Adriaen Willaert - schilderij door Titiaan

Contact | Nieuwsbrief | Sitemap

OEUVRE

OEUVRE ALFABETISCH

Structuur van de gegevens · Referentie handschriften en drukken (sigla) · RISM-lijst
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Terug naar overzicht oeuvre.RECEDENTIBUS DISCIPULIS = 2de deel van CONGRATULAMINI MIHI

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

426.
Kidger B082

RECORDARE DOMINE


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:


1. Recordare Domine
2. Patres nostri peccaverunt

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c4-F4-F3-F5 / finalis: A
2. Patres nostri peccaverunt: finalis: E

5. aantal stemmen:

4-st. mannenkoor : T-B-B-B

6. genre :


motet

7. reeks :

Musica Nova. Moteta cum quatuor vocibus. nr 4

8. tekst :

Recordare Domine quid acciderit nobis:
intuere, et respice opprobrium nostrum.
Haereditas nostra versa est ad alienos:
domus nostrae ad extraneos.

Pupilli facti sumus absque patre,
matres nostrae quasi viduae.

Aquam nostram pecunia bibimus :
ligna nostra pretio comparavimus.

Patres nostri peccaverunt, et non sunt :
et nos iniquitates eorum portavimus.
Servi  dominati sunt nostri :
non fuit qui redimeret de manu eorum.
Converte nos Domine ad te, et convertemur :
innova dies nostros, sicut a principio :
et ne in aeternum obliviscaris nostri,
Domine Deus noster.

Lamentationes Jeremiae Prophetae 5 :1-4,7-8,21

Gedenk toch, Heer, wat ons is overkomen.
Merk toch op. Zie onze smaad:
Ons eigen land is de vreemdelingen toegevallen.
Ons bezit de buitenlander.
We zijn wezen zonder vader, onze moeders zijn weduwen geworden.
We moeten betalen om ons eigen water te drinken en ons hout moeten we kopen.

Onze voorouders hebben gezondigd. Ze zijn er niet meer.
Nu dragen wij hun schuld.
Slaven heersen over ons en niemand die ons uit hun greep verlost.
Breng ons terug bij u, HEER, laat ons terugkeren, laat het ons gaan als voorheen.
En in eeuwigheid zult gij ons nooit meer vergeten.
God, onze Heer.

De Nieuwe Bijbelvertaling

9. eerste gedrukte uitgave:

1559, Venetië, Antonio Gardano, Musica Nova di Adriano Willaert.
Herdrukt in 1569 (verloren)
1561, Leuven, Pierre Phalèse, Hadriani Willaert musici excellentissimi moteta.(deel 1)

10. RISM:

1559a - W 1126 / 1561(1) - W 1128

11. CMM:

3-05 pp. 23-31 (bron 1559a)

12. vindplaatsen:

ms : geen

Het verzamelboek MUSICA NOVA uit 1559 (W1126) bestaat uit zeven stemboeken, nl. S, A, T, B, Q, 6 en 7). Volgende bibliotheken hebben alle boeken en bieden ze online: Bologna, Museo internazionale e biblioteca della musica en München, Bayerische Staatsbibliothek. Ook de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, maar hier ontbreekt de ALTUS.
(Zie hier verder : online)

druk 1561 – (W1128) - D München – Bayerische Staatsbibliothek.
Leuven, Pierre Phalèse, Hadriani Willaert musici excellentissimi moteta.
(deel 1) (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:

online – 1559 - Bologna V.13:
http://badigit.comune.bologna.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/
cmbm/images/ripro/gaspari/_V/V013/


online – Musica Nova – 1559 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071866 pp. 7-10

online:
druk 1561 - (W1128) – D München – Bayerische Staatsbibliothek –
Leuven, Pierre Phalèse, Hadriani Willaert musici excellentissimi moteta.
zonder de VIIde stem
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00093443
deel 1 [nr 4], pp.5v-6

online - partituur in moderne noten - cpdl
Recordare Domine (cpdl.org)

online - Musica nova – 1559 – KBR
(zonder de altus)
https://opac.kbr.be/Library/doc/SYRACUSE/18352190#uurl

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

Opvallend lage tessituur: 2 octaven: van de hoge mi tot de heel lage mi!

15. Bossuyt op. cit. 1985:

p. 112: "Typisch Nederlands blijft de overwegend contrapuntische schrijftrant, die slechts zelden de plaats ruimt voor meer homofonie, zoals bijv. het noema op de uitroep converte nos Domine."

17. Michele Fromson. Themes of exile in Willaert's Musica Nova.
Journal of the American Musicological Society, Vol. 47, No. 3 (Autumn, 1994),

p. 458. "Savonarolan associations of a different sort arise in another melody Willaert cited: the phrygian soggetto ostinato from Josquin's Miserere mei, Deus, which Patrick Macey has convincingly linked to the cult of Savonarola at the Este court in Ferrara around 1500. This brief soggetto recurs intermittently throughout Musica nova-in the madrigals lo mi rivolgo and Passa la nave, the cantus and bassus of the motet Dilexi, quoniam exaudiet, and the lower three voices of Recordare Domine quid acciderit nobis."

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:


-*cd 226
MUSICA NOVA. The Motets
Singer Pur
OEHMS CLASSICS OC 835. 2011 - 2012
http://www.oehmsclassics.de/cd.php?formatid=592

luister ook op SPOTIFY : - nummers - recordare domini
luister ook op IDAGIO:
Recordare Domine: https://app.idagio.com/recordings/11232789
volledig album: https://app.idagio.com/albums/willaert-musica-nova

20. duur:

8’44” Singer Pur

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

REDEMISTI NOS DOMINE = 2de deel van IN MANUS TUAS DOMINE

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

427.
Kidger E006b

REDEMPTIONEM MISIT DOMINUS


 
2. ondertitel:

In Nativitate Domini. In II. Vesperis. Antiphona 2

3. gecomponeerde delen:


Redemptionem misit Dominus (eendelig)

4. tonal type:


met b / sleutelcombinatie: c1-c2-c3-c4 / finalis: C

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :


antifoon

7. reeks :


I sacri e santi salmi che si cantano a Vespro et Compieta

8. tekst :

Redemptionem misit Dominus populo suo: mandavit in aeternum testamentum suum

De Heer deelde erbarmen uit aan zijn volk. Voor de eeuwigheid liet Hij zijn verbond gelden.

2de antifoon voor de 2de vespers “In Nativitate Domini”.

9. eerste gedrukte uitgave:

1555, Venetië, Antonio Gardano, I sacri e santi salmi che si cantano a Vespro et Compieta. p.15.
Herdrukt in 1561 door Antonio Gardano,
in 1565 door Francesco Rampazetto
en in 1571 door "li figliuoli di Antonio Gardano"

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

1555 - W 1123 / 1561 / 1565 - W 1124 / 1571 - W 1125

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1555: B KBR (T). code : III 99.240 A - GB Lbl (B) - I BolC (B)
druk 1565: GB Lcm
druk 1571: D Mun - I BolC (B)

13.
CMM:

14. andere recente uitgaven:

online – 1571 - München:
Neem eerst: “https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de“.
Vul daar het codenummer in bsb00087006 en zoek verder met de gegevens van het scherm.

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

Voor meer uitleg over deze liturgische muziek van Willaert:
http://www.adriaenwillaert.be/ned/330_399_oeuvre/340_oeuvre_genre.html

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-*cd 21/XII.  VESPRO DI NATALE
Opera omnia deel XII.
I Piccoli Musici en Delitiae Musicae o.l.v. Marco Longhini
Knapen unisono met blazers
STRADIVARIUS Dulcimer STR 33373

luister ook SPOTIFY : albums – Vespro di Natale
luister ook naar IDAGIO:
de ganse cd: https://app.idagio.com/albums/willaert-christmas-vespers

20. duur:

De vijf antifonen bij de vesperpsalmen samen: 3'49"

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

428.  
Kidger op.cit. p. 20.

REGEM REGUM DOMINUM
anoniem


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

Regem regum Dominum (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c3-c3-c4-F4-F4 / finalis: F

5. aantal stemmen:

6-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

Motetta VI vocum, nr 23

8. tekst :

Regem regum dominum
Venite adoremus
quia ipse est corona sanctorum omnium.
Venite exultemus domino
jubilemus deo salutari nostro
praeoccupemus faciem in confessione
in psalmis jubilemus ei.

Kom, laten we de Koning der koningen aanbidden
want Hijzelf is de kroon van alle heiligen.
Kom, we zullen onze Heer vereren
en de God bejubelen die ons heil brengt.
Laten we in eerlijkheid Hem begroeten
en met psalmen bejubelen
want Hijzelf is de kroon van allle heiligen.

9. eerste gedrukte uitgaven:

(W1112) 1542, Venetië, Antonio Gardano, Adriani Willaert. musicorum sex vocum . liber primus. nr 46.

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

1542a - W 1112

12. vindplaatsen:

druk (W1112) 1542: A Wn - B KBR twee versies: eerste enkel S, tweede A, T, B, Q, dus geen VI. - D Dresden Katholische Hofkirche (B - onvolledig) -Mbs (Zie hieronder online) - Mu (zonder T en B), RegB , Wolfl - F CH (Q), Pn (A), TLc (A) - GB Lbl (zonder 6) - I BolC (5), Bologna , Accademia Filarmonica (zonder S en Q) VEaf (zonder S en 5)

13. CMM:

3-04, pp. 123-130 (bron: 1542a)

14. andere recente uitgaven:


online – (W1112) 1542 - München
:
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de//view?id=bsb00074422

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

429.
Kidger B083

REGINA COELI a 4 (versie 1)


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

Regina coeli laetare (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-F4 / finalis: F

5. aantal stemmen:

4-st.
canon tussen sopraan en tenor

6. genre :

motet

7. reeks :

Motettorum IV vocum . liber secundus, nr 21

8. tekst :

Regina coeli laetare. Alleluia.
Quia quem meruisti portare. Allelua.
Resurrexit, sicut dixit. Alleluia.
Ora pro nobis Deum. Alleluia.

Maria-antifoon voor de completen van de zondag in de Paastijd

Koningin van de Hemel, verheug u. Alleluia.
Want, die Gij gedragen hebt. Alleluia.
is verrezen zoals Hij voorspeld had. Alleluia.
Bid God voor ons. Alleluia.

9. eerste gedrukte uitgave:

1545, Venetië, Antonio Gardano, Adriani Willaert. musica quatuor vocum … liber secundus
(komt dus niet voor in de uitgaven van Scotto van 1539)

10. RISM:

1545c - W 1109

11. CMM:

3-02, p. 112-115 (bron: 1545c)

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1545: A Wn - B Aa - D Mbs (Zie hier verder : online) - F Pn (onvoll.) - GB Lon BL

13. andere recente uitgaven:

online – 1545 - München
:
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071933

*Annie Bank, Amsterdam. Serie P, nr 36 (STTB)
met de oorspronkelijke notenwaarden

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15. Bossuyt. op. cit. 1985. p. 105

"Thematiek ontleend aan een Gregoriaanse cantus firmus, geparafraseerd in alle partijen en als thema imitatief verwerkt.
Aanwending ook van een tweestemmige canon, mogelijks met een symbolische bedoeling verwijzend naar Maria als Moeder van Christus, op de tekst Quia quem meruisti portare."

16. Schiltz. op.cit. 2003

p. 168: " met gebruik van de canon, hoewel uitzonderlijk voor dit boek".
p. 168 vn 13: "uitzonderlijk een modus met grote terts (finalis F) in het tweede boek van de druk uit 1545".

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

430.
Kidger B084

REGINA COELI a 4 (versie 2)


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:


1. Regina coeli
2. Resurrexit sicut dixit

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c4-c4-c4-F4 / finalis: F (in beide delen)

5. aantal stemmen:

4-st. (mannenkoor)

6. genre :

motet

7. reeks :

1518, Medici Codex, nr 15

8. tekst :

Regina coeli laetare. Alleluia.
Quia quem meruisti portare. Allelua.
Resurrexit, sicut dixit. Alleluia.
Ora pro nobis Deum. Alleluia.

Maria-antifoon voor de completen van de zondag in de Paastijd

Koningin van de Hemel, verheug u. Alleluia.
Want, die Gij gedragen hebt. Alleluia.
is verrezen zoals Hij voorspeld had. Alleluia.
Bid God voor ons. Alleluia.

9. eerste gedrukte uitgave:

1521, Venetië, Andrea Antico, Motetti libro secondo

10. RISM:

15214
bij Kidger. op.cit. p. 214:
bij Kidger: ook 15413 en toegeschreven aan Nicolas Gombert (G2982). Een fout die Kidger overneemt van Bernstein. Zie hier verder: versie 3)

11.
CMM:

DIAMM : I-MOd MS Mus. IX - DIAMM

12. vindplaatsen:

ms: I BolC A71 - BolQ23 (Zie hier verder : online) - FlorL 666 (Medici codex) - ModD 9 (Zie hier verder : online) - ModE (N.1.2.) - GB LonRC
druk 15214: I Fm - BolC (enkel alt) (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:

online - 15214 - Bologna (enkel de alt)

http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/cmbm/images/ripro/
gaspari/_R/R141/

online - ms - BolC Q23 (bas ontbreekt)
 Pro hebdomada sancta plura diversorum auctorum, scilicet Lupi, Archadelt, M. Jan, Adriani Willaert, Tugdual, Vincentij Ruffi, Moralis, et Verdeloth. - Ms. del secolo XVI, in 4°. Cantus, Tenor, et Altus. Mancano le altre parti, essendo queste composizioni a 4, 5 e 6 voci.
handschrift: http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/cmbm/images/ripro/gaspari/_Q/Q023/

online – ms - ModD 9: nr 14. ff. 29v-31
https://www.diamm.ac.uk/sources/1436/#/images (images : ff 29v-31 en pp 66-69)

-Lowinsky, Edward E., ed. The Medici Codex of 1518: a Choirbook of Motets Dedicated to Lorenzo de Medici, Duke of Urbino. Chicago, 1968. (Monuments of Renaissance Music nr 15, p. 114-119)
met facsimile en met de vertaling in het Engels

-*Edition Music Contact. Transcriptie: Giovanni Acciai (beide delen)

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

DE MEDICI CODEX
Florence 1518
ms: I FlorL 666
Een handgeschreven koorboek op perkament, uit 1518 met 77 motetten, waarvan 7 van Adriaen Willaert, opgedragen aan Lorenzo de Medici, hertog van Urbino.
Zie lijst bij "oeuvre_genre".

17. Lowinsky 1968

"The young Willaert is not a very fervent tone painter. Nor does the Marian antiphon invite animated text setting. Nevertheless, the vogue is so strong that Willaert cannot resist forming, at least in the beginning of the composition, a lively contrast between the slow, solemn evocation of the "Queen of Heaven" and the vivacious imperative "rejoice!"

" Deze compositie is niet zeer geslaagd. Wellicht daardoor dat ze niet is opgenomen noch bij Scotto, noch bij Gardano.
Verwijst naar het gregoriaans"

OPNAMEN:

18. lp’s:

-lp 63. Jacobus de Kerle: Missa Regina coeli
(gezongen door mannenkoor)

19. cd’s:


-*cd 115
THE MEDICI WEDDING. Ring ensemble
(gezongen door een vrouwenkoor)
http://www.classicsonline.com/

luister ook naar SPOTIFY : albums – the medici wedding
luister ook naar IDAGIO : https://app.idagio.com/works/21831934
of, voor de ganse cd: https://app.idagio.com/albums/medici-wedding-the

-cd 189 Festival Galuppi 2000
Coenobium Vocale
(gezongen door een mannenkoor)
NALESSO RECORDS VENEZIA
2000

20. duur:


4’28” beide delen door het Ring Ensemble
_____________________________________________________________

431.
Kidger B145

REGINA COELI LAETARE a 5 (versie 3)

2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Regina coeli
2. Resurrexit sicut dixit

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c3-c3-c3-F4 / finalis F (in beide delen)

5. aantal stemmen:

5-st.
1. Regina coeli: Sup, T1 (canon in subdiapenthe), CT, Q (resolutio), B
2. Resurrexit: Sup, Q (resolutio) ,CT, T (canon in epidiapenthe), B

6. genre :

motet

7. reeks:

Motetta V vocum nr 11

8. tekst :

Regina coeli laetare. Alleluia.
Quia quem meruisti portare.
Allelua.
Resurrexit, sicut dixit. Alleluia.
Ora pro nobis Deum. Alleluia.

Maria-antifoon voor de completen van de zondag in de Paastijd

Koningin van de Hemel, verheug u. Alleluia.
Want, die Gij gedragen hebt. Alleluia.
is verrezen zoals Hij voorspeld had. Alleluia.
Bid God voor ons. Alleluia.

9. eerste gedrukte uitgave:

1535, Parijs, Pierre Attaingnant, Liber duodecimus: XVII musicales ad virginem Christiparam salutationes habet
15382, Lyon, Jacques Moderne, Tertius liber mottetorum ad quinque et sex voces. Herdrukt in 1542.
1539, Venetië, Girolamo Scotto, Famosissimi Adriani Willaert. musica quinque vocum . liber primus.
Herdrukt in 1550.
1541, Venetië, Hieronymus Scotto, Gombert, Pentaphthongos harmonia, liber primus (anoniem)

10. RISM:

15354 / 15382 /1539c - W 1110 / 15413 - G 2982 /15424 / 1550a - W 1111

11. CMM:

3-03, pp. 56-61 (bron: 1539c)

12. vindplaatsen:

ms: PiacD (5)
druk 1539c - W 1110: D Mbs (A,T) (Zie hier verder : online), Ju, Wolf - GB Lbl - I BolC (S), PLn (A, T, B) - PL Krakow
druk 1542: B KBR Fétis 1682 (A) - D Mbs 15424 (C,A,T,B) (Zie hier verder : online)
druk 1550a - W 1111: D Mbs (Zie hier verder : online) - GB Lbl - PL Krakow - YU MAs (A,Q, uit 1552?)

13. andere recente uitgaven:

online – 1539c - W 1110 - München (slechts A en T)

https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071874

online – 15424 – München (slechts C,A,T,B)
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00075664

online – 1550a - W 1111 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00094095

online – partituur in moderne noten – IMSLP (=CMM)
http://imslp.eu/files/imglnks/euimg/6/62/IMSLP574633-PMLP925554-Willaert_Regina_coeli_laetare.pdf

-Merritt, A. Tillman, ed. Treize livres de motets parus chez Pierre Attaingnant en 1534 et 1535. Vol.12. Paris,1963 , vol. 12, p. 34 (bron: 15354)

-Edition Michael Procter EMP0265 = The Beauchamp Press BP1074, Gloucester, 1995 (Finale)

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

Kidger : 15382, p. 79 en p. 152

15. Bossuyt; op.cit. 1985

p. 105: "Mogelijk heeft de canon, waarbij uit één stem als het ware een tweede "geboren wordt", een symbolische bedoeling, aangezien de tekst steeds een
verwijzing inhoudt naar Maria als de moeder van Christus - Quia quem meruisti portare.


p. 107: "verwerkt een tweestemmige canon op een Gregoriaanse melodie. Doordat ook de canonische stemmen vaak aan de polyfone uitwerking van de
thematiek deelnemen, blijven deze canons min of meer verborgen."


16. Schiltz op.cit. 2003

p. 172: "Compositietechniek: Canon in de kwint tussen Q en T op een gregoriaanse melodie"

17. Jane A. Berstein. The Scotto Press. 1998.

Door Bernstein ten onrechte verward met het Regina Coeli uit de Medici Codex (versie 2) dat slechts vierstemmig is.
Fout die Kidger overneemt (p. 214)
Hier onderscheiden we inderdaad 7 verschillende versies!

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

432.
Kidger B186 en p.152

REGINA COELI LAETARE a 6 (versie 4)


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Regina coeli
2. Resurrexit sicut dixit

4. tonal type:

met 1 b / sleutelcominaties : c1,c3, c4  (resolutio), c4, F4, c4, c4 (resolutio) / finalis : F

5. aantal stemmen:

6-st.

beelden:
cantus : 0056-0057
altus: 0212-0213
tenor: 0368-0369
bas: 0524-0525
V : 0680-0681
VI: 0834-0835

6. genre :

motet

7. reeks :

8. tekst :

Regina coeli laetare. Alleluia.
Quia quem meruisti portare.
Allelua.
Resurrexit, sicut dixit. Alleluia.
Ora pro nobis Deum. Alleluia.

Maria-antifoon voor de completen van de zondag in de Paastijd
Koningin van de Hemel, verheug u. Alleluia.
Want, die Gij gedragen hebt. Alleluia.
is verrezen zoals Hij voorspeld had. Alleluia.
Bid God voor ons. Alleluia.

Slotlied in de completen

9. eerste gedrukte uitgave:

10. RISM:

11. CMM:

DIAMM : Estense Digital Library - "Mottetti a 5 voci" (beniculturali.it)
Zesstemmig : https://edl.beniculturali.it/beu/850016256 [nr 15], p. 48-49 (foutief in de oorspr. uitgave: p.40)
= ModE C.314

12. vindplaatsen:

druk ca. 1560 : I ModE C.314 (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:


online – Modena – I
ModE C.314 [nr 15], p. 48-49

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

F. Samuel Pogue. Jacques Moderne: Lyons Music Printer of the Sixteenth Century; Genève, 1969.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

433.
Kidger I012

REGINA COELI LAETARE a 3 (versie 5)

2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

Regina coeli (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c4-c4-F4 / finalis : C

5. aantal stemmen:

3-st. (mannenstemmen)
In het tenorboekje staat: Questo canto fermo serve per doi = Deze Cantus firmus, te zingen door de tenorpartij, een variante van de gregoriaanse melodie, geldt zowel voor de versie van Willaert als voor die van Cipriano de Rore.

6. genre :

7. reeks :

8. tekst :

Regina coeli laetare. Alleluia.
Quia quem meruisti portare. Alleluia.
Resurrexit sicut dixit. Alleluia.
Ora pro nobis Deum. Alleluia. Alleluia.

Maria-antifoon voor de completen van de zondag

Koningin van de Hemel, verheug u. Alleluia.
Omdat Hij, die gij gewaardigd geweest zijt te dragen. Alleluia.
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft. Alleluia.
Bid God voor ons. Alleluia.

9. eerste gedrukte uitgave:

155116, Venetië, Antonio Gardano, Fantasie, recercari, contrapunti a tre voci di M. Adriano
Herdrukt in 155925 (Zie hier verder : online) en in 15938 - W 1122

10. RISM:

155116 - W 1120 / 155925- W 1121 / 15938 - W 1122

11. CMM:

DIAMM : https://www.diamm.ac.uk/compositions/11490/

12. vindplaatsen:

ms: F ParisBNC 851 Bourdeney pp. 1-2 (Zie hier verder : online)
druk 155116: I FM (S) (Zie hier verder : online)
druk 155925: D Mbs (S, T, B) (Zie hier verder : online) - I Pu (B)
druk 15938 - W 1122 : GB Lbl (S, B)

13. andere recente uitgaven:

online – ms Bourdeney – Parijs Bibliothèque Nationale BNC 851 (pp. 1–2)
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550075091/f510.image.r=Bourdeney

online – 155925 - München - 4 Mus.pr. 117
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de//view?id=bsb00075013

online – 155116 - partituur in moderne noten - IMSLP (Paul-Gustav Feller)
http://imslp.org/wiki/Regina_caeli_(Willaert,_Adrian)

online – 155925 - partituur in moderne noten - CPDL (André Vierendeels)
www.cpdl.org/wiki/index.php/Adrian_Willaert

-facsimile 155925 : Ed. Ignace Bossuyt, Alamire, Peer, 1986 - OMI 1264 (bron: 1559)

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert. "Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551),". New York, 1994

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

Is dit Regina Coeli een tussendoortje? Een speelse afspraak met Cipriano De Rore?
Beiden schrijven een driestemmig Regina Coeli op dezelfde cantus firmus en laten het drukken niet in een bundel motetten of andere religieuze muziek, maar aan het begin van de bundel ricercare's van Willaert. Heel ongewoon!

15. Bossuyt. Zie voorwoord in de facsimile-uitgave. Peer. 1986.

16. R. Judd op.cit. 1944

zie uitvoerige bespreking in de uitgave van 1994, New York en Londen

17. Kidger klasseert dit Regina Coeli ten onrechte bij de instrumentale nummers (I012) doordat het inderdaad staat in de bundel van de intrumentale ricercaris.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

434.
Kidger E004

REGINA COELI LAETARE a 4 (versie 6)


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Regina coeli
2. Resurrexit sicut dixit

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: g2-c1-c1-c3 / finalis: G
2. Resurrexit sicut dixit: finalis: C

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

antiphona

7. reeks :

I sacri e santi salmi
nr 20

8. tekst :

1. Regina coeli laetare. Alleluia.
Quia quem meruisti portare. Alleluia.
2. Resurrexit sicut dixit. Alleluia.
Ora pro nobis Deum. Alleluia. Alleluia.


Maria-antifoon voor de completen van de zondag

Koningin van de Hemel, verheug u. Alleluia.
Omdat Hij, die gij gewaardigd geweest zijt te dragen. Alleluia.
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft. Alleluia.
Bid God voor ons. Alleluia.

9. eerste gedrukte uitgave:

1555, Venetië, Antonio Gardano, I sacri e santi salmi che si cantano a Vespro et Compieta.
Herdrukt in 1561 door Antonio Gardano,
in 1565 door Francesco Rampazetto
en in 1571 door "li figliuoli di Antonio Gardano"

10. RISM:

1555 - W 1123 / 1561 / 1565 - W 1124 / 1571 - W 1125

11.
CMM:

12. vindplaatsen:

ms: D AugsS
druk 1555 : B KBR (T) code : III 99.240 A - GB Lbl (B) - I BolC (B)
druk 1565 : GB Lcm
druk 1571 : D Mbs (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:

online – 1571 - München:
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de//view?id=bsb00087006

online – 1555 - partituur in moderne noten - IMSLP
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a8/IMSLP212352-WIMA.f0b6-Regina.pdf

online – 1555 – partituur in moderne noten - CPDL (een kwint lager)
http://www1.cpdl.org/wiki/images/d/d9/Willaert_-_Regina_caeli.pdf

online – 1555 – partituur in moderne noten - Byrt Janssen (2010)
http://www.ugr.es/~bjanssen/partituras/Willaert-ReginaCoeliLaetare.pdf

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

Voor meer uitleg over deze liturgische muziek van Willaert:
http://www.adriaenwillaert.be/ned/330_399_oeuvre/340_oeuvre_genre.html

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:


----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

434a
Kidger : -----

REGINA COELI LAETARE a 5 (versie 7)

ms
: BerlGS 7 Berlin. Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbezitz
MS XX. HAStUB Königsberg Nr. 7

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

RESPICE CLEMENS = 2de strofe van AD PRECES NOSTRAS

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

435.
Kidger B085 en p. 175 (SGallS 463. Tschudi Liederbuch)

REX AUTEM DAVID
(onzeker)

2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgave:

15388, Wittenberg, Georg Rhaw, Symphoniae iucundae atque adeo breves quatuor vocum

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

15388

12. vindplaatsen:

ms: CH BasU F.X.5-9 - SGallS 463 Tschudi Liederbuch - D MunU - FlorBN Panc. 27 (Zie hier verder : DIAMM) – P Coimbra P- Cug (Zie hier verder : online)Lissabon Cancioneiro de Lisboa P-Ln (Zie hier verder : online)


13.
CMM:

DIAMM : https://www.diamm.ac.uk/compositions/35409/

14. andere recente uitgaven:

online – ms - P-Cug MM. 32 (beelden 056v-057r)
http://pemdatabase.eu/source/15642?page=2

online – ms - P-Cug MM. 48 (beelden 054r – 054v)
http://pemdatabase.eu/image/73199
en beelden 123v-124r
http://pemdatabase.eu/image/73224

online – ms – P-Ln pp. 12v-14r  / beelden : 24-27 / 142
http://purl.pt/210/3/#/24 en ss.


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

DIAMM: FlorBN Panc. : https://www.diamm.ac.uk/sources/1400/#/
DIAMM: BasU F.X.5-9 : https://www.diamm.ac.uk/sources/3124/#/

17.  Lockwood

in "Willaert, Adrian" wordt de authenticiteit betwijfeld op grond van de stijl.

17a . MGG vol. 17

in 9 handschriften anoniem
enkel in CH SGalls Tschudi Liederbusch aan Willaert toegeschreven

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

435a.
Kidger : niet vermeld

REX CHRISTE FACTOR OMNIUM REDEMPTOR

2. ondertitel:

Tempore Passionis

3. gecomponeerde delen:

Eendelig: Rex Christe factor omnium

4. tonal type:
 geen b / sleutelcombinatie: c1-c3-c3-F4  / finalis: G

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

Hymne nr 17.

7. reeks :

8. tekst :

Rex Christe factor omnium Redemptor et credentium
placare votis supplicum te laudibus colentium.


9. eerste gedrukte uitgave:

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

12. vindplaats:

ms. D Rostock. Universitätsbibliothek. ROu Mus. Saec. XVI-49 1-6. Hy. 17. (Zie hier verder: online)

13. CMM:

DIAMM : https://www.diamm.ac.uk/compositions/36730

14. andere recente uitgaven:

online  - ms – Rou Mus. 49/5
http://rosdok.uni-rostock.de/mcrviewer/recordIdentifier/rosdok_ppn885679350/iview2/
phys_1329.iview2?logicalDiv=log_0075

beelden:
[1804] – 378                 discantus
[1329] – 393                 contratenor
[398-399] – 394-395     tenor
[857-858] – 375-376     bassus

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

DIAMM : https://www.diamm.ac.uk/sources/2463/#/

Copied in Hamburg by Jacob Praetorius I (title page), organist at churches of St. Gertrud and St. Jacob in Hamburg from 1555 until his death in 1586. Dedication to Johann Albrecht I (1525-76), Duke of Mecklenburg-Schwerin, and to Johann's brother, Duke Ulrich III (1527-1603).


OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

RICERCARS

De ricercars of ricercare's van Adriaen Willaert zijn sterk imitatief en leunen door hun polyfone textuur aan bij de schrijfwijze van de vocale muziek, meer bepaald die van het motet.
(Katelijne Schiltz in de bijsluiter van de cd-opname van de VESPRO DELLA BEATA VERGINE.)

Hier worden de ricercars ingedeeld in vier reeksen:
reeks A a 4 (nrs A1 tot A7)
reeks B a 3 (nrs B1 tot B4)
reeks C a 3 (nrs C1 tot C10)
reeks D a 5 (slechts 1 nummer : D1)

reeks A: Ricercars a 4 - Musica nova en Musicque de Joye

A.W.F.-
nr

oeuvre
nr

Kidger
nr

Musica Nova
154022

Musicque de Joye ca. 155024

H. Colin Slimm

A1

436

I015

1

3

p. 1

A2

437

I016

10

4

p. 43

A3

438

I017

14

21

p. 66

A4

439

I019

6

8

p. 21

A5

440

I020

13

17 en 20

p. 60

A6

441

I018

-----

7

p. 125

A7

442

-----

-----

24

p. 128


 

 

 

 

 

 

Online: een oorspronkelijke versie van de “Musicque de Joye” door Jacques Moderne, gedrukt tussen 1547 en 1556.

Tik hieronder:
SUPERIUS
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/d/d5/IMSLP58337-PMLP119657-superius_wikipedia.pdf
ALTUS
https://imslp.nl/imglnks/usimg/b/b7/IMSLP58340-PMLP119657-Altus.pdf
TENOR
http://ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/e/e3/IMSLP58342-PMLP119657-Tenor.pdf
BASSUS
https://imslp.nl/imglnks/usimg/7/78/IMSLP58343-PMLP119657-Bassus.pdf


reeks B: Motecta trium vocum

A.W.F.
nr

oeuvre
nr

Kidger nr

Antonio Gardano
15436 / 15693

Robert Judd

B1

443

I001

XXVI - in re

nr 18 p. 139

B2

444

I002

XXVII - in mi

nr 19 p. 144

B3

445

I003

XXVIII - in fa

nr 20 p. 149

B4

446

I004

XXX - in sol

nr 21 p. 155

online - 15513 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de//view?id=bsb00075021

reeks C: Fantasie et recercari (contrapunti) a tre voci


A.W.F.
nr

oeuvre
nr

Kidger nr

154934

nr / pag.

155116 / 155925 /
1593B

nr / pag. / ondertitel

ed. Judd

nr / pag.

ed. Zenck

nr / pag.

ed. Flor Peeters

jaar / nr / pag.

C1

447.

I013

-----

3 / 5
primo

 

3 / 14-23

1 /
8-10

-----

C2

448.

I010

27/31

4 / 7 segondo

 

4 / 24-32

2 /
11-13

1949 / 14 / 36-39

C3

449.

I009

26/30

5 / 9
terzo

 

5 / 33-42

3 /
13-16

-----

C4

450.

I007

24/28

6 / 11
quarto

 

6 / 43-54

4 /
16-19

-----

C5

451.

I005

22/26

7 / 13
quinto

7 / 55-65

5 /
19-22

-----

C6

452.

I006

23/27

8 / 15
sesto

 

8 / 66-73

6 /
23-25

1938 / 10 / 24-27

C7

453.

I011

28/32

9 / 17
settimo

 

9 / 74-81

7 /
25-27

1945 / 15 / 36-39

C8

454.

I008

25/29

10 / 19
ottavo

 

10 /
82-99

8 /
27-30

------

C9

455.

I014

-----

12 / 23 decimo

 

12 /
100-104

9 /
30-31

1938 / 9 / 22-23

C10* = C5

 

457

-----

29/33

-----

-----

-----

-----

*C10 is hetzelfde ricercar als C05, maar een kwart lager.
-fotokopie van de titelpagina in de herdruk van 1559 in Bossuyt 1985 p. 48, afb. 16.

*C10 is hetzelfde ricercar als C05, maar een kwart lager.

-fotokopie van de titelpagina in de herdruk van 1559 in Bossuyt 1985 p. 48, afb. 16.

Eerste gedrukte uitgave :
Fantasie et recercari (contrapunti) a tre voci … composte da M. Giuliano Tiburtino
Venetie. Girolamo Scotto.
154934
Kidger p. 97-98

online – 154934– GB 
British Library
K3b4_complete_file_for_printing.pdf (royalholloway.ac.uk)

reeks D: RICERCAR a 5 - D1

slechts één compositie

D1

456.

i021

-----

-----

 

-----

-----

----

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

436.
Kidger I015

RICERCAR a 4 – A1

Musica Nova nr 1
Musicque de Joye nr 3


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:


geen wijzigingstekens / sleutels: c1 – c3 – c4 – F4 / finalis: D

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Musica Nova nr 1 en Musicque de Joye nr 3

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgave:

-1540, Venetië, Andrea Arrivabene, Musica nova accomodata per cantar et sonar sopra organi, et altri strumenti composta per diversi eccellentissimi musici.

-Tussen 1547 en 1556, Lyon, Jacques Moderne, Musicque de Joye

10. RISM:

154022 / c155024

11. CMM:

12. vindplaatsen:


ms:
 geen

13. andere recente uitgaven:


online – tussen 1547 en 1556 – Jacques Moderne. Musicque de Joye (IMSLP)


superius
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/d/d5/IMSLP58337-PMLP119657-superius_wikipedia.pdf
altus
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/b/b7/IMSLP58340-PMLP119657-Altus.pdf
tenor
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/e/e3/IMSLP58342-PMLP119657-Tenor.pdf
bassus
https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/7/78/IMSLP58343-PMLP119657-Bassus.pdf

online – partituur in moderne noten – IMSLP 
(Allen Garvin): Ricercar tertius

https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/4/49/IMSLP491657-PMLP796054-01-ricercar_tertius---0-score.pdf


online – partituur in moderne noten voor 4 gitaren – IMSLP (bew. Anton Höger : Fantasie Tertius)

https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/7/7e/IMSLP349510-PMLP564617-Willart_-_Fantasie_3_(Musicque_de_Joye)_Git.pdf


-Ed. H. Colin Slim, The University of Chicago Press. MRM, i (1964)

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 2: 4 ricercari for 4 instruments. Magnamusic Distribution Inc.

-*Robert Deleersnyder.Documentatiecentrum voor orgel, Vleeshouwersstraat 23, 8480 Veurne.1985

-facsimile Musicque de joye, Ed. door Samuel F. Pogue, Alamire, Peer, 1991

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15
. Bossuyt op. cit 1985. p. 147 en p. 195 (notenvoorbeeld nr 34)

17. Beatrice Barazzoni, 1993. Zie tekst bij de cd 21/VII

17a.  E. Lowinsky. Zie inleiding op de editie van H. Colin Slim

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:


-*cd 21/I
Le Villanesche e Tre Ricercari
opera omnia, 1993,
vol I, nr 5,
gespeeld op klavecimbel door Milena Frigè

luister ook op SPOTIFY (de ganse cd): albums - villanesche
luister ook op op IDAGIO (de ganse cd):
https://app.idagio.com/albums/willaert-the-complete-works-vol-1-le-villanesche

-*cd 21/VII
Ricercari da Musica Nova (1540)
opera omnia, 1993,
vol. VII, nr 1
gespeeld op klavecimbel door Danilo Lorenzini

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?=Rde9ahAE1Uc
of
https://www.youtube.com/watch?v=Tb37MqCboqo
luister ook op IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/willaert-musica-nova-0BC3995A-19B8-4F01-B53E-D5520FE619C6

-*cd 39
Musica Nova accomodata per cantar et sonar...
Liuwe Tamminga , orgel
TACTUS TC 540001, 1995

luister ook op SPOTIFY : albums - Musica Nova
luister ook op IDAGIO: https://app.idagio.com/albums/musica-nova (2012)

-*cd 40
Musica Nova accomodata per cantar et sonar...
Consort Veneto dir. Giovanni Toffano
blokfluitenkwartet: Sergio Balestracci, Marco Rosa Salva, Gianpaolo, Capuzzo, Giovanni Toffano
TACTUS TC 540002, 1996

luister ook op SPOTIFY : albums - Musica Nova
luister ook op IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/musica-nova-48105B89-E379-403A-9DDE-7988EE9C7B0B (2012)

-*cd 62
Jean De Castro
Polyphony in a European Perspective nr 6
Wim Diepenhorst, orgel
PASSACAILLE 931 (2000)

-*cd 223
Vespro della beata Vergine (anno 1550)
Joris Verdin, orgel
RICERCAR RIC 325
2012
https://outhere-music.com/store-RIC_325

Musicologische uitleg : Katelijne Schiltz
DIAPASON D’OR 12/2012 en CHOC CLASSICA
luister ook op YOUTUBE:
luister ook op SPOTIFY : albums – vespro della beata vergine
luister ook op IDAGIO:
https://app.idagio.com/recordings/21248650
of: https://app.idagio.com/albums/willaert-vespro-della-beata-vergine

20. duur:
 (de snelste vers. de langzaamste uitvoering)

3'00" Giovanni Toffano en 4'35” Joris Verdin

----- ----- ----- ---- ---- ----- ----- ------ ----- ------

437.
Kidger I016 en p. 437

RICERCAR a 4 - A2

Musica Nova nr 10
Musicque de Joye nr 4

2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

eendelig

4. tonal type:

geen wijzigingstekens / sleutels: c1 – c3 – c4 – F4 / finalis: E

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :


ricercar

7. reeks :

Musica Nova nr 10 en Musicque de Joye nr 4

8. tekst :

geen

9. eerste gedrukte uitgave:

-1540, Venetië, Andrea Arrivabene, Musica nova accomodata per cantar et sonar sopra organi, et altri strumenti composta per diversi eccellentissimi musici.

-Tussen 1547 en 1556, Lyon, Jacques Moderne, Musicque de Joye

10. RISM:

154022 / c155024

11. CMM:

12. vindplaatsen:


ms:
 geen

13. andere recente uitgaven:


online – tussen 1547 en 1556 – Jacques Moderne. Musicque de Joye (IMSLP)


superius
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/d/d5/IMSLP58337-PMLP119657-superius_wikipedia.pdf
altus
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/b/b7/IMSLP58340-PMLP119657-Altus.pdf
tenor
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/e/e3/IMSLP58342-PMLP119657-Tenor.pdf
bassus
https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/7/78/IMSLP58343-PMLP119657-Bassus.pdf

online – partituur per stem in moderne noten – serpentpublications

http://serpent.serpentpublications.org/~lconrad/music/willaert/X/allparts.pdf

-facsimile Musicque de joye, Ed. door Samuel F. Pogue, Alamire, Peer, 1991

-ed. H. Colin Slim, The University of Chicago Press. MRM, i (1964)

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 2: 4 ricercari for 4 instruments. Magnamusic Distribution Inc.

- Fantasie e ricercari
bew. voor gitaar door Possiedi
ed. Casa Luthier, Barcelona, nr 105.103
ed. Edizioni Suvini Zerboni, Milano

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:


Voor nog meer informatie over dit werk, klik vooraan in deze website op “zijn oeuvre - toplijst”.
Lees daar o.m. wat Jaak Maertens schrijft:
“Ricercare met meerdere aaneengesloten weinig contrasterende thema's, die
achtereenvolgens in alle partijen, bijna als in een imitatief motet zonder tekst, worden
verwerkt.”
Weinig contrasterend, inderdaad. Een bepaald motief is de spiegel van een ander.
En ook nog: Het beginmotief: mi-re-fa-mi kan worden omgezet als B-A-C-B wat doet denken aan B-A-C-H!

17.
 Beartice Barazzoni. op.cit. 1993.  Zie tekst bij de cd 21/VII

17a. E Lowinsky. Zie inleiding op de editie van H. Colin Slim

OPNAMEN:

18. lp’s:


-lp 13: Hespèrion XX. 1978
-lp 51 = cd 309 : Charles Koenig
-lp 55 = lp 13 = cd 4, 60, 100
-lp 59 The Ambrosian Singers = cd 151

19. cd’s:

-*cd 4 Musique de Joye, nr 16
Hespèrion XX, Jordi Savall,
ASTRÉE AUVIDIS 1978
cd 60 en cd 100
luister ook op IDAGIO: https://app.idagio.com/works/36012557

-*cd 19 Venetian Music for double choir, nr 3
Currende olv Eric Van Nevel (uitgevoerd op koperblazers)
=cd 110

-*cd 21/I
opera omnia, vol. I, nr 15, 1993, op klavecimbel door Milena Frigè

- *cd 21/VII
opera omnia, vol VII, nr 8, 1993, op 2 orgels door Riccardo Villani en Giuseppe Azzarelli
ook online mp 3
ook op IDAGIO
https://app.idagio.com/recordings/22101138

- *cd 29 Chansons et Danceries, nr 16
Piffaro. gespeeld op blokfluitkwartet
ARCHIV 1996

-*cd 32 Villanelle, chansons, madrigali, nr 21
Romanesque olv Philippe Malfayt, gespeeld op tenorblokfluit en 3 vedels
RICERCAR 151145, 1994
Luister ook op YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=PyV1V2B9a50
luister ook op SPOTIFY: album - romanesque
luister ook op SPOTIFY : https://open.spotify.com/album/6AMZ1266TI1atQO2HP68Gd
luister ook op IDAGIO: (de ganse cd) https://app.idagio.com/albums/willaert-chansons-madrigali-and-villanelle
luister ook op IDAGIO: (enkel dit ricercar)
https://app.idagio.com/recordings/29328987

- *cd 39 Musica Nova accomodata per cantar et sonar... , nr 8
Liuwe Tamminga , orgel
TACTUS TC 540001, 1995
luister ook op IDAGIO
https://app.idagio.com/recordings/23859010

-*cd 40 Musica Nova accomodata per cantar et sonar, nr 8
Consort Veneto dir. Giovanni Toffano flauti dolci: Sergio Balestracci, Marco Rosa Salva, Gianpaolo, Capuzzo, Giovanni Toffano, dulciana: Paolo Tognon
TACTUS TC 540002, 1996
luister ook op IDAGIO: https://app.idagio.com/works/23883747

-*cd 60 = cd 4

-cd 100 = cd 4

-cd 151 Adrian Willaert
The Ambrosian Singers o.l.v. Denis Stevens

-*cd 223
ADRIAEN WILLAERT. VESPRO DELLA  BEATA VERGINE
Joris Verdin, orgel
RICERCAR RIC 325
https://outhere-music.com/store-RIC_325

Musicologische uitleg : Katelijne Schiltz
DIAPASON D’OR 12/2012 en CHOC CLASSICA
luister ook op SPOTIFY : albums – vespro della beata vergine
luister ook op IDAGIO: het volledige album:
https://app.idagio.com/albums/willaert-vespro-della-beata-vergine
ook op IDAGIO:
https://app.idagio.com/recordings/21315742

-cd 250
CO’L DOLCE SUONO
Ensemble Arcimboldo
dim. Félix Verry

te beluisteren op SPOTIFY – album – co’l dolce suono

-cd 309 = lp 51
ADRIAN WILLAERT. OEUVRES RELIGIEUSES & PROFANES
Ensemble Polyphonies o.l.v. Charles Koenig
online: Willaert: Œuvres religieuses & profanes, vocales & instrumentales | Warner Classics

Beluister ook via : Apple Music – Deezer - Spotify

20. duur: (de snelste vers. de langzaamste uitvoering)

3’08" Hespèrion XX - 5’15”Joris Verdin

----- ----- ----- ---- ---- ----- ----- ------ ----- ------

438
Kidger  I017

RICERCAR a 4 – A3


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:


4-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Musica Nova nr 14 en Musicque de Joye nr 21

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgave:


154022, Venetië, Andrea Arrivabene, Musica nova accomodata per cantar et sonar sopra organi, et altri strumenti composta per diversi eccellentissimi musici.
Tussen 1547 en 1556, Lyon, Jacques Moderne, Musicque de Joye

10. RISM:


154022 / c155024

11. CMM:


12. vindplaatsen:

ms: geen

13. andere recente uitgaven:


online – tussen 1547 en 1556 – Jacques Moderne. Musicque de Joye (IMSLP)

superius
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/d/d5/IMSLP58337-PMLP119657-superius_wikipedia.pdf
altus
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/b/b7/IMSLP58340-PMLP119657-Altus.pdf
tenor
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/e/e3/IMSLP58342-PMLP119657-Tenor.pdf
bassus
https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/7/78/IMSLP58343-PMLP119657-Bassus.pdf

online - partituur voor 4 gitaren - IMSLP


https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/5/59/IMSLP351085-PMLP567090-Willaert,_Adrian_-_Fantasia_21_(Jacques_Moderne-1550)_-Git.pdf


-Ed. H. Colin Slim, The University of Chicago Press. MRM, i (1964) p. 66

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 2: 4 ricercari for 4 instruments. Magnamusic Distribution Inc.

-facsimile: Musicque de joye, Ed. door Samuel F. Pogue, Alamire, Peer, 1991

-*Ed. Anton Höger, Boosey & Hawkes, Bonn, 1978 (B & H G. 26)
bewerkt voor twee gitaren

14. intabulaties, diminuties, tientos:MUSICOLOGISCHE UITLEG:


17.
  Beartice Barazzoni, 1993. Zie tekst bij de cd 21/VII

17a. E. Lowinsky. Zie inleiding op de editie van H. Colin Slim

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:


-*cd 21/VII
opera omnia, vol. VII, nr12, 1993
gespeeld op klavecimbel door Riccardo Villani en op orgel door Giuseppe Azzarelli

luister ook op IDAGIO:
https://app.idagio.com/recordings/22101124

-*cd 39 Musica Nova nr 10
accomodata per cantar et sonar...
Liuwe Tamminga , orgel
TACTUS TC 540001, 1995

luister ook op IDAGIO:
https://app.idagio.com/recordings/23858985

-*cd 40 Musica Nova nr 12
accomodata per cantar et sonar...
Consort Veneto op blokfluiten en dulciaan
Roberto Loreggian, Spinet
TACTUS TC 540002, 1996

luister ook op IDAGIO:
https://app.idagio.com/recordings/23850451

-cd 281 Marco Antonio Cavazzoni (ca. 1490 – ca. 1560)
Complete Works Italian Ricercars.
Glen Wilson klavecimbel
NAXOS 8572998
2017

luister ook op SPOTIFY: album – Cavazzoni – track nr 8.
luister ook op IDAGIO:
het ganse album:
https://app.idagio.com/albums/cavazzoni-complete-works-italian-ricercars
of enkel Willaert
https://app.idagio.com/recordings/21980646

20. duur:
 (de snelste vers. de langzaamste uitvoering)

5'19" Villani-Azzarelli - 7'16" Tamminga

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ----


439.  

Kidger i019

RICERCAR a 4 - A4

                         

2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:


4-st.

6. genre :


ricercar

7. reeks :

Musica Nova nr 6 en Musicque de Joye nr 8

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgave:


154022, Venetië, Andrea Arrivabene, Musica nova accomodata per cantar et sonar sopra organi, et altri strumenti composta per diversi eccellentissimi musici.
Tussen 1547 en 1556, Lyon, Jacques Moderne, Musicque de Joye

10. RISM:

154022 / c155024

11. CMM:

12. vindplaatsen:


ms:
 geen

13. andere recente uitgaven:


online – tussen 1547 en 1556 – Jacques Moderne. Musicque de Joye (IMSLP)


superius
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/d/d5/IMSLP58337-PMLP119657-superius_wikipedia.pdf
altus
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/b/b7/IMSLP58340-PMLP119657-Altus.pdf
tenor
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/e/e3/IMSLP58342-PMLP119657-Tenor.pdf
bassus
https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/7/78/IMSLP58343-PMLP119657-Bassus.pdf

-Ed. H. Colin Slim, The University of Chicago Press. MRM, i (1964)

-facsimile Musicque de joye, Ed. door Samuel F. Pogue, Alamire, Peer, 1991  

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15
. Bossuyt op.cit. 1985

p. 147: "ook toegeschreven aan Julio da Modena"

17
. Beartice Barazzoni, 1993

Zie tekst bij de cd 21/VII

17a.
 E. Lowinsky

Zie inleiding op de editie van H. Colin Slim

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:


-*cd 04 Musicque de Joye nr 21
Hespérion XX
ASTRÉE AUVIDIS 1978
=cd 60 en cd 100

-*cd 21/VII
opera omnia, vol VII, nr 4, 1993
gespeeld op klavecimbel door Riccardo Villani

luister ook op SPOTIFY: artiest – Riccardo Villani
luister ook naar IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/willaert-musica-nova-0BC3995A-19B8-4F01-B53E-D5520FE619C6

- *cd 39 Musica Nova accomodata per cantar et sonar... , nr 8
Liuwe Tamminga , orgel
TACTUS TC 540001, 1995

luister ook op IDAGIO
https://app.idagio.com/recordings/23859010

-*cd 40 Musica Nova accomodata per cantar et sonar, nr 8
Consort Veneto dir. Giovanni Toffano flauti dolci: Sergio Balestracci, Marco Rosa Salva, Gianpaolo, Capuzzo, Giovanni Toffano, dulciana: Paolo Tognon
TACTUS TC 540002, 1996

luister ook op IDAGIO: https://app.idagio.com/works/23883747

-*cd 60 = cd 4 = cd 100

-cd 100 = cd 4 = cd 60

20. duur:
 (de snelste versus de langzaamste uitvoering)

2'28 Hespérion XX en 3'06 Negri

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

440   
Kidger i020

RICERCAR a4 - A5
Julio de Modena


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:


4-st.

6. genre :


ricercar

7. reeks :

Musica Nova nr 13 en Musicque de Joye nr 17 en 20

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgaven:

1540,
 Venetië, Andrea Arrivabene, Musica nova accomodata per cantar et sonar sopra organi, et altri strumenti composta per diversi eccellentissimi musici. Nr 13.

Tussen 1547 en 1556, Lyon, Jacques Moderne, Musicque de Joye. Fantasie vigesimus. nrs 17 en 20.

10. RISM:

154022 / c155024

11. CMM:

12. vindplaatsen:


ms:
 geen

13. andere recente uitgaven:


online – tussen 1547 en 1556 – Jacques Moderne. Musicque de Joye (IMSLP)


superius
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/d/d5/IMSLP58337-PMLP119657-superius_wikipedia.pdf
altus
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/b/b7/IMSLP58340-PMLP119657-Altus.pdf
tenor
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/e/e3/IMSLP58342-PMLP119657-Tenor.pdf
bassus
https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/7/78/IMSLP58343-PMLP119657-Bassus.pdf

online – partituur voor 4 gitaren – IMSLP
 (bew. Anton Höger – halve toon lager)
https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/2/21/IMSLP351091-PMLP567115-Willaert,_Adrian_-_Fantasia_20_ (Jacques_Moderne-1550)_-Git.pdf

Ed. H. Colin Slim, The University of Chicago Press. MRM, i (1964)

facsimile : Musicque de joye, Ed. door Samuel F. Pogue, Alamire, Peer, 1991

14. intabulaties, diminuties, tientos:


Intavolierung voor 4 luiten door Anton Höger (Fantasie, MJ 20)
Zie hieronder: online – partituur voor 4 gitaren - IMSLP

MUSICOLOGISCHE UITLEG:


15
. Bossuyt. op.cit. 1985

p. 147: "ook toegeschreven aan Julio da Modena"

17.
  Beatrice Barrazoni. 1993
Zie tekst bij de cd 21/VII

17a  E. Lowinsky.
Zie inleiding op de editie van H. Colin Slim

OPNAMEN:

18. lp’s:


-*lp 4 Arte Antiqua, Praag
gespeeld op strijkers

-*lp 39 Music to Entertain the Kings of Hungary 1490-1526
Camerata Hungarica olv Laszlo Czidra
gespeeld op vihuela
=cd 72

19. cd’s:

-*cd 4 Musique de joye (toegeschreven aan Cabezón)
Hespérion xx, Jordi Savall
ASTRÉE AUVIDIS, 1978
=cd 60 en 100

-*cd 21/VII. MUSICA NOVA
opera omnia, vol vii, 1933
gespeeld op klavecimbel door Riccardo Villani

luister ook op SPOTIFY : artiesten – riccardo villani
luister ook naar IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/willaert-musica-nova-0BC3995A-19B8-4F01-B53E-D5520FE619C6

- *cd 39 Musica Nova accomodata per cantar et sonar... , nr 8
Liuwe Tamminga , orgel
TACTUS TC 540001, 1995
luister ook op IDAGIO
https://app.idagio.com/recordings/23859010

-*cd 40 Musica Nova accomodata per cantar et sonar, nr 8
Consort Veneto dir. Giovanni Toffano flauti dolci: Sergio Balestracci, Marco Rosa Salva, Gianpaolo, Capuzzo, Giovanni Toffano, dulciana: Paolo Tognon
TACTUS TC 540002, 1996
luister ook op IDAGIO: https://app.idagio.com/works/23883747
luister op IDAGIO: https://app.idagio.com/recordings/23850451

-*cd 60 = cd 4 = cd 100

-cd 72 = lp 39

-cd 100 = cd 4 = cd 60

20. duur:
 (snelste versus langzaamste uitvoering)

1'22" Consort Veneto - 2'33" Hespérion XX

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----


441
Kidger  I018


RICERCAR a 4 – A6


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:


4-st.

6. genre :


ricercar

7. reeks :

Musicque de Joye, nr 7

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgave:


Tussen 1547 en 1556, Lyon, Jacques Moderne, Musicque de Joye

10. RISM:


c155024

11. CMM:

12. vindplaatsen:


ms: 
geen

13. andere recente uitgaven:


online – tussen 1547 en 1556 – Jacques Moderne. Musicque de Joye (IMSLP)


superius
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/d/d5/IMSLP58337-PMLP119657-superius_wikipedia.pdf
altus
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/b/b7/IMSLP58340-PMLP119657-Altus.pdf
tenor
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/e/e3/IMSLP58342-PMLP119657-Tenor.pdf
bassus
https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/7/78/IMSLP58343-PMLP119657-Bassus.pdf

-Ed. H. Colin Slim, The University of Chicago Press. MRM, i (1964)

-facsimile Musicque de joye, Ed. door Samuel F. Pogue, Alamire, Peer, 1991

-Thomas, Bernard, ed. Five Italian Ricercars of the Mid-sixteenth Century: For Four instruments ATTB. London Pro Musica, TM31, 1981. 
bron: c155024
een terts verhoogd 

--Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 2: 4 ricercari for 4 instruments. Magnamusic Distribution Inc. 2004.

14. intabulaties, diminuties, tientos:MUSICOLOGISCHE UITLEG:


15.
 Bossuyt 1985:

p. 147: “ook toegeschreven aan Julio Modena”

17. Beatrice Barazzoni. 1993. Zie tekst bij de cd 21/VII

17a. E. Lowinsky. Zie de inleiding op de editie van H. Colin Slim

OPNAMEN:

18. lp’s:


-*lp 39 Music to Entertain the Kings of Hungary 1490-1526
Camerata Hungarica
gespeeld op blokfluiten
=cd 72

luister ook op SPOTIFY: albums – Music to entertain the king of Hungary

19. cd’s:


-*cd 21/VII
Opera omnia, vol. VII, nr 20
gespeeld op orgel door Giuseppe Azzarelli

-cd 72 = lp 39

luister ook op SPOTIFY: artiest – Riccardo Villani
luister ook naar IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/willaert-musica-nova-0BC3995A-19B8-4F01-B53E-D5520FE619C6
of
https://app.idagio.com/recordings/22101124 (nr A3)

-cd 264
Cifras imaginarias : Música para tañer a dos vihuelas
Ariel Abramovich, Jacob Heringman (luit)
NAXOSDIRECT ARCANA
2017
In deze cd ook nog werken van Josquin des Prez, Thomas Crecquillon, Giulio Segni da Modena, Antonio de Cabezón, Philippe Verdelot, Francesco da Milano, Francisco Fernandez Palero, Claudin de Sermisy, Juan Vasquez en anonimus

meer info: https://outhere-music.com/en/albums/cifras-imaginarias-a-428

luister ook op SPOTIFY: albums – cifras imaginarias – nr 2.
luister ook op IDAGIO: https://app.idagio.com/works/35947644
----- ----- ----- ----- -----
YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=zJ7Tsl4ilE4
Pifari del Doge. Paolo Tognon dulciaan en Claudio Sartorato cervellato
----- ----- ----- ----- -----

20. duur
: (de snelste vers. de langzaamste uitvoering)

2’19” Abramovich - 2’31” Azzarelli

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

442.
Kidger (niet vermeld)

RICERCAR a 4 - A7

Musica Nova: -----
Musicque de Joye : nr 24
Gabriel Coste


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :


ricercar

7. reeks :

Musicque de Joye nr 24

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgave:


Tussen 1547 en 1556, Lyon, Jacques Moderne, Musicque de Joye

10. RISM:

c155024

11. CMM:

12. vindplaatsen:

13. andere recente uitgaven:


online – tussen 1547 en 1556 – Jacques Moderne. Musicque de Joye (IMSLP)


superius
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/d/d5/IMSLP58337-PMLP119657-superius_wikipedia.pdf
altus
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/b/b7/IMSLP58340-PMLP119657-Altus.pdf
tenor
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/e/e3/IMSLP58342-PMLP119657-Tenor.pdf
bassus
https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/7/78/IMSLP58343-PMLP119657-Bassus.pdf

-Ed. H. Colin Slim, The University of Chicago Press. MRM, i (1964)

-facsimile Musicque de joye, Ed. door Samuel F. Pogue, Alamire, Peer, 1991

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:


17.
 Beatrice Barazzoni, 1993

Zie tekst bij de cd 21/VII

17a
. E. Lowinsky

Zie inleiding op de editie van H. Colin Slim

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:


-*cd 04 Musicque de Joye nr 14
Hespérion XX
ASTRÉE AUVIDIS 1978
=cd 60 en cd 100

-*cd 21/VII
Opera omnia, vol. VII, nr 21
gespeeld op orgel door Giuseppe Azzarelli

20. duur:

1'15” Azzarelli - 1'36" Hespérion XX

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----


443.

Kidger I001

RICERCAR a 3 in re – B1


2. ondertitel:

Tertius del Re

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie C1-C4-F4 / finalis: G

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgave:


1543, Venetië, Antonio Gardano, Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta
1551-1552, Venetië, Antonio Gardano, Motetta trium vocum...
1569, Venetië, Antonio Gardano, Motecta trium vocum ab pluribus authoribus composita. .

10. RISM:

15436 / 15513 / 15693

11. CMM:


12. vindplaatsen:

ms: geen

druk 1551-1552: D
 Bayerische Staatsbibliothek (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:

online – 1551/1552 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de//view?id=bsb00075021

-online – partituur in moderne noten – Home Planet 
(Arnold den Teuling – notenwaarden gehalveerd)
bewerking voor klavecimbel en voor koperblazers (Tp-Tb-bastrb)
http://home.planet.nl/~teuli049/wilricre.PDF

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert.. Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551) New York1994
nr 18, p. 139-143

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3 instruments. Magnamusic Distribution Inc.

-bewerkt voor 1 trp en 2 trb in THE CATHEDRAL BRASS door Michel Rondeau, 2007 (notenwaarde op 1/4)

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
 Bossuyt. 1985: p. 147-148: vermoedelijk bedoeld als orgelintonaties.

17. Judd 1994: monothematisch

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:


- cd 192. Clamavi
Capilla Antiqua de Chinchilla
ARS HARMONICA 2008

http://www.deezer.com/album/6269125

20. duur:


2’59

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

444.
Kidger I002

RICERCAR a 3 in mi – B2


2. ondertitel:

Tertius del Mi

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:


geen b / sleutelcombinatie: C1-C3-F3 / finalis: E

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :


ricercar

7. reeks :

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgave:


1543, Venetië, Antonio Gardano, Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta
1551-1552, Venetië, Antonio Gardano, Motetta trium vocum...
1569, Venetië, Antonio Gardano, Motecta trium vocum ab pluribus authoribus composita. .

10. RISM:

15436 / 15513 / 15693

11. CMM:

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1551-1552: D Bayerische Staatsbibliothek (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:

online – 1551/1552 - München Bayerische Statsbibliothek
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de//view?id=bsb00075021

-online – partituur in moderne noten – Home Planet 
(Arnold den Teuling – notenwaarden gehalveerd)
bewerking voor klavecimbel en voor koperblazers (Tp-Tb-bastrb)
http://home.planet.nl/~teuli049/wilricre.PDF

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert.. Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551) New York1994
nr 18, p. 139-143

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3 instruments. Magnamusic Distribution Inc.

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
 Bossuyt. 1985: p. 147-148: vermoedelijk bedoeld als orgelintonaties.

17. Judd 1994: monothematisch

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:


YOUTUBE:

http://www.youtube.com/watch?v=9scqzdmwhbw
Ernst Stolz speelt dit ricercar op viola da gamba:

20. duur:

2'29 (Stolz)
_____________________________________________________________

445.
Kidger I003

RICERCAR a 3 in fa – B3


2. ondertitel:

Tertius del Fa

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:


met b / sleutelcombinatie: C2-C4-F4 / finalis: F

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgave:

1543, Venetië, Antonio Gardano, Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta
1551-1552, Venetië, Antonio Gardano, Motetta trium vocum...
1569, Venetië, Antonio Gardano, Motecta trium vocum ab pluribus authoribus composita...

10. RISM:

15436 / 15513 / 15693

11. CMM:

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1551-1552: D Bayerische Staatsbibliothek (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:

online – 1551/ 1552 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de//view?id=bsb00075021

-online – partituur in moderne noten – Home Planet 
(Arnold den Teuling – notenwaarden gehalveerd)
bewerking voor klavecimbel en voor koperblazers (Tp-Tb-bastrb)
http://home.planet.nl/~teuli049/wilricfa.pdf

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert.. Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551) New York1994
nr 18, p. 139-143

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3 instruments. Magnamusic Distribution Inc.

-Peeters, Flor, ed. Oudnederlandse Meesters voor het Orgel. Vol. 1. Brussel, 1938

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15
. Bossuyt. 1985: p. 147-148: vermoedelijk bedoeld als orgelintonaties.

17. Judd 1994: monothematisch

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

20a. MP3:


gespeeld op drie gitaren: http://www.jsayles.com/familypages/earlymusic.htm
_____________________________________________________________

446.

Kidger I004

RICERCAR a 3 in sol – B4


2. ondertitel:

Tertius del Sol

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: C1-C4-F4 / finalis: G

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgave:

15436, Venetië, Antonio Gardano, Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta
1551-1552, Venetië, Antonio Gardano, Motetta trium vocum...
1569, Venetië, Antonio Gardano, Motecta trium vocum ab pluribus authoribus composita...

10. RISM:

15436 / 15513 / 15693

11. CMM:

12. vindplaatsen:


ms: geen
druk 1551-1552: D Bayerische Staatsbibliothek (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:

online – 1551/ 1552 - München Bayerische Staatsbibliothek
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de//view?id=bsb00075021

-online – partituur in moderne noten – Home Planet 
(Arnold den Teuling – notenwaarden gehalveerd)
bewerking voor klavecimbel en voor koperblazers (Tp-Tb-bastrb)
http://home.planet.nl/~teuli049/wilricfa.pdf

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert.. Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551) New York1994
nr 18, p. 139-143

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3 instruments. Magnamusic Distribution Inc.

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15
. Bossuyt. 1985: p. 147-148: vermoedelijk bedoeld als orgelintonaties.

17. Judd 1994: monothematisch

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:


_____________________________________________________________

447.
Kidger I013 en p. 98

RICERCAR a 3 – C1


2. ondertitel:

recercar primo

3. gecomponeerde delen:

eendelig

4. tonal type:

met 1 b / sleutelcombinatie c1-c3-F4 / finalis: F

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Fantasie et recercari contrapunti a tre voci

8. tekst :

geen

9. eerste gedrukte uitgave:

Ontbreekt in de uitgave van 154934
155116, Venetië, Antonio Gardano, Fantasi, recercari, contrapunti a tre voci di M. Adriano & de altri Autori appropriati per Cantare et Sonare d'ongi sorte di Stromenti. nr 3 (onvolledig bewaard).
Herdrukt in 1559 en 1593.

10. RISM:

154934 / 155116 - W 1120 / 1559b- W 1121 / 15938 -W 1122

11. CMM:

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 155116: I FM (S)
druk 1559: D Mbs (S, T, B) (Zie hier verder : online)– I Pu (B)
druk 1593: GB Lbl (S, B)

13. andere recente uitgaven:

online – 1559 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00075013

online – partituur in moderne noten - Alain Naigeon
http://anaigeon.free.fr (notenwaarden: ½. - tweede stem met c-sleutel)

online – partituur in moderne noten – IMSLP 
(Alain Garvin)
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/9/9a/IMSLP275152-PMLP446831-01-recercar---0-score.pdf
of (Paul-Gustav Feller)
http://ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/2/20/IMSLP403558-PMLP453098-3._Willaert;_Ricercar_I.pdf

-*Zenck, Hermann, ed. Willaert Ricercari a 3 voci für beliebige Instrumente. Mainz, 1933,
nr 1. (notenwaarden: 1/2)
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP12804-WillaertRicercares.pdf

online – partituur in moderne noten – per stem uitgegeven - serpentpublications
http://www.serpentpublications.org/drupal7/?q=piecepage/835

-facsimile 1559 : Ed. Ignace Bossuyt, Alamire, Peer, 1986 - OMI 1264

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert... "Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551)," and Adriano Willaert: Ricercars from "Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta (Venice, 1543)."
Londen, 1994 (Italian Instrumental Music of the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries, 2), nr 3, p. 14-23
bron: 1559

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music.
Volume 1: 13 ricercari for 3 instruments. Magnamusic Distribution Inc.

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
 Bossuyt op.cit. 1986

vermeldt twee ricercars in de uitgave van 1551, die nieuw zijn en niet in de uitgave van 1549 voorkomen. Onze nummering C1 en C9.
Uitleg: zie inleiding op de facsimile uitgave

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:


-*cd 21/I
LE VILLANESCHE
L'opera omnia di Adrian Willaert.
Collegio vocale e strumentale Euterpe o.l.v. Antonio Eros Negri (vokaal kwartet, spinet en slgw.)
STRADIVARIUS DULCIMER
STR 33311
1993

luister naar de ganse cd op SPOTIFY: album – villanesche
luister naar de ganse cd op IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/willaert-the-complete-works-vol-1-le-villanesche

De volgorde in IDAGIO is anders dan op de cd. Hier is het ricercare C1 op de 16de plaats.
of luister op IDAGIO naar het ricercar C1: https://app.idagio.com/works/21080526

-*cd 21/XII
VESPRO DI NATALE
Opera omnia. Vol. 12,
1998, 
gespeeld op cornet, tenortrombone en bastrombone
Delitiae Musicae o.l.v. Marco Longhini
STRADIVARIUS STR 33373

luister ook op SPOTIFY: artiesten – Hernández-Pastor
luister ook op IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/willaert-christmas-vespers
De volgorde in IDAGIO is anders dan op de cd. Hier is het ricercare C1 op de 10de plaats.

-*cd 46 O BENE MIO, nr 4
Roeselaars Kamerkoor
1997
Marcel Ketels, fluit
Bart Roose, luit
Martin Bauer, viola da gamba

-*cd 55 RICERCARI, CAPRICCI E FANTASIE A TRE, nr 13
Italienische Musik im Cinquecento
La Gamba olv Ekkehard Weber
ARS MUSICI AM 1168-2 1996
gespeeld op drie viola da gamba's

-*cd 221 LA DÉCLINAISON DE LA FEMME
Hannelore Devaere harp , Floris de Rycker luit en Sofie  Vanden Eynde luit of theorbe
In Flanders' Fields
PHAEDRA 69
2010
luister ook op SPOTIFY: album – in flanders’ fields vol. 69 La déclinaison de la femme

-*cd 223
ADRIAEN WILLAERT. Vespro della beata Vergine
Capilla Flamenca o.l.v. Dirk Snellings
RICERCAR RIC 325
2012
https://outhere-music.com/store-RIC_325

DIAPASON D’OR

luister ook op SPOTIFY : albums – vespro della beata vergine
luister ook op IDAGIO : Willaert – albums
https://app.idagio.com/recordings/21248634

-*cd 231 L’AURA MIA SACRA
La Main Harmonique o.l.v. Frédéric Betous
LABIA Lidi 0202260-13
2013
----- ----- ----- ----- -----
YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=xak2Va0IljA

Lagrime Consort (3 blokfluiten)

----- ----- ----- ----- ----- -----

YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=YbwGAFxKK9M

RICERCAR a 3 (C1) (bew. Sebastian Bradt - klokkenspel)
Marcel Ketels en Dirk Moelants
----- ----- ----- ----- ----- -----
YOUTUBE
https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-avg-fh_lsonswrow&hsimp=yhs-fh_lsonswrow&hspart=avg&p=YouTube+Willaert#id=47&vid=dac751d8d98280802f0eb28e9d3963c7&action=view
gespeeld op drie strijkinstrumenten + partituur
----- ----- ----- ----- -----

20. duur: (de snelste vers. de langzaamste uitvoering)

3'31" Lagrime - 4'37" Toffetti

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

448.

Kidger I010 en p. 98

RICERCAR a 3 - C2


2. ondertitel:

recercar segondo

3. gecomponeerde delen:

eendelig

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c2 – c4 – F4 / finalis: G

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Fantasie et recercari contrapunti a tre voci

8. tekst :

geen

9. eerste gedrukte uitgave:

154934, Venetië, Girolamo Scotto, Fantasie et recerchari a tre voci, nr 31
155116, Venetië, Antonio Gardano, Fantasi, recercari, contrapunti a tre voci di M. Adriano& de altri Autori appropriati per Cantare et Sonare d'ongi sorte di Stromenti. nr 4
(onvolledig bewaard).
Herdrukt in 1559b- W 1121 en 15938.

10. RISM:

154934 / 155116 - W 1120 / 1559b- W 1121 / 15938 - W 1122

11. CMM:

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 154934: B KBR (T, B) – GB British Library (Zie hier verder : online)
druk 155116: I FM (S)
druk 1559b- W 1121: D Mbs (S, T, B) (Zie hier verder : online)– I Pu (B)
druk 15938: GB Lbl (S, B)


13. andere recente uitgaven:

online -  druk 154934  - GB British Library K.3.b.4. nr 31.
K3b4_complete_file_for_printing.pdf (royalholloway.ac.uk)

online – 1559b- W 1121 – München

https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00075013

online – partituur in moderne noten - IMSLP (Herman Zenck)
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP12804-WillaertRicercares.pdf
of (Allen Garvin)
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/f/f6/IMSLP275165-PMLP446831-02-recercar---0-score.pdf

-facsimile 1559b- W 1121 : Ed. Ignace Bossuyt, Alamire, Peer, 1986 - OMI 1264

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert... "Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551)," and Adriano Willaert: Ricercars from "Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta (Venice, 1543)." Londen, 1994 (Italian Instrumental Music of the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries, 2), nr 3, p. 14-23
bron: 1559

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari
for 3 instruments. Magnamusic Distribution Inc.

-Peeters, Flor, ed. Oudnederlandse Meesters voor het Orgel.. Brussel, 1949, vol. 3, nr 14

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
 Bossuyt op.cit. 1986.

Uitleg: zie inleiding op de facsimile uitgave

OPNAMEN:

18. lp’s:


-lp 059
The Music of Adrian Willaert
The Ambrosian Singers olv Denis Stevens
CBS. 1968
=cd 151

19. cd’s:

-cd 151 Adrian Willaert
The Ambrosian Singers o.l.v. Denis Stevens
ACCADEMIA MONTEVERDIANA AM 23
=lp 59

20. duur:

_________________________________________________________

449.
Kidger I009 en p. 98

RICERCAR a 3 - C3


2. ondertitel:

recercar terzo

3. gecomponeerde delen:

eendelig

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c2 – c4 – F4 / finalis: G

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Fantasie et recercari contrapunti a tre voci

8. tekst :

geen

9. eerste gedrukte uitgave:

154934 , Venetië, Girolamo Scotto, Fantasie et recerchari a tre voci, nr 30
155116 - W 1120, Venetië, Antonio Gardano, Fantasi, recercari, contrapunti a tre voci di M. Adriano& de altri Autori appropriati per Cantare et Sonare d'ongi sorte di Stromenti. nr 4 (onvolledig bewaard).
Herdrukt in 1559b- W 1121 en 15938 - W 1122


10. RISM:

154934 / 155116 - W 1120 / 1559b- W 1121 / 15938 - W 1122

11. CMM:

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 154934: B KBR (T, B) en GB British Library (Zie hier verder : online)
druk 155116 - W 1120 : I FM (S)
druk 1559b - W 1121: D Mbs (S, T, B) (Zie hier verder : online)– I Pu (B)
druk 15938 - W 1122: GB Lbl (S, B)

13. andere recente uitgaven:

online -  druk 154934  - GB British Library K.3.b.4. nr 30
K3b4_complete_file_for_printing.pdf (royalholloway.ac.uk)

online – 1559b - W 1121- München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00075013

online – partituur in moderne note – IMSLP (Herman Zenck)
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP12804-WillaertRicercares.pdf
Zenck, Hermann, ed. Willaert Ricercari a 3 voci für beliebige Instrumente. Mainz, 1933,
nr 3. (notenwaarden: 1/2)

-facsimile 1559 : Ed. Ignace Bossuyt, Alamire, Peer, 1986 - OMI 1264

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert... "Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551)," and Adriano Willaert:
Ricercars from "Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta (Venice, 1543)." Londen, 1994 (Italian Instrumental Music of the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries, 2), nr 5, p. 33-42
bron: 1559

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3 instruments. Magnamusic Distribution
Inc.

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
 Bossuyt op.cit. 1986.

Uitleg: zie inleiding op de facsimile uitgave

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:


_________________________________________________

450.
Kidger I007 en p. 98

RICERCAR a 3 - C4


2. ondertitel:

recercar quarto

3. gecomponeerde delen:

eendelig

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c2 – c4 – F4 / finalis: G

5. aantal stemmen:


3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Fantasie et recercari contrapunti a tre voci

8. tekst :

geen

9. eerste gedrukte uitgave:

154934, Venetië, Girolamo Scotto, Fantasie et recerchari a tre voci, nr 28
155116 - W 1120, Venetië, Antonio Gardano, Fantasi, recercari, contrapunti a tre voci di M. Adriano & de altri Autori appropriati per Cantare et Sonare d'ongi sorte di Stromenti. nr 4 (onvolledig bewaard).
Herdrukt in 1559b- W 1121 en 15938 - W 1122

10. RISM:

154934 / 155116 - W 1120 / 1559b- W 1121 / 15938 - W 1122

11. CMM:

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 154934 : B KBR (T, B) – GB British Library (Zie hier verder : online)
druk 155116 - W 1120 : I FM (S)
druk 1559b - W 1121: D Mbs (S, T, B) (Zie hier verder : online) – I Pu (B)
druk 15938 - W 1122: GB Lbl (S, B)

13. andere recente uitgaven:

online – 154934 – GB British Library K.3.b.4. nr 28
K3b4_complete_file_for_printing.pdf (royalholloway.ac.uk)

online – 1559b - W 1121 - München

https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00075013

online – partituur in moderne note – IMSLP (Herman Zenck)
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP12804-WillaertRicercares.pdf
Zenck, Hermann, ed. Willaert Ricercari a 3 voci für beliebige Instrumente. Mainz, 1933,
nr 4. (notenwaarden: 1/2)

-facsimile 1559 : Ed. Ignace Bossuyt, Alamire, Peer, 1986 - OMI 1264

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert... "Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551)," and Adriano Willaert:
Ricercars from "Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta (Venice, 1543)." Londen, 1994 (Italian
Instrumental Music of the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries, 2), nr 5, p. 33-42
bron: 1559

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3 instruments.
Magnamusic Distribution Inc.

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15
.
 Bossuyt op.cit. 1986.

Uitleg: zie inleiding op de facsimile uitgave

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

451.
Kidger I005 en p. 98

RICERCAR a 3 - C5


2. ondertitel:

recercar quinto

3. gecomponeerde delen:

eendelig

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1 – c3 – F3 / finalis: A
Wordt in de uitgave van Scotto uit 1549 tweemaal afgedrukt, de tweede keer, een kwart lager : geen b / sleutelcombinatie : c3 - F3 - F5 / finalis E
Zie hieronder C10:

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Fantasie et recercari contrapunti a tre voci

8. tekst :

geen

9. eerste gedrukte uitgave:

154934, Venetië, Girolamo Scotto, Fantasie et recerchari a tre voci, nr 26 en nr 33
155116 - W 1120, Venetië, Antonio Gardano, Fantasi, recercari, contrapunti a tre voci di M. Adriano & de altri Autori appropriati per Cantare et Sonare d'ongi sorte di Stromenti. nr 4 (onvolledig bewaard).
Herdrukt in 1559b- W 1121 en 15938 - W 1122.

10. RISM:

154934 / 155116 - W 1120 / 1559b- W 1121 / 15938 - W 1122.

11. CMM:

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 154934: B KBR (T, B) – GB British Library (Zie hier verder : online)
druk 155116 - W 1120: I FM (S)
druk 1559b - W 1121: D Mbs (S, T, B) (Zie hier verder : online)– I Pu (B)
druk 15938 - W 1122 : GB Lbl (S, B)

13. andere recente uitgaven:

online - 154934– GB British Library K.3.b.4 nr 26 en nr 33
K3b4_complete_file_for_printing.pdf (royalholloway.ac.uk)

online – 1559b - W 1121 - München

https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00075013

online – partituur in moderne noten – IMSLP (Herman Zenck)
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP12804-WillaertRicercares.pdf

-*Zenck, Hermann, ed. Willaert Ricercari a 3 voci für beliebige Instrumente. Mainz, 1933,
nr 5. (notenwaarden: 1/2)

-facsimile 1559 : Ed. Ignace Bossuyt, Alamire, Peer, 1986 - OMI 1264

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert... "Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551)," and Adriano Willaert:
Ricercars from "Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta (Venice, 1543)." Londen, 1994 (Italian Instrumental Music of the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries, 2), nr 5, p. 33-42
bron: 1559

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3 instruments.
Magnamusic Distribution Inc.

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15
. Bossuyt op.cit. 1986.

Uitleg: zie inleiding op de facsimile uitgave

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:


cd 243. MASTERWORKS AND MINIATURES
Richard Lester, orgel en klavecimbel
met werken uit de renaissance van Venetië
NIMBUS 5931: partituur, 2 cd’s en dvd
2015
www.prestoclassical.co.uk/r/nimbus/NI5931

20. duur:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------452.
Kidger I006 en p. 98

RICERCAR a 3 – C6


2. ondertitel:

recercar sesto

3. gecomponeerde delen:

eendelig

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c2 – c3 – F3 / finalis: A
In 154934 : een kwart lager : geen b / c3-F3-F5 / finalis E met sol kruis

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Fantasie et recercari contrapunti a tre voci

8. tekst :

geen

9. eerste gedrukte uitgave:

154934, Venetië, Girolamo Scotto, Fantasie et recerchari a tre voci, nr 27
155116 - W 1120, Venetië, Antonio Gardano, Fantasi, recercari, contrapunti a tre voci di M. Adriano & de altri Autori appropriati per Cantare et Sonare d'ongi sorte di Stromenti. nr 4 (onvolledig bewaard). Herdrukt in 1559b- W 1121 en 15938 - W 1122


10. RISM:

154934 / 155116 - W 1120 / 1559b- W 1121 / 15938 - W 1122

11. CMM:

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 154934 : GB British Library (Zie hier verder : online)
druk 155116 - W 1120: I FM (S)
druk 1559b - W 1121: D Mbs (S, T, B) (Zie hier verder : online)– I Pu (B)
druk 15938 - W 1122: GB Lbl (S, B)

13. andere recente uitgaven:

online - 154934 – GB British Library K.3.b.4 nr 27
K3b4_complete_file_for_printing.pdf (royalholloway.ac.uk)

online – 1559b - W 1121 - München

https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00075013

online – partituur in moderne noten – IMSLP (Hermann Zenck)
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP12804-WillaertRicercares.pdf
Zenck, Hermann, ed. Willaert Ricercari a 3 voci für beliebige Instrumente. Mainz, 1933, nr 6
(notenwaarden: 1/2)

online – partituur in moderne noten – IMSLP (Paul-Gustav Feller)
http://ks.petruccimusiclibrary.org/files/imglnks/usimg/5/59/IMSLP403836-PMLP511278-8._Willaert;_Recercar_sesto,_2015_ver..pdf

-facsimile 1559 : Ed. Ignace Bossuyt, Alamire, Peer, 1986 - OMI 1264

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert... "Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551)," and Adriano Willaert: Ricercars from "Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta (Venice, 1543)." Londen, 1994 (Italian Instrumental Music of the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries, 2), nr 5, p. 33-42
bron: 1559

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3 instruments. Magnamusic Distribution Inc.

-Peeters, Flor, ed. Oudnederlandse Meesters voor het Orgel. Vol. 1. Brussel, 1938, nr 10

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
 Bossuyt op.cit. 1986.

Uitleg: zie inleiding op de facsimile uitgave

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:


-*cd 55 RICERCARI, CAPRICCI E FANTASIE A TRE nr 15
Italienische Musik im Cinquecento
La Gamba o.l.v. Ekkehard Weber (gespeeld op drie viola da gamba's)
ARS MUSICI AM 1168-2 1996

-cd 83 IL VIAGGIO NELLE FIANDRE
Girolamo Frescobaldi
op orgel door Maurizio Croci
TACTUS RECORDS 2002
luister ook op IDAGIO : https://app.idagio.com/recordings/33136501

20. duur:
 (de snelste versus de langzaamste uitvoering)

3’42 Weber – 4’42 Croci

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----


453.

Kidger I011 en p. 98

RICERCAR a 3 – C7


2. ondertitel:

recercar settimo

3. gecomponeerde delen:

eendelig

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: g2 – c3 – F3 / finalis: g

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Fantasie et recercari contrapunti a tre voci

8. tekst :

geen

9. eerste gedrukte uitgave:

154934, Venetië, Girolamo Scotto, Fantasie et recerchari a tre voci, nr 32
155116 - W 1120, Venetië, Antonio Gardano, Fantasi, recercari, contrapunti a tre voci di M. Adriano & de altri Autori appropriati per Cantare et Sonare d'ongi sorte di Stromenti. nr 4 (onvolledig bewaard).
Herdrukt in 1559b - W 1121 / 15938 - W 1122.

10. RISM:

154934 / 155116 - W 1120 / 1559b- W 1121 / 15938 - W 1122
11. CMM:

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 154934: B KBR (T, B) en GB British Library (Zie hier verder : online)
druk 155116 - W 1120: I FM (S)
druk 1559b - W 1121: D Mbs (S, T, B) (Zie hier verder : online)– I Pu (B)
druk 15938 - W 1122: GB Lbl (S, B)

13. andere recente uitgaven:

online –154934 – GB British Library K.3.b.4 nr 32
K3b4_complete_file_for_printing.pdf (royalholloway.ac.uk)

online – 1559b - W 1121 - München

https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00075013

online – partituur in moderne noten – IMSLP (Hermann Zenck)
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP12804-WillaertRicercares.pdf
Zenck, Hermann, ed. Willaert Ricercari a 3 voci für beliebige Instrumente. Mainz, 1933, nr 6
(notenwaarden: 1/2)

online – partituur in moderne noten – IMSLP 
(Paul-Gustav Feller)
http://ks.petruccimusiclibrary.org/files/imglnks/usimg/5/59/IMSLP403836-PMLP511278-8._Willaert;_Recercar_sesto,_2015_ver..pdf

-facsimile 1559b - W 1121 : Ed. Ignace Bossuyt, Alamire, Peer, 1986 - OMI 1264

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert... "Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551)," and Adriano Willaert: Ricercars from "Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta (Venice, 1543)." Londen, 1994 (Italian Instrumental Music of the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries, 2), nr 5, p. 33-42
bron: 1559

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3 instruments. Magnamusic Distribution Inc.

-Peeters, Flor, ed. Oudnederlandse Meesters voor Orgel. Vol. 2. Brussel, 1938, nr 15

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
 Bossuyt op.cit. 1986.

Uitleg: zie inleiding op de facsimile uitgave

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:


-*cd 55 RICERCARI, CAPRICCI E FANTASIE A TRE nr 15
Italienische Musik im Cinquecento
La Gamba olv Ekkehard Weber (gespeeld op drie viola da gamba's)
ARS MUSICI AM 1168-2 1996

-cd 223
ADRIAEN WILLAERT. VESPRO DELLA BEATA VERGINE
Capilla Flamenca o.l.v. Dirk Snellings
Joris Verdin, orgel
RICERCAR RIC 325 - 2012
https://outhere-music.com/store-RIC_325

Musicologische uitleg : Katelijne Schiltz

DIAPASON D’OR 12/2012 en CHOC CLASSICA

luister ook op YOUTUBE:
http://www.youtube.com/watch?v=WYNzRQSusdA
luister ook op SPOTIFY : albums – vespro della beata vergine
luister ook naar IDAGIO https://app.idagio.com/recordings/21315682
https://app.idagio.com/recordings/21248650
of: https://app.idagio.com/albums/willaert-vespro-della-beata-vergine

cd 229
THE BIRTH OF THE VIOLIN
Miroir de Musique o.l.v. Baptiste Romain
RICERCAR RIC333
2013

Van Adriaen Willaert Ricercar a 3 – C7. Hier toegeschreven aan Benoist
http://miroirdemusique.com/fileadmin/user_upload/fotos/La_naissance_du_violon_TOC.pdf
Luister ook naar IDAGIO: https://app.idagio.com/albums/the-birth-of-the-violin

cd 231
L’ AURA MIA SACRA
Mélodies et madrigaux amoureux inspirés du Canzoniere de Pétrarque.
La Main Harmonique o.l.v. Frédéric Bétous
LIGIA Lidi 0202260-13
2013
http://www.lamainharmonique.fr/

20. duur
: (de snelste vers. de langzaamste uitvoering)

2’49" Benoit - 3’25” Snellings

----- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------ -----

454.

Kidger I008 en p. 98

RICERCAR a 3 - C8


2. ondertitel:

recercar ottavo

3. gecomponeerde delen:

eendelig

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1 – c3 – F3 / finalis: d

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Fantasie et recercari contrapunti a tre voci

8. tekst :

geen

9. eerste gedrukte uitgave:

154934, Venetië, Girolamo Scotto, Fantasie et recerchari a tre voci, nr 29
155116 - W 1120, Venetië, Antonio Gardano, Fantasi, recercari, contrapunti a tre voci di M. Adriano & de altri Autori appropriati per Cantare et Sonare d'ongi sorte di Stromenti. nr 4 (onvolledig bewaard).
Herdrukt in 1559b - W 1121 en 15938 - W 1122

10. RISM:

154934 / 155116 - W 1120 / 1559b- W 1121 / 15938 - W 1122

11. CMM:

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 154934: B KBR (T, B) en GB British Library (Zie hier verder : online)
druk 155116 - W 1120: I FM (S)
druk 1559b - W 1121: D Mbs (S, T, B) (Zie hier verder : online)– I Pu (B)
druk 15938 - W 1122: GB Lbl (S, B)

13. andere recente uitgaven:

online –154934 – GB
British Library K.3.b.4 nr 29
K3b4_complete_file_for_printing.pdf (royalholloway.ac.uk)

online – 1559b - W 1121 : München

https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00075013

online – partituur in moderne noten – IMSLP (Hermann Zenck)
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP12804-WillaertRicercares.pdf
Zenck, Hermann, ed. Willaert Ricercari a 3 voci für beliebige Instrumente. Mainz, 1933, nr 8
(notenwaarden: 1/2)
*Zenck, Hermann, ed. Willaert Ricercari a 3 voci für beliebige Instrumente. Mainz, 1933, nr 1
(notenwaarden: 1/2)

-facsimile 1559 : Ed. Ignace Bossuyt, Alamire, Peer, 1986 - OMI 1264

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert... "Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551)," and Adriano Willaert: Ricercars from "Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta (Venice, 1543)." Londen, 1994 (Italian Instrumental Music of the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries, 2), nr 5, p. 33-42.
bron: 1559

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3
instruments. Magnamusic Distribution Inc.

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
 Bossuyt op.cit. 1986.

Uitleg: zie inleiding op de facsimile uitgave

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:


______________________________________________________________________________________

455.
Kidger I014

RICERCAR a 3 – C9


2. ondertitel:


recercar decimo

3. gecomponeerde delen:

eendelig

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1 – c3 – F4 / finalis: E

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Fantasie et recercari contrapunti a tre voci

8. tekst :

geen

9. eerste gedrukte uitgave:

155116 - W 1120, Venetië, Antonio Gardano, Fantasi, recercari, contrapunti a tre voci di M. Adriano & de altri Autori appropriati per Cantare et Sonare d'ongi sorte di Stromenti. nr 4 (onvolledig bewaard).
Herdrukt in 1559b - W 1121 en 15938 - W 1122.

10. RISM:

155116 - W 1120 / 1559b- W 1121 / 15938 - W 1122

11. CMM:


12. vindplaatsen:


ms: geen
druk 155116 - W 1120: I FM (S)
druk 1559b - W 1121: D Mbs (S, T, B) (Zie hier verder : online)– I Pu (B)
druk 15938 - W 1122: GB Lbl (S, B)

13. andere recente uitgaven:

online – 1559b - W 1121 – München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00075013

online – partituur in moderne noten – IMSLP (Hermann Zenck)
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP12804-WillaertRicercares.pdf
Zenck, Hermann, ed. Willaert Ricercari a 3 voci für beliebige Instrumente. Mainz, 1933, nr 9
(notenwaarden: 1/2)

-facsimile 1559 : Ed. Ignace Bossuyt, Alamire, Peer, 1986 - OMI 1264

-*Judd, Robert, ed. Adriano Willaert... "Fantasie recercari contrapunti a tre voci (Venice, 1551)," and Adriano Willaert: Ricercars from "Motetta trium vocum ab pluribus authoribus composta (Venice, 1543)." Londen, 1994 (Italian Instrumental Music of the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries, 2), nr 3, p. 14-23
bron: 1559

-Thomas, Bernard, ed. Complete instrumental Music. Volume 1: 13 ricercari for 3 instruments. Magnamusic Distribution Inc.

-Peeters, Flor, ed. Oudnederlandse Meesters voor het Orgel. Brussel, 1938, vol. 1, nr 9.

14. intabulaties, diminuties, tientos:MUSICOLOGISCHE UITLEG:


15.
 Bossuyt op.cit. 1986.

Vermeldt twee ricercars in de uitgave van 1551, die nieuw zijn en niet in de uitgave van 1549 voorkomen.
Zie onze nummering C1 en C9.
Uitleg: zie inleiding op de facsimile uitgave

OPNAMEN:

18. lp’s:


-*lp 8 Kamiel D'Hooghe op orgelpositief

-lp 9: Old Netherlands Masters. Flor Peeters

-lp 14 Wiener Blockflötenensemble
= cd63

-lp 67 Historical Anthology of Music in Performance
University of Chicago Collegium Musicum/Southern Illinois University Collegium Musicum
Pleiades Records. 1969

19. cd’s:

-*cd 21/XII
VESPRO DI NATALE
Opera omnia, Vol. 12, nr 5
gespeeld op 2 viola tenore en 1 viola bassa

YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=epOwheiLdfs

luister ook op IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/willaert-christmas-vespers (nr 13)

-*cd 63 Venice Music, nr 2
Celestial Harmonies
Wiener Blockflötenensemble
=lp 14

-cd 159 MUSICA A PADOVA AL TEMPO DI ALVISE CORNARO
Venice Consort o.l.v. Giovanni Toffano
met Laura Fabris (zang), Gianpaolo Capuzzo (fluit), Giovanni Toffano (fluit), Paolo Tognon (dulciaan), Pier Luigi Polato (luit)
TACTUS TCT 500004
2007

luister ook op SPOTIFY:  album – musica a padova
luister ook op IDAGIO :
https://app.idagio.com/albums/musica-a-padova-al-tempo-di-alvise-cornaro

-cd 193 = lp 9: Flor Peeters

-cd 280 LUTE, GUITAR & ORGAN
by Konrad Ragossnig & Hanni Widmer
PARLOPHONE – ERATO ‎– STU 70504
2018

bew. door Oscar Cáceres voor luit en orgel: op het orgel de 1ste stem,
op de luit 2de en 3de stem
https://www.discogs.com/Konrad-Ragossnig-Hanni-Widmer-Lute-Guitar-and-Organ/master/1067547

luister ook op SPOTIFY: album – lute, guitar & organ
luister ook op IDAGIO:
ofwel het ganse album
https://app.idagio.com/profiles/adrian-willaert/albums
of enkel Willaert:
https://app.idagio.com/works/23179503

20. duur: (de snelste vers. de langzaamste uitvoering)

1'38" Wiener Blockflötenensemble - 2'36" Opera omnia

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

456.

Kidger: geen nummer, wel vermeld op p. 98 nr 29

RICERCAR a3 - C10


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

Fantasie, recercari, contrapunti a tre voci

8. tekst :

geen

9. eerste gedrukte uitgave:

154934, Venetië, Girolamo Scotto. Fantasie et recerchari a tre voci, nr 29, p. 33.

10. RISM:

154934 nr 29

11. CMM:

12. vindplaatsen:


druk 154934: B 
KBR (T, B) en GB British Library (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:


online –154934 – GB
British Library K.3.b.4 nr 33 = C5
K3b4_complete_file_for_printing.pdf (royalholloway.ac.uk)

niet bij Zenck en Judd

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

Bij Scotto: Zelfde ricercar als nr 22, maar hier een kwart lager (zie hierboven C5)

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:


_____________________________________________________________


457.

Kidger i021

RICERCAR a 5 – D1


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

5-st.

6. genre :

ricercar

7. reeks :

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgave:

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

12. vindplaatsen:

ms: GB York Minster Library MS. M91(S)

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:


McCoy, Stewart, ed. Adrianus fantasie a 5. anonymous (Willaert?). Londen, 1981

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

_________________________________________________________________

458.  
Kidger G051, p. 86, pp. 93-94 en p. 108

ROMPI DE L’EMPIO COR
Rompi dell'impio cor


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

Rompi de l'empio cor (eendelig)

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1-c3-c3-c4-F4-F5 / finalis: E

5. aantal stemmen:


6-st. (C-Q-A-T-VI-B) C is voor mezzo, Q is voor tenor, A is voor tenor, T is voor bariton, VI is voor bas, B is voor bas.

6. genre :

madrigaal

7. reeks :

Madrigali di Verdelot et de altri autori

8. tekst :

Rompi de l’empio cor il duro scoglio                  
Depon gli sdegn'e l'ire                                     
Hormai, donna crudel, depon l'orgoglio,          
Nè ti rincresc'udire,                                         
Com'io, giont'al morire,                                  

Non più di te d'amor del ciel mi doglio.          

Ma sol qual cign'in trist'accenti chieggio,           

Che se m'odiast'in vita                                     

Non mi niegh'un sospir alla partita.                  

Ah, dove folle son, come vaneggio?                                                      

Qui non m'od'o risponde                                 
Altri che de Mugnon le riv'e l'onde.   
                 

Filippo Strozzi

Verbreek de hardheid van je goddeloos hart,
Zet je woede en je minachting neer,
Kom, wrede dame, slik uw trots in;
Wees niet ongelukkig als je hoort
dat ik, nu ik gestorven ben,
niet langer om je treur, uit liefde voor de hemel.
Als een zwaan op droevige toon vraag ik je,
vermits je me in het leven haatte,
slaak geen zucht bij mijn vertrek.
Ah, waarom word ik daar gek van?
Waarom ben ik zo enthousiast?
Hier hoort of spreekt niemand mij,
alleen de golven aan de kust van Mugnone.

9. eerste gedrukte uitgave:

154116, Venetië, Antonio Gardano, La piu divina, et piu bella musica
154619, Venetië, Antonio Gardano, Madrigali di Verdelot et de altri autori a sei voci. nr XII.
156116, Venetië, Antonio Gardano, Madrigali di Verdelot a sei insieme altri madregali de diversi eccellentissimi autori.

10. RISM:

154116 /154619 / 156116

11. CMM:

3-14, pp. 136-142 (bron: 154116)

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 154116 : D Wolfenbüttel
druk 154619 : GB British Library. Madrigali di Verdelot … a sei voci (Enkel de cantus) (Zie hier verder : online)
druk 156116: F
 Bnf RES-1167 – alle stemmen (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:


online  - 154619–  Londen British Library A.443.c (enkel de cantus)
Madrigali di Verdelot et de altri autori a sei voci. | Royal Holloway Repository

online – 156116 – Parijs Bnf RES-1167 ,
pp. 25-26
Votre recherche - Verdelot Philippe : 2 résultats - Gallica (bnf.fr)
of
BnF, département Musique, RES-1167 | Gallica

online – partituur in moderne noten - IMSLP

http://imslp.eu/files/imglnks/euimg/1/13/IMSLP553809-PMLP893022-lassoSWNR1222.rompidel%27empiocor(zumessenr.57)willaert.pdf

-Luisi, Francesco, ed. Quattro madrigali a cinque e sei voci misti - Adriano Willaert, Cipriano de Rore. 
(Florilegio Musicale, 7) Roma 1980.

-Luisi, Francesco, ed. Due Madrigali. Fondazione Guido d'Arezzo. Corso Italia 102 - 52100 AREZZO (Italia)

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

16.
Schiltz op.cit. 2003

p. 57: "Het gedicht is een heftig protest tegen zijn (=Strozzi) gevangenschap door de Medici"

p. 57, vn 46: "getuigt van een sterke band met de Florentijnse fuorusciti, een nauwere relatie dan tevoren werd voorgesteld." "Adriaen Willaert neemt stelling tegen de Medici en beklaagt zich over de achteruitgang van Florence. Rompi de l'empio cor is min of meer een muzikaal pleidooi voor een ideale Florentijnse republiek zoals die zich in de jaren 1527-1530 nog ontwikkeld heeft. Tien jaar later, ca. 1541, componeert Adriaen Willaert dit madrigaal. De tekstschrijver Filippo Strozzi was met zijn zoon Ruberto verbannen. Beiden probeerden dan vanuit Venetië met hun privaat legertje Firenze te veroveren. Dat mislukte en de twee werden opgesloten. Filippo Strozzi pleegde zelfmoord. Met het componeren van zijn Rompi... beklaagt Willaert zich voor een goed verstaander over de arrestatie door de Medici".
art. in Die Musikforschung, 2003, p. 50.

17. Martha Feldman. 1995. City Culture and the Madrigal at Venice, p. 219.

The six-voice Rompi dell'empio core il duro scoglio, published the year after Le dotte in Verdelot's six-voice print La più divina musica (154116 ), set Strozzi's invective on his incarceration by the Medici. By 1541 Filippo had been dead for about three years (as noted in Chapter 2), but his trusted nephew Neri Capponi and sons Piero and Ruberto maintained a Strozzi presence in Venice. Since Festa benefited from Filippo's patronage and set his poems to music, it is tempting to consider whether Willaert may have reset texts set by Festa because they were Strozzi's. (...) In lieu of such additive development, Rompi dell'empio cor weaves a bitter address to a "cruel lady" into the theme of Filippo's imprisonment.

(Zie internet:
https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft238nb1nr&brand=ucpress
.)

17a.

Lassus heeft op dit madrigaal van Willaert een mis gecomponeerd

17b. besproken in :

Timothy R. McKinney. Adrian Willaert and the Theory of Interval Affect. The Musica Nova and the Novel Theories of Zarlino and Vicentino. Surrey, 2009.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Rusconi Codex
1518
handschrift uit Bologna BolC Q19

Handgeschreven koorboek met een kleine honderd nummers, waarvan drie of vier van Adriaen Willaert.
afkomstig uit Noord-Italië of uit Frankrijk.
Was ooit in het bezit van de Rusconi familie uit Bologna.
Zie lijst bij "oeuvre_genre".
.

vindplaats: Bologna. Civico Museo Bibliografico Musicale. BolC Q19
facsimile: Owens, Jessie Ann, ed. Bologna. Civico museo bibliografico musicale, MS. Q19: The Rusconi codex. New York, 1988 (Renaissance Music in Facsimile, 1) (te raadplegen in de KULeuven)
Kidger: p.123
Census: I, 73
RISM: B IV5 p. 50

vindplaats: CMME: https://www.cmme.org/database/sources/130

 

Terug naar het overzicht van het oeuvre

 

Top

Volg ons op Facebook Volg de Adriaen Willaert Foundation op Facebook

© AWF-foundation vzw - info@adriaenwillaert.be