Adriaen Willaert - schilderij door Titiaan

 

POLYFONISTEN uit de nederlanden

  CICONIA, Johannes ca. 1370 - 1412 CLEMENS NON PAPA, Jacobus (Jacob)