecce Dominus veniet (eendelig)

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1-c2-c3- c4 (canon)-F3 / finalis: G

5. aantal stemmen:

5-st.
(canon één toon lager in de tenor: 5 stemmen uit 4)

6. genre :

motet

7. reeks :

8. tekst :

Ecce Dominus veniet,
et omnes sancti ejus cum eo :
et erit in die illa lux magna.
Alleluia.

Zie, de Heer zal komen
en alle heiligen met hem.
En op die dag zal er een groot licht schijnen.
Alleluia.

3de antifoon van de vespers op de 1ste zo. van de Advent.

9. eerste gedrukte uitgave:

1532, Lyon, Jacques Moderne, Secundus liber cum quinque vocibus
1534, Parijs, Pierre Attaingnant, Liber septimus XXIIII trium, quatuor, quinque, sexve vocum modulos dominici adventus nativitatisque eius, ac sanctorum eo tempore occurentium habet ... 

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

15329 / 15349

12. vindplaatsen:

msModE C.313 - PiacD (5) - RomeV - TrevBC 8 - VAT VatVM (Zie hier verder : online) - VS Newberry Library, Chicago (zonder A)
druk 1532: A Wn- B KBR Fétis 1682 (A) – D  Mbs (Zie hier verder : online) - GB Lbm
druk 1534: A
 Wn

13. CMM:

DIAMM : https://www.diamm.ac.uk/compositions/16814/

14. andere recente uitgaven:

online – ms – VatVM 571 nr. 2 beelden: 2v. (altus)
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.mus.571

online – 1532 – München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de//view?id=bsb00075662
beeld 17 - folio 16.

-Smijers, Albert, ed. Treize Livres de Motets parus chez Pierre Attaingnant en 1534 et 1535, vol. VII, p. 20, Parijs, 1962 (bron: 15349, maar een toon lager)

-Sherr, Richard ed. The Moderne Motet Anthologies: Five- and More-Voice Motets from the Motteti del Fiore Series.
Routledge 1999.

-Slim, Harry Colin, A gift of madrigals and motets, Chicago-Londen, 1972, vol. 2, p. 208-214 (bron: 15329)

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

Zie hieboven : Harry Colin Slim: A gift of madrigals and motets, Chicago-Londen, 1972, met de tekst en de vertaling in het Engels.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

cd 160 A GIFT FOR A KING
Magdala-koor o.l.v. David Skinner
2006

luister ook op SPOTIFY : albums – a gift for a king

20. duur:

2’38”

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

150.
Kidger B119

ECCE LIGNUM CRUCIS


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Ecce lignum crucis
2. Crux fidelis inter omnes

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-c4-F4 / finalis: A
2. Crux fidelis: finalis: D

5. aantal stemmen:

5-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

Motettorum V vocum liber primus nr 14

8. tekst :

Ecce lignum crucis,
in quo salus mundi pependit.
(in CMM p.73 staat  “perpendit”)
Venite adoremus.


Crux fidelis inter omnes
Arbor una nobilis :
Nulla silva talen profert .
Fronde, flore, germine.
Dulce lignum, dulces clavos,
Dulce pondus sustinet.


Zie naar het Kruis,
waaraan het heil van de wereld is opgehangen.
Kom het aanbidden.

Trouw kruis, boven alles,
Enig nobele boom:
geen enkele, noch door zijn loof, noch door zijn bloei,
zelfs niet door zijn vrucht, kan uw gelijke zijn.

Zoetste hout en zoetste ijzer,
Het zoetste gewicht wordt aan u opgehangen!

Antifoon in de Goede Vrijdagviering, bij de aanbidding van het Heilig Kruis.

9. eerste gedrukte uitgave:

1539, Venetië, Girolamo Scotto, Famosissimi Adriani Willaert... Musica quinque vocum liber primus.
Herdrukt door Scotto in 1550.

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

1539c - W 1110 / 1550a - W 1111

12. vindplaatsen:

ms: I TrevBC 5 PiacD - RomeV
druk (W1110) 1539: D Mbs (A,T) (Zie hier verder : online), Ju, Wolf - GB Lbl - I BolC (S), PLn (zonder S en Q) - PL Krakow
druk (W1111) 1550: D Mbs (Zie hier verder : online) - GB Lbl - PL Krakow - YU MAs (A,Q, uit 1552?)

13. CMM:

3-03 pp. 72-77 (bron: 1539c)

DIAMM : https://www.diamm.ac.uk/compositions/34748/

14. andere recente uitgaven:

online – (W1110) 1539 - München (slechts A en T)
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071874

online – (W1111) 1550 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00094095

online  - partituur in moderne noten – CPDL (Paul R. Marchesano. 2004. Kleine terts hoger)
www.cpdl.org/wiki/index.php/Adrian_Willaert

-Edition Peters, New York,

-Ed. Buxton, Notre Dame Choral Edition NDC 039 (SATTB)
te bestellen bij SHEETMUSICplus

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

16. Schiltz 2003.

De bundel vijfstemmige motetten.(.) De eerste helft (nrs. 1-13) is geschreven in cantus mollis, de tweede helft (nrs. 14-23) in cantus durus. De precieze plaats waar deze scheiding wordt aangebracht, kan - op zijn minst gezegd - symbolisch geladen worden genoemd. De overgang tussen beide helften wordt immers gemarkeerd door twee motetten waarin de thematiek van het kruis centraal staat: O crux splendidior - Dulce lignum (nr. 13), het laatste werk in cantus mollis, en Ecce lignum crucis - Crux fidelis (nr 14), het eerste motet van de cantus durus-sectie, bevinden zich hiermee letterlijk en figuurlijk op het kruispunt van de bundel. De symboliek gaat evenwel nog verder en dringt zelfs door tot het niveau van de compositietechnische details.
Ik wijs hier, voor wat Ecce lignum crucis - Crux fidelis betreft, op
1) de eenmalige stemkruising tussen quintus en bassus op de aanvangswoorden "ecce lignum crucis" (m. 14-16),
2) de simultane combinatie van twee hexachorden aan het begin van de secunda pars. (.)
3) het zigzag-motief, dat in de secunda pars zowel op de woorden "arbor una nobilis" als op "dulce lignum, dulces clavos" (in ritmische augmentatie) voorkomt, en in de polyfonie vaak wordt geassocieerd met de thematiek van het kruis.

p. 172: "compositietechniek: vrije omspeling van het gregoriaans

17. NDC Editions

Conceived on the broadest scale, this motet paraphrases in succession two liturgical chants traditionally sung during the Veneration of the Cross on Good Friday. Each section of the motet leisurely unfolds in a series of overlapping polyphonic arches that build to and ebb from a climactic moment.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

151.
Kidger B043

ECCE MARIA GENUIT (versie 1)


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

6. genre :

motet

7. reeks :

8. tekst :

antifoon voor het Feest van de Besnijdenis van de Heer (1 januari)

9. vindplaatsen:

D BerlGS 7 (enkel de bas)

10. eerste gedrukte uitgaven:


11. RISM:

12. CMM:

13. andere recente uitgaven:

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

________________________________________________________________

ECCE MARIA GENUIT (versie 2) = 5de deel van O ADMIRABILE COMMERCIUM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

152.
Kidger C012

ECCE NUNC BENEDICITE a 4 (versie 1)


2. ondertitel:

Ad completorium. psalm 133, Sexti toni

3. gecomponeerde delen:

Ecce nunc benedicite,
omnes servi domini

De eerste halve zin wordt in het gregoriaans gezongen.

4. tonal type:


met b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-F3 / finalis F

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

psalm

7. reeks :

I sacri e santi salmi
nr 14

8. tekst :

Ecce nunc benedicite Dominum,
omnes servi Domini :

psalm 133 (huidige nummering: 134)
tekst uit de vulgaat.

Thans, zegent de Heer,
alle gij knechten des Heren,

Vertaling naar de grondtekst (Willibrordvertaling 1975)

9. eerste gedrukte uitgave:

1555, Venetië, Antonio Gardano, I sacri e santi salmi che si cantano a Vespro et Compieta.
Herdrukt in 1561 door Antonio Gardano,
in 1565 door Francesco Rampazetto
en in 1571 door "li figliuoli di Antonio Gardano"

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

1555 - W 1123 / 1561 / 1565 - W 1124 / 1571 - W 1125

12. vindplaatsen:

ms: D AugsS
druk 1555 : B KBR (T) code : III 99.240 A - GB Lbl (B) - I BolC (B)
druk 1565 : GB Lcm
druk 1571 : D Mbs (Zie hier verder : online)

13.
CMM:

14. andere recente uitgaven:


online – 1571 - München:
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de//view?id=bsb00087006


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

Voor meer uitleg over deze liturgische muziek van Willaert:
http://www.adriaenwillaert.be/ned/330_399_oeuvre/340_oeuvre_genre.html

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

153.
Kidger c032 en p. 110

ECCE NUNC BENEDICITE (versie 2)
onzeker

2. ondertitel:

psalm 133

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

8-st.

6. genre :

psalm

7. reeks :

8. tekst :

psalm 133

9. eerste gedrukte uitgave:

15641, Neurenberg, Johann vom Berg (Montanus) en Ulrich Neuber. Thesaurus Musicus

10. RISM:

15641

11. CMM:

DIAMM 

12. vindplaatsen:

druk 15641: B Koninklijke Bibliotheek van België Fonds Fétis – D Bayerische
Staatsbibliothek (Zie hier verder : online)
druk 1568: B Koninklijke Bibliotheek van België

13. andere recente uitgaven:

online – 15641 – D
Bayerische Staatsbibliothek
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071786

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17. Anthony F. Carver.

Cori spezzati: the Development of Sacred Polychoral Music to the time of Schütz.
Cambridge, 1988 (betwijfelt het auteurschap van Willaert)

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur

===== ==== ===== ===== =====

154.  
Kidger B044

EGO INFELIX PECCATOR

2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgave:

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

12. vindplaats:

msBerlGS 7 (enkel de bas)

13. CMM:

DIAMM : https://www.diamm.ac.uk/compositions/25600/

14. andere recente uitgaven:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

155.  
Kidger B045

EMENDEMUS IN MELIUS2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:


1.Emendemus in melius
2.Peccavimus cum patribus nostris

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

8. tekst :

Eerste deel: responsorium voor aswoensdag bij de asoplegging

9. eerste gedrukte uitgave:

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

12. vindplaats:

msBergBC

13. CMM:

DIAMM : https://www.diamm.ac.uk/compositions/25479/

14. andere recente uitgaven:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17.  Lewis Lockwood e.a.

Betwijfelen het auteurschap van Willaert op stilistische grond.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

156.
Kidger F056

EN DOULEUR ET TRISTESSE


2. ondertitel:

Languiray-je toujours

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:


6-st. In T: canon in subdyathessarum, ad longum.

6. genre :

chanson

7. reeks :

mellange de chansons

8. tekst 

En douleur & tristesse
Languiray-je toujours.
Si je pers ma maistresse,
Ma dame par amours
M’amour luy ay donnée.
Iamais ne l’oublieray,

Et en melancolie
Mes jours je finiray
.

Door smart en droefheid gekweld
loop ik de ganse dag verdrietig rond.
Indien ik mijn vriendin zou verliezen,
mijn liefdevol meisje,
op wie ik zo verliefd ben,
dan zal ik haar nooit vergeten
en vol weemoed
mijn dagen eindigen.

9. eerste gedrukte uitgaven:

1560, Parijs, Adrian Le Roy & Robert Ballard, Livre de Meslanges, contenant six vingtz chansons.
1572, Parijs, Adrian Le Roy en Robert Ballard, Mellange de chansons

10. RISM:

1560b / 156028/ 15722

11. CMM

12. vindplaatsen:


ms: F ParisBNC 851 ‘Bourdeney manuscript’ (pp. 500 – 501) (Zie hier verder : online)
druk 1572: B KBR (B) -  F Bnf  (onvolledig) (Zie hier verder : online) - E Madrid. Biblioteca del Conservatorio.

13. andere recente uitgaven:

online – Bourdeney – Bibliothèque Nationale de France (pp. 500-501)
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550075091.r=Bourdeney?rk=128756;0

online – 1572 – Parijs Bnf (onvolledig)
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k992839g

vol. 2: contratenor of altus, 2de superius en 2de bas
vol. 3: bassus, 2de contratenor, 2de tenor

-Bernstein, Jane A., Adrian Willaert: The Complete Five and Six-Voice Chansons. New York, 1992, nr 6, pp. 44-56

-Thomas, Bernard, ed. 2 Motto Motets from the Copenhagen MS:For 5 Instruments. Londen 1995

-zelfde uitgave bij: Magnamusic Distributors (EML0559)

- London Pro Musica. MM.LPM0559
-http://www.sheetmusicplus.com/title/En-Douleur-Et-Tristesse-Score-and-parts/5667132

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17
. Bernard Thomas

This chanson is printed after Le Roy and Ballards famous Mellange de chansons des vieux autheurs que des modernes a cinq. six. sept. et huict parties, published in Paris in 1572, a strangely retrospective collection that contains music by Josquin des Pres (d.1521), as well as many pieces by Willaert , who died in 1562, though it does include some more up-to-date pieces, notably those of Claude de Jeune. In this setting the melody appears in all the parts, shared fairly evenly. The two parts that have the least additional material are the tenor and sexta pars, but neither is a cantus firmus. The composer exploits the harmonic ambiguity created by the imitation of the melody at the fourth. Like certain chansons by Josquin des Pres, this piece has an ending which is designed to avoid a major third in the final chord.

17b. Capella Alamire. Cambridge. Massachusetts

A student of Mouton, Adrian Willaert made a practice of expanding works by his predecessors, especially Josquin, but also more obscure composers like Noel Bauldeweyn, choirmaster of Mechelen. Willaert would often retain the canonic scaffolding of his model, as with En douleur et tristesse, but would enrich and thicken the harmony, regularizing the rhythm and piquant dissonance of the Franco-flemish style with his bass-oriented harmonic approach, which led directly to the style of baroque music.
(tekst uit een bijsluiter van een concertprogramma)

17c. Katelijne Schiltz, Bonnie J. Blackburn. Canons and canonic techniques, 14th-16th centuries: theory, practice, and ...

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:


cd 286. DU BON DU CUEUR
Capella Alamire en het Alamire Consort o.l.v. Peter Urquhart.
Melinda McMahon mezzosopraan
LABEL CENTAUR CRC 3637
2019van Adriaen Willaert

-En douleur et tristesse a 6
-Petite Camusette a 4 (versie 1)

luister ook op SPOTIFY – album – Du bon du cueu (Let op de foutieve spelling in SPOTIFY : du bon du cueu)

ook nog op deze cd : Noel Bauldeweyn, Jehan Le Cocq, Tielman Susato, Jean Mouton en anonymi.

20. duur:

2’55

21. Catalogue de la Chanson Française à la Renaissance


http://ricercar.cesr.univ-tours.fr/3-programmes/basechanson/03231-3.asp?numfiche=2412

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

________________________________________________________________
EN GRATULEMUR HODIE - Francisci patris emulus = Contrafactum van SPOLIATIS AEGYPTIIS,
2de strofe van PROLES DE COELO PRODIIT
Zie Weidensaul, Jane Bennett, The polyphonic Hymns of Adriaen Willaert, 1978,
_________________________________________________________________

157.  
Kidger B168

ENIXA EST PUERPERA


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Enixa est puerpera
2. Parvoque lacte pastus est

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: g2-c2-c2-c3-F3-F3 / finalis : C
tweede deel: finalis : F

5. aantal stemmen:

6-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

8. tekst :

Enixa est puerpera
Fulget dies quae Gabriel praedixerat
Fulget dies celebrat Ecclesia

Clausus Joannes senserat.
Fulget dies ista
diei solemnia
celebrat ecclesia…

Parvoque lacte pastus est…

De strofen 5, 6 en 7 van de alfabetische hymne "A solis ortus cardine" van Caelius Sedilius (Vde eeuw), met toevoeging van de woorden 'Fulget dies ista, celebrat ecclesia diei solemnia' als refrein.

9. eerste gedrukte uitgave:

1540, Augsburg, Melchior Kriesstein, Selectissimae necnon familiarissimae cantiones

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

15407

12. vindplaatsen:

msRegB - Vat VatS MS 46 fol. 44-46
druk 1540: A Wn - D Mun

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:


online – 1540 - München:
Neem eerst: “https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de“.
Vul daar het codenummer in bsb00028148 en zoek verder met de gegevens van het scherm.

online – ms  - VatS - Capp.Sist. 46 ms. 46. foll. 44
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Capp.Sist.46

-facsimile: Jeffrey J. Dean. Biblioteca apostolica vaticana. Renaissance music in facsimile

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

Het manuscript bestaat uit talrijke bundels, gekopieerd in de periode vanaf paus Julius II, gestorven in 1513, tot in 1535, wanneer Johannes Parvus, de pauselijke schrijver, er de laatste hand aan legde.

17. Jeffrey J. Dean. Zie hierboven


OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-*cd 52 MUSICA VATICANA
Musik aus den Vatikan-Manuskripten (1503/XV34)
Pomerium o.l.v. Alexander Blachly
GLISSANDO 779 001-2. 1998

met de vertaling in het Frans en het Engels
 
info : http://www.medieval.org/emfaq/cds/gli001.htm

20. duur:

7’54”

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

158.
Kidger B007 en p. 96

EQUALIS ETERNO PATRI


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:


1.Equalis eterno Patri
2.Iustus es Dominus

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c3-c4-F4 / finale: E

5. aantal stemmen:


3-st.

6. genre :


motet

7. reeks :

Libro secondo de li motetti a tre voce

8. tekst :

Equalis eterno Patri,
Carnis tropheo accingere:
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Iustus es Dominus
quia os eius ad iracundiam provocavit
audite obsecro universi populi
et videte dolorem meum.


9. eerste gedrukte uitgave:


154914, Venetië, Girolamo Scotto, Libro secondo de li motetti a tre voce. nr. XXVII.

10. RISM:


154914

11. CMM:


12. vindplaatsen:


ms
: geen
druk 154914: B KBR (T, B) L.P.4041 A2 - GB British Library (Zie hier verder : online)


13. andere recente uitgaven:


online –154914 – GB British Library K.3.d.8.
K3d8_complete_file_for_printing.pdf (royalholloway.ac.uk)

-Heugel & Cie (SSA of TTB) - Alphonse Leduc, Parijs, 1976

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:


1'50"
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

159.
Kidger g057 en p. 193

E QUAND' FA
E quando ha fato l’ovo la mattina
(waarschijnlijk van Fabrianese)


2. ondertitel:

La Canzon della Gallina

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

6. genre :

7. reeks :

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgaven:

10. RISM:

11. CMM:

DIAMM : https://www.diamm.ac.uk/images 

12. vindplaatsen:

ms: S StockKB (hier onder de titel: E quando ha fato l'ovo la mattina 'La Canzon della Gallina') - GB WinF 153 (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:

online – ms – Winchester Partbooks

GB-WCc MS 153 [Discantus] (Winchester Partbooks) - DIAMM (nr 23)(ff. 21v-22r pp. 53-54)
GB-WCc MS 153 [Altus] (Winchester Partbooks) - DIAMM (nr 23)(ff. 21v-22r pp. 53-54)
GB-WCc MS 153 [Tenor] (Winchester Partbooks) - DIAMM (nr 23)(ff. 21v-22r pp. 53-54)
GB-WCc MS 153 [Bassus] (Winchester Partbooks) - DIAMM (nr 23)(ff. 21v-22r pp. 53-54)

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

E QUI LA DIRA = CHI LA DIRA. Zie: QUI LA DIRA

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

160.
Kidger H008

E SE PER GELOSIA


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:


E se per gelosia (eendelig)

4. tonal type:

Geen b / sleutelcombinatie: c2-c4 / finalis D

5. aantal stemmen:

2-st. (sopraan en tenor)

6. genre :

villanesca - bicinium

7. reeks :

Canzone villanesche alla napolitana

8. tekst :

E se per gelosia
mi fai tal compagnia,
la colpa non è mia.
La causa vien da te,
Io te farò stentar
sul buso
d'ho marito me.

En als je jaloers bent,
dat is trouwens jouw aard,
dan ligt de fout niet bij mij.
De oorzaak ligt bij jou,
Ik zal je doen lijden,
om ook zelfs in liefde te lijden.
mijn dierbare echtgenoot!

9. eerste gedrukte uitgave:

1541, Venetië, Antonio Gardano, Ihan Gero, Il primo libro de madrigali italiani et canzoni francese, a due voci. aggiuntovi alcuni canti di M.Adriano et di Constantio Festa

10.
RISM:

154114 - G 1626

11. CMM:

3-14 pp. 179-181 (bron : 154114)

12. vindplaatsen:

druk 1541Vienna, Oesterreichische Nationalbibliothek - Orvieto, Biblioteca
Comunale "Luigi Fumi"

13. andere recente uitgaven:

-Bernstein, Lawrence F. ed. and James E. Haar. Ihan Gero: Il primo libro de' madrigali italiani et canzoni francese a due voci , Monuments of Renaiss. Music , 1 (The University of Chicago Press, Chicago 1980)

-Bornstein, Andrea, Two-Part Italian Didactic Music: Printed Collections of the Renaissance and Baroque (1521-1744) . Duo. Collana di musiche a due voci , 47. 3 vols (Ut Orpheus Edizioni, Bologna 2004)

-Haar, James. A Diatonic Duo by Willaert" in Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, D. 21ste, Afl. 2de (1969), p. 7- 80..

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15. Bossuyt. op.cit. 1985, p. 140.

"een deels syllabische, deels sterk melismatische compositie, die aansluit bij de vaak met pedagogische bedoelingen geschreven en zeer populaire biciniumtraditie."

17. Piet Stryckers

“Het venijnige E se per gelosia” is een buitenbeentje

17a. James Haar. art. "A Diatonic Duo by Willaert" in Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, D. 21ste, Afl. 2de (1969), pp. 68-80.

17b.  Bruno Bouckaert.  (analyse door Bruno Bouckaert in “De Contrapunttheorie van Gioseffo Zarlino”, p. 49-52)


OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-*cd 21/I
LE VILLANESCHE
L'opera omnia di Adrian Willaert.
Collegio vocale e strumentale Euterpe o.l.v. Antonio Eros Negri
sopraan en tenor met colla parte luitbegeleiding
STRADIVARIUS DULCIMER
STR 33311,
1993

musicologische uitleg: Marina Toffetti
teksten en vertaling in modern Italiaans

luister naar de ganse cd op SPOTIFY: albums - villanesche
luister naar de ganse cd op IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/willaert-the-complete-works-vol-1-le-villanesche

-*cd 32 ADRIAN WILLAERT
Madrigali, chansons, villanelle
Romanesque o.l.v. Philippe Malfayt
1ste stem : zang, fluit en harp
2de stem: louter instrumentaal: vedels en luit
RICERCAR RIC 151145

luister ook op SPOTIFY: album – romanesque
luister ook op IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/willaert-chansons-madrigali-and-villanelle

20. duur
:
(de snelste tov. de langzaamste uitvoering)

1’40” Romanesque – 2’33 Euterpe

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

161   
Kidger  B046

EXAUDI DEUS MEUS
(onzeker)


2. ondertitel:

Fuga quatuor vocum ex duabus

3. gecomponeerde delen:

Exaudi Deus meus (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1, c3 / finalis: F

5. aantal stemmen:

4-st. fuga: 4 stemmen uit 2 (=dubbele canon)
tenor: In subdiapason, post tria tempo
bassus: In subdiapason, post tria tempo

6. genre :

motet

7. reeks :

8. tekst :

Exaudi, Deus meus, orationem meam.
& ab inimicis meis me defende.
quoniam tu presidium meum

Luister, mijn God, naar mijn gebed
en verdedig me tegen mijn vijanden
want gij zijt mijn meester.


9. eerste gedrukte uitgave:

-15203, , Venetië, Andrea Antico, Motetti novi & chanzoni franciose a quatro sopra doi. (met de tekst: Irons nous tousiours coucher)
-15457, Wittenberg, Georg Rhaw, Secundus tomus biciniorum quae et ipsa sunt gallica, nr 127. folio 121.

10. RISM:


15203/ 15457

11. CMM:


12. vindplaatsen


ms
: geen
druk 15457 : D Harald Fischer Verlag downloadservice (Zie hier verder : online) - GB British Library (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:


online – 15457 – GB
British Library K.2.c.3. nr 127 folio 107 (vox superior) of folio 121 (vos inferior)
https://repository.royalholloway.ac.uk/items/f341c3e7-b0fd-ceec-b5bb-e139a982e2eb/1/treenav.jsp?tempwn.b=close

online -
15457: D Harald Fischer Verlag downloadservice
Harald Fischer Verlag Downloadservice (fischer-download.de)

-Bruce Bellingham ed., Bicinia gallica, latina, germanica, Kassel, 1980. (bron: 1545)

-Thomas, Bernard ed., Seven double canons, Pro Musica, Londen, 1972

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17.  Grove.

"unlikely on stylistic grounds"

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

162.
Kidger E006c

EXORTUM EST IN TENEBRIS 

2. ondertitel:

In Nativitate Domini. (In II. Vesperis) Antiphona  3

3. gecomponeerde delen:

Exortum est in tenebris (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c2-c3-c4 / finalis: C

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

antifoon

7. reeks :

I sacri e santi salmi che si cantano a Vespro et Compieta

8. tekst :

Exortum est in tenebris lumen rectis corde:
misericors et miserator,et justus Dominus

Het (verbond) schittert in de duisternis als een licht voor wie rechtschapen zijn,
barmhartig en vrijgevig. Zo rechtvaardig is ook de Heer.

3de antifoon voor de 2de vespers “In Nativitate Domini”.

9. eerste gedrukte uitgave:

1555, Venetië, Antonio Gardano, I sacri e santi salmi che si cantano a Vespro et
Compieta. p.15.
Herdrukt in 1561 door Antonio Gardano,
in 1565 door Francesco Rampazetto
en in 1571 door "li figliuoli di Antonio Gardano"

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

1555 - W 1123 / 1561 / 1565 - W 1124 / 1571 - W 1125

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1555: B KBR (T). code : III 99.240 A - GB Lbl (B) - I BolC (B)
druk 1565: GB Lcm
druk 1571: D Mun - I BolC (B)

13.
CMM:

14. andere recente uitgaven:

online – 1571 - München:
Neem eerst: “https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de“.
Vul daar het codenummer in bsb00087006 en zoek verder met de gegevens van het scherm.

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

Voor meer uitleg over deze liturgische muziek van Willaert:
http://www.adriaenwillaert.be/ned/330_399_oeuvre/340_oeuvre_genre.html

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-*cd 21/XII.  VESPRO DI NATALE
Opera omnia deel XII.
I Piccoli Musici en Delitiae Musicae o.l.v. Marco Longhini
Knapen unisono met blazers
STRADIVARIUS Dulcimer STR 33373

luister ook SPOTIFY : albums – Vespro di Natale
luister ook naar IDAGIO:
de ganse cd: https://app.idagio.com/albums/willaert-christmas-vespers

20. duur:

De vijf antifonen bij de vesperpsalmen samen: 3'49"

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

163.
Kidger D017

EXSULTET COELUM LAUDIBUS
Exsultet orbis gaudiis


2. ondertitel:

De Apostolis. Ad Vesperas. Hymnus

3. gecomponeerde delen:

2. Vos saecli
(4. Quorum praecepto: zelfde noten als de 2de strofe)
6. Deo Patri

4. tonal type:

2. Vos saecli: geen b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-F4 / finalis: A
6. Deo Patri: geen b / sleutelcombinatie: c2-c3-c3-c4-F4 / finalis: E

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

hymne

7. reeks :

Hymnorum Musica, nr 22

8. tekst :

De onpare strofen worden gezongen in het gregoriaans eerste modus. Zie Liber Usualis. Doornik. 1953. pp. 116-117. De tekst in Liber Usualis verschilt in kleine mate met die van Willaert.

1.
Exsultet orbis gaudiis,
Caelum resultet laudibus:
Apostolorum gloriam
Tellus et astra concinunt.

2.
Vos saecli justi judices
Et vera mundi lumina :
Votis precamur cordium
Audite preces supplicum.

3.
Qui templa caeli clauditis,
Serasque verbo solvitis
Nos a reatu noxios
Solvi jubete quaesumus.

4.
Quorum praecepto subditur
Salus et languor omnium
Sanate aegros moribus
nos reddentes virtutibus.

5.
Ut cum redibit arbiter
In fine Christus saeculi,
Nos sempiterni gaudii
Concedat esse compotes.

6.
Deo Patri sit gloria
Eiusque soli Filio
Cum Spiritu Paraclito
Et nunc et in perpetuum.

Vertaling : Volkszangboek Doornik. 1950. pp. 353-355
Volkszangboek volgt de tekst van Liber Usualis en dus ook in de vertaling.

1.
Dat de aarde opspringe van vreugde:
dat de Hemel van lofzangen weerklinke:
de glorie der Apostelen
zingen aarde en hemel.

2.
U, rechters der eeuwen,
en ware lichten der wereld,
leggen wij de verlangens onzer harten bloot:
wilt onze smekingen aanhoren.

3.
Gij die den hemeltempel sluit,
en met één woord de deuren opent:
van onze fouten en schulden
wilt ons bevrijden, wij bidden U.

4.                                                       
Gij, aan wier bevelen terstond
ziekte en welstand gehoorzamen:
Geneest onze kwijnende zielen,
vermeerdert in ons de deugd.

5.
Opdat, wanneer Christus als rechter zal terugkeren,
op het einde van de wereld,
Hij ons toesta aan de eeuwige vreugde
deelachtig te wezen.

6.
Aan den Vader, en tevens aan den Zoon,
en aan U, Heilige Geest,
zoals in ’t verleden zij nu en altijd voort
ere door alle eeuwen.

9. eerste gedrukte uitgave:

1542, Venetië, Girolamo Scotto, Hymnorum Musica secundum Ordinem Romanae Ecclesiae.
Herdrukt in 1550.

10. RISM

1542b - W 1113 / 1550b - W 1114

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk (W1113) 1542: D 
Ju - TZ (S) - BolC, VEaf (S,A,B)
druk (W1114) 1550: E BarcBC (T) - BolC (S,A)

13.
CMM:

3-07 pp. 125-129 (bron: 1542b)

14. andere recente uitgaven:

online – 1542 – Scotto – IMSLP (Het volledige boek)
https://imslp.org/wiki/Hymnorum_musica_(Scotto,_Girolamo)


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Terug naar het overzicht van het oeuvre

 

Top

Volg ons op Facebook Volg de Adriaen Willaert Foundation op Facebook

© AWF-foundation vzw - info@adriaenwillaert.be