Adriaen Willaert - schilderij door Titiaan

Contact | Nieuwsbrief | Sitemap

OEUVRE

OEUVRE ALFABETISCH

Structuur van de gegevens · Referentie handschriften en drukken (sigla) · RISM-lijst
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Terug naar overzicht oeuvre.

459.
Kidger B146

SACERDOTUM DIADEMA


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Sacerdotum diadema / Sancte Gratiane
2. O Gratiane, o pie / Sancte Gratiane

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c2-c4-F3-F3-F4 / finalis: C
2.O Gratiane: finalis: F

5. aantal stemmen:

5-st.
De quintus zingt een cantus firmus op 'Sancte Gratiane' in beide delen.

6. genre :

motet

7. reeks :

Motetta V vocum nr 10 p. 50.

8. tekst :

Sacerdotum diadema Gratiane piissime
nostra defer in excelso vota pio iudici
ut tuo adipiscamur sancto patrocinio
iam exacto vitae cursu delictorum veniam.
Alleluia. Alleluia.

Gratiane O pie quam pium est
gaudere de te.

O Gratiane prophetis compar Apostolis consertus
presulum gemma fide et meritis egregie
pietate et misericordia et charitate ineffabili
succurre nobis nunc et ante Deum.
Alleluia.

Quintus: cf in lange noten. Tweemaal : Sancte Gratiane, intercede pro nobis. De tweede maal een kwart lager. In de tweede stroof: eerst een kwart lager, daarna zoals in het begin van het motet.


9. eerste gedrukte uitgaven:

1539, Venetië, Girolamo Scotto, Famosissimi Adriani Willaert. musica quinque vocum... liber primus.
Herdrukt door Scotto in 1550.

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

1539c - W 1110 / 1550a - W 1111

12. vindplaatsen:

ms: TrevBC 36
druk (W1110) 1539: D Mbs (A,T) (Zie hier verder : online), Ju, Wolf - GB Lbl - I BolC (S), PLn (A, T, B) - PL Krakow
druk (W1111) 1550: D Mbs (Zie hier verder : online) - GB Lbl - PL Krakow - YU MAs (A,Q, uit 1552?)

13. CMM:

3-03, pp. 50-55 (bron: 1539c)

14. andere recente uitgaven:

online – (W1110) 1539 - München (slechts A en T)
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071874

online – (W1111) 1550 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00094095

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15. Bossuyt. op.cit. 1985

p. 106. De quintus zingt in dit motet, dat een smeekbede is tot de H. Gratianus, de toegevoegde tekst 'Sancte Gratiane, intercede pro nobis'.

16. Schiltz op.cit. 2003

p. 172: "Compositietechniek: 1. Sacerdotum diadema: cantus firmus in de Q
2. O Gratiane: geen diminutie
[Sancte Gratiane] transpositie: f-c/c-f

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

460.
Kidger B147

SACRO FONTE REGENERATA


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:


1. Sacro fonte regenerata
2. Illustrante Spiritu

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c1-c3-c4-F4 / finalis: G

5. aantal stemmen:

5-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

Cipriani Musici eccelentissimi cum quibusdam aliis doctis … Liber primus quinque vocum…

8. tekst :

Sacro fonte regenerata
et a beata Gertrude inde levata,
litteris tradebatur erudienda,
virtutumque documentis instituenda.

Illustrante Spiritu Sancto
pio erat informanda studio
virtutumque documentis instituenda.

9. eerste gedrukte uitgave:

15446, Venetië, Antonio Gardano, Cipriani musici eccelentissimi. liber primus quinque vocum.

10. RISM:

15446

11. CMM:

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 15446: GB Lbm (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:

online – 15446 – Londen (zwart – wit)
https://repository.royalholloway.ac.uk/items/072811c5-6433-4a2a-98e3-cfb2ec3bcd9f/1/
of
http://purl.org/rism/BI/1544/6

online - partituur in moderne noten - cpdl
Sacro fonte (cpdl.org)

online – partituur in moderne noten - IMSLP
Gerstenberg, Walter, ed. Adrian Willaert; Drei Motetten zu fünf Stimmen. Das Chorwerk nr 59 p 1-12
https://imslp.org/wiki/3_Motets_(Willaert%2C_Adrian)
of
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/d/d9/IMSLP48541-PMLP102720-Das_Chorwerk_059_-_Willaert,_Adrian_-_3_Motets.pdf

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17.
Walter Gerstenberg. 1957

„Die Reprisen-Motette „Sacro fonte regenerata“ wendet sich an die in der Dichtung ungenannte hl. Gudula, Patronin der Stadt Brüssel; als ihr Patenkind hat die hl. Gertrud sie aus der Taufe gehoben.“

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-cd 279. SYLVESTRO GANASSI
La Fontegara
LE CONCERT BRISE o.l.v. William Dongois
RICERCAR 395

De tenor gezongen, de andere vier partijen op instrumenten. Enkel deel 1.

Behaalde een DIAPASON D’OR

https://www.europadisc.co.uk/classical/139523/Ganassi:_La_Fontegara.htm

Beluister op YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=d9bMOIVX2GY&list=OLAK5uy_liB-9actwYFUL5Z-mplVA-o1Lb0rkGRUM&index=9&t=0s

luister ook op SPOTIFY: artiesten "le Concert Brisé"
luister ook op IDAGIO : https://app.idagio.com/works/36020401

20. duur:

5’18"

_____________________________________________________________

461.
Kidger B086

SALUTO TE SANCTA VIRGO MARIA


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Saluto te, sancta Virgo Maria
2. Rogo te ergo per illud gaudium

4. tonal type:

met 1 b / sleutelcombinatie :  c1-c3-c4-F4 / finalis : F (in beide delen)

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

Motettorum IV vocum. Liber secundus. Nr 21

8. tekst :

Saluto te, sancta Virgo Maria
Domina coelorum et Regina
ea salutatione qua te salutavit Gabriel angelus dicens:
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
Benedicta tu in mulieribus,
Et benedictus fructus ventris tui.

Rogo te ergo per illud gaudium,
quod habuisti in illa hora,
qua concepisti Dominum nostrum Jesum Christum,
ut laetifices cor meum
in hora defunctionis meae,
et subvenias mihi tam in corpore quam in anima,
et non dimittas me perdi propter nimia peccata mea,
in omnibus necessitatibus meis, Amen.

Ik groet u, Heilige Maagd Maria, Meesteres van de hemel en Koningin,
met de groet waarmee de engel Gabriël u groette, zeggend:
“Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u,
gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw schoot.”

Ik vraag u daarom, bij de vreugde die gij kende
in het uur waarop gij de Heer Jezus Christus ontving,
om mijn hart vreugde te schenken in het uur van mijn dood,
en om mij bij te staan, in lichaam en in geest,
en mij niet ten onder te laten gaan omwille van mijn al te grote zonden,
maar mij bij te staan in al mijn noden. Amen.

(Nederlandse vertaling overgenomen van de cd van de Cappella Pratensis)

9. eerste gedrukte uitgave:

1539, Venetië, Andrea Antico, Brandino en Ottaviano Scotto, Motetti di Adriani Willaert. Libro secondo a quattro voci.
1545, Venetië, Antonio Gardano, Adriani Willaert musici celeberrimi... musica quatuor vocum (motecta vulgo appellant)... Liber primus (!)
Gardano neemt bij de herdruk het motet op in het eerste boek (W1107 – 1545), terwijl het bij Scotto in het tweede  boek stond (W1108 – 1539)

10.
RISM:

1539b - W 1108 / 1545b - W 1107

11. CMM:

3-01, pp. 105-110 (bron: 1545)

DIAMM : https://www.diamm.ac.uk/compositions/11480/

12. vindplaatsen:

ms: I FlorL666 (Medici Codex) - GB LonRC - VATP 1980-1981. (Zie hier verder : online)
druk 1539b: D Mbs (Zie hier verder : online) en I Bol.
druk 1545: D
 Mbs (Zie hier verder : online) en GB The British Library

13. andere recente uitgaven:

online - Vaticaanstad: (enkel de tenor)
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Pal.lat.1980
Saluto te / Rogo te (beeld: 70v-71r)
Salva nos Domine (beeld: 74v)

online – (W 1108) 1539 - München:
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de//view?id=bsb00073119

online – (W 1107) 1545 - München:
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de//view?id=bsb00073520

online – partituur in moderne noten - imslp
http://imslp.eu/files/imglnks/euimg/a/a9/IMSLP571204-PMLP920632-Willaert_Saluto_te_sancta.pdf

-*Lowinsky, Edward E., ed. The Medici Codex of 1518. Chicago, 1968 met facsimile en de vertaling in het Engels

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

DE MEDICI CODEX
Florence 1518
ms: I FlorL 666

Een handgeschreven koorboek op perkament, uit 1518 met 77 motetten, waarvan 7 van Adriaen Willaert, opgedragen aan Lorenzo de Medici, hertog van Urbino.
Zie lijst bij "340_oeuvre_genre".

17a.
Met Saluto te, sancta Virgo Maria, geheel geschreven in een lucide F-modus, toont Willaert meer evident zijn schatplichtigheid aan Mouton, wiens voorbeeld duidelijk schuilgaat achter de lange, golvende en in complementaire paren geordende duo’s. Maar Willaert ontdoet zich subtiel van de overwegend symmetrische indeling van Mouton’s muziek: waar de oudere meester de duo’s elkaar normaliter regelmatig laat afwisselen, schudt Willaert thema en antwoord onvoorspelbaar door elkaar. Evenzo introduceert de herhaling van de muziek waarmee het tweede deel begint, op de tekst ‘in illa hora’, kleine veranderingen in de imiterende ordening, waardoor de harmonie in nieuwe richtingen wordt verschoven. Maar ondanks alle geraffineerde virtuositeit straalt Willaert’s vroege muziek een hartstocht uit die opvallend contrasteert met de beroemde houtsnede van de uitgedroogde meester van drie jaar voor zijn dood – een beeld dat onze opvatting van de componist al te eenzijdig heeft bepaald.
(Joshua Rifkin – vertaling: Jan Hoffman)

OPNAMEN:

18. lp’s:


-*lp 30 ADRIAN WILLAERT. MOTETS FOR FOUR VOICES
Boston Camerata Motet Choir o.l.v. Joshua Rifkin
NONESUCH H-71345
1975

19. cd’s:

-*cd 219 VIVAT LEO!
Music for a Medici Pope.
De Cappella Pratensis o.l.v. Joshua Rifkin
Challenge Classics CC72366
2010 

behaalde: DIAPASON D’OR 2010

luister ook op Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=z72lhZJTr4I + partituur.
luister ook op SPOTIFY : nummers – saluto te sancta virgo
luister ook op IDAGIO : https://app.idagio.com/works/36011103

20. duur:

6’15” Cappella Pratensis

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

462.
Kidger B148

SALVA NOS AB EXCIDIO GEMINIANE


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

Salva nos ab excidio (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c2-c4-c4-F4 / finalis F

5. aantal stemmen:

5-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

Motetta V vocum, nr 2

8. tekst :

Salva nos ab excidio,
Geminiane scelerum,

Ut de turris fastigio
Casu salvasti puerum.


Red ons, Geminiano, van de ramp van de misdaden
zoals gij de kinderen hebt gered uit de top van de toren.

9. eerste gedrukte uitgave:

1539, Venetië, Girolamo Scotto, Famosissimi Adriani Willaert.... musica quinque vocum ... liber primus.
Herdrukt in 1550.

10. RISM:

1539c - W 1110 / 1550a - W 1111

11. CMM:


3-03, pp. 8-10 (bron: 1539c)

DIAMM : I-MOd MSMus. IX - DIAMM [nr 32] ff. 65v-66, pp 138v-139

12. vindplaatsen:

ms: BolC Q27 (I°) - ModD 9 (Zie hier verder : online) - PadBC D27
druk (W1110) 1539: D Mbs (slechts A en T) (Zie hier verder : online)
druk (W1111) 1550: D 
Mbs (Zie hier verder : online) - 

13. andere recente uitgaven:

online – ms - ModD 9:
I-MOd MS Mus. IX - DIAMM [nr 32] ff. 65v-66, pp 138v-139

online – (W1110) 1539 - München (onvolledig)
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071874

online – (W1111) 1550 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00094095

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15
.
Bossuyt op.cit. 1985

p. 107: "bevat een tweestemmige canon op een Gregoriaanse melodie. Doordat ook de canonische stemmen vaak aan de polyfone uitwerking van de thematiek deelnemen, blijven deze canons min of meer verborgen."

16. Schiltz op.cit. 2003

p. 172: "compositietechniek: canon in de kwint tussen T en Q op gregoriaanse melodie"

17
.  Nanie Bridgman in RISM, 1991 (Italië)

Ter ere van de H. Geminiano, patroon van de stad Modena.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

463.  
Kidger E005

SALVA NOS DOMINE a 4 (versie 1)


2. ondertitel:

antiphona ad completorium

3. gecomponeerde delen:

Salva nos Domine vigilantes (eendelig)

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c2-c3-c3-c4 / finalis: E

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

antifoon

7. reeks :

I sacri e santi salmi, nr 5

8. tekst :

Salva nos Domine, vigilantes.
Custodi nos domientes.
Ut vigilemus cum Christo
et requiescamus in pace.

Red ons, Heer, terwijl we waken.
Zorg voor ons terwijl we slapen
opdat we kunnen waken met Christus
en rusten in vrede.

Antifoon bij het Nunc dimittis in de completen

9. eerste gedrukte uitgave:

1555, Venetië, Antonio Gardano, I sacri e santi salmi che si cantano a Vespro et Compieta. p. 14.
Herdrukt in 1561 door Antonio Gardano,
in 1565 door Francesco Rampazetto
en in 1571 door "li figliuoli di Antonio Gardano"

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

1555 - W 1123 / 1561 / 1565 - W 1124 / 1571 - W 1125

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1555: B KBR (T) code : III 99.240 A - GB Lbl (B) - BolC (B) 
druk 1565: GB Lcm 
druk 1571: D Mun – I BolC (B)

13.
CMM:

14. andere recente uitgaven:

online – 1571 - München:
Neem eerst: “https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de“.
Vul daar het codenummer in bsb00087006 en zoek verder met de gegevens van het scherm.

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

Voor meer uitleg over deze liturgische muziek van Willaert:
http://www.adriaenwillaert.be/ned/330_399_oeuvre/340_oeuvre_genre.html

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

464.
Kidger b210 en p. 19

SALVA NOS DOMINE a 6
(versie 2)
volgens Kidger p. 144: van Jean Mouton.

2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:


Salva nos, Domine (eendelig)

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1-c3 -c3-c4-c4-F4 / finalis: E
Tenor : canon in subdiatessaron
In het handschrift Vaticaanstad: Canon in diapente superius.

5. aantal stemmen:

6-st.

6. genre :

antifoon bij het Nunc Dimitis van de Completen

7. reeks :


Motetta VI vocum nr 13

8. tekst :

Salva nos, Domine, vigilantes,
custodi nos dormientes:
ut vigilemus cum Christo,

Et requiescamus in pace.

antifoon bij het Nunc dimittis van de Completen

Heer, bescherm ons als we waken,
bewaar ons terwijl we slapen:
dan zullen we waken met Christus
en rusten in vrede.

9. eerste gedrukte uitgave:

[1521]6Rome, drukker onbekend (A. Antico?), Motetti e canzone libro primo (Mouton)
15407, Augsburg, M. Kriesstein, Selectissimae necnon familiarissimae cantiones... (Mouton)
W1112 (1542)Venetië, Antonio Gardano, Adriani Willaert musicorum .... sex vocum ... liber primus (Willaert)
15584, Neurenberg, Johann vom Berg (Montanus) en Ulrich Neuber, Novum et insigne opus musicum... (Mouton)

10. RISM:

[1521]6 / 15407 / W1112 (1542) / 15584 

11. CMM:

3-04, pp. 65-67 (bron 1542a)

DIAMM : I-MOd MS Mus. IX - DIAMM [nr 17](ff. 34v-35, pp.76v-77(Modena)

DIAMM : nr 4 : Salva nos Domine vigilantes (‘s HerAB 72)
https://www.diamm.ac.uk/sources/1813/#/images --- IDEM (nr 4) (ff 46-47 pp 99-100)

12. vindplaatsen:

ms: D Bayerische Staatsbibliothek 1536 (Zie hier verder : online) - I BolC R 142 (Josquin) (Zie hier verder : online) - BolC MS Q19 "Rusconi Codex" (Jo. Moton) - FlorL 666 (Medici Codex) (Mouton) - ModD 9 (Zie hier verder : online). - VatS 38 (Zie hier verder : online) NL 's Hertogenbosch codex 72C (gemaakt in het atelier van Alamire, waarschijnlijk in de jaren 1530-1531) (Zie hier verder : online) - VatP 1980-1981 (Zie hier verder : online) - VatVM 571 (Zie hier verder : online)
druk [1521]6 : USA NYpm
druk 1540: A Wn
druk W1112 (1542) : A Wn - B Koninklijke Bibliotheek van België KBR II.91.361 (zonder 6) - D Dresden Katholische Hofkirche (B – onvolledig) –Bayerische Staatsbibliothek (Zie hier verder : online) - Mu (zonder T en B), RegB , Wolfenbüttel  (Zie hier verder : online) - F CH (Q), Pn (A), TLc (A) - GB British Library (zonder 6) - I BolC (5), Bologna , Accademia Filarmonica (zonder S en Q) VEaf (zonder S en 5)
druk 1558: US Wc

13. andere recente uitgaven:

online - ms - StuttL 3. Würtembergische Landesbibliothek. Stuttgart- DIAMM
https://www.diamm.ac.uk/search/?type=source&q=StuttL+3+

online – ms - ModD 9:
https://www.diamm.ac.uk/sources/1436/#/images
of
I-MOd MS Mus. IX - DIAMM [nr 17]. (ff. 34v-35 pp.76v-77)

online – ms – BolC R142 (enkel tenor) (ff. 57. beeld 66/71) – Josquin?
http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/cmbm/images/ripro/
gaspari/_R/R142/


online – ms - VatP 1980-1981
(enkel de tenor)
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Pal.lat.1980
Saluto te / Rogo te (beeld: 70v-71r)
Salva nos Domine (beeld: 74v)

online – ms – VatVM 571 (nr. 12. beeld 9v.) (altus)
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.mus.571

online – ms – VatS 38
(beelden 154v-155r)
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Capp.Sist.38

online – ms - 's-Hertogenbosch – ‘sHerAB 72C.
CMME : http://www.cmme.org/database/sources/19
of : CMME: Salva nos domine (Jean Mouton)
DIAMM: https://www.diamm.ac.uk/sources/1813/#/ (nr 4) (ff.46v-47)

online - ms - 's Hertogenbosch
http://www.bhic.nl/integrated?mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=1232&minr=1235963&miview=inv2
Salva nos Domine:nr. 4, ff. 45v-47 . beelden: 90v tem 93/337  (de beelden zijn verkeerd gemonteerd

online - ms -'s Hertogenbosch
http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE9375132
Salva nos Domine : beelden: 094_46v en 095_47r

online – D Bayerische Staatsbibliothek - MunBS 1536
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de//view?id=bsb00104625

nr XC
cantus : blz. beeld 587/794                                
altus ontbreekt
tenor : blz. 655/836                                
bassus : blz. 552-553/738
quinta vox ontbreekt
sexta vox : blz. 507/704

online – W1112 (1542) - D Bayerische Staatsbibliothek :
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de//view?id=bsb00074422

online – W1112 (1542) – D Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek
WDB - Wolfenbütteler Digitale Bibliothek - drucke/3-1-musica-1s (hab.de)

online – CPDL (een toon lager) - partituur in moderne noten
http://www0.cpdl.org/wiki/images/1/1c/Salva_nos%2C_domine.pdf

-Lowinsky, Edward E., ed. The Medici Codex of 1518. Chicago, 1968.
met facsimile van FlorL 666 en de vertaling in het Engels

-*Owens, Jessie, ed. Renaissance Music in Facsimile, 1, New York, 1988 met facsimile van de Rusconi Codex BolC Q19

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

DE MEDICI CODEX
Florence 1518
ms: I FlorL 666
Een handgeschreven koorboek op perkament, uit 1518 met 77 motetten, waarvan 7 van Adriaen Willaert, opgedragen aan Lorenzo de Medici, hertog van Urbino.
Zie lijst bij "zijn oeuvre_genre".

-Kidger p. 177 en 238

- volgens Kidger (op.cit.), Brown (1986) en Lowinsky (1968) (TMC): toe te schrijven aan Jean Mouton

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:


-*cd 115
THE MEDICI WEDDING.
Ring Ensemble. Finland
ALBA ABCD 154
2004
http://www.allmusic.com/album/the-medici-wedding-mw0001378417

luister ook op SPOTIFY : albums - the medici wedding
luister ook op IDAGIO: 14196462 (Ring Ensemble)

Verder nog andere uitvoeringen op IDAGIO zelfde code-nr:
-Graham Walker. Gentlemen of St.-John’s College. Cambridge. 2010
en
-Peter Phillips. The Tallis Scholars. Oxford. 2012.

luister ook op YOUTUBE: Tallis Scholars.
https://www.youtube.com/watch?v=d_OEhx3SOkg

luister ook op YOUTUBE: University of North Texas
UNT Collegium Singers o.l.v. Richard Sparks
https://www.youtube.com/watch?v=X30oYeGqr48

20. duur: (de snelste uitvoering tov. de langzaamste)

2'07" Ring - 2'31" Tallis Scholars

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

465.
Kidger b210 en p. 148

SALVA NOS DOMINE a 5 (versie 3)


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

5-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

8. tekst :

Salva nos, Domine, vigilantes,
custodi nos dormientes:
ut vigilemus cum Christo,

et requiescamus in pace.

antifoon bij het Nunc dimittis van de Completen

Heer, bescherm ons als we waken,
bewaar ons terwijl we slapen:
dan zullen we waken met Christus
en rusten in vrede.

9. eerste gedrukte uitgave:

10. RISM:

11. CMM:

DIAMM : Estense Digital Library - "Mottetti a 5 voci" (beniculturali.it) [nr. 47] p. 89

12. vindplaatsen:

ms: LucBS 775
druk ca. 1560 : I ModE C. 313 (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:


online – ModE C.313
Estense Digital Library - "Mottetti a 5 voci" (beniculturali.it) [nr. 47] p. 89

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:


18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

SALVE CRUX PRECIOSA = SALVE CRUX SANCTA ARBOR

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

466.  
Kidger B087

SALVE CRUX SANCTA ARBOR


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Salve crux sancta
2. Causa etiam vitae foret

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-F4 / finalis: G (in beide delen)

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

Motettorum IV vocum liber secundus, nr 17

8. tekst :

Salve, Crux sancta, arbor digna,
Cujus robur pretiosum
Mundi ferret talentum.

Ut hostis, per lignum victor,
Ligno revinceretur.
Quodque exortus mortis
Primis erat terrigenis

Paradiso propulsis.

Causa etiam vitae
Foret cunctis Christi morte

Vere vivificatis   .
Horrificum tu es sempre signum inimicis.
Crux sancta, saevis,
Quam mors pavet,
Infernusque timet,
Quae Christo suos reconsignas.
Cui laus sit per aevum.

9. eerste gedrukte uitgaven:

1534, Parijs, Pierre Attaingnant, Liber primus XXV musicales quatuor vocum motetos complectitur, liber primus nr 24
1539, Venetië, Andrea Antico, Brandino en Ottaviano Scotto, Motetti di Adrian Willaert ... libro secondo a quattro voci. nr. 17. p. 25.
1545, Venetië, Antonio Gardano, Adriani Willaert musici celeberrimi.. musica quatuor vocem. nr 17.
1554, Neurenberg, Johann vom Berg (Montanus) en Ulrich Neuber, Evangelia dominicorum et festorum dierum musicis numeris
1555, Neurenberg, Johann vom Berg (Montanus) en Ulrich Neuber, Quartus tomus Evangeliorum...

10. RISM:

15343 / 1539b - W 1108 / 1545b - W 1107/ 155512

CMME : 155512 : https://www.cmme.org/database/sources/170

11. CMM:

3-01, pp. 83-86 (bron: 1545b)

DIAMM : https://www.diamm.ac.uk/compositions/25580/

12. vindplaatsen:

ms: GöttSA 7- Pad D27- GB LonRC2037 - I PadBC D27
druk 1534: A Wn 
druk 1539: D Mbs (Zie hier verder : online) - I BolC, PLn, VIb(S) - PLKrakow (A, T)
druk 1545: A Wn - D Hs, LÜh, Mbs (Zie hier verder : online), - F Pn(A) - GBLbl - I Rvat-sistina, VIb(S) - P C (A) - PL Krakow
druk 155512: B KBR Fétis 1685 (Zie hier verder : online) - D Mbs (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:

online – (W 1108) 1539 - München:
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de//view?id=bsb00073119

online – (W 1107) 1545 – München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de//view?id=bsb00073520

online - 155512 – Brussel KBR
https://uurl.kbr.be/1560471
of
https://opac.kbr.be/Library/doc/SYRACUSE/18339279

discantus
https://opac.kbr.be/Library/doc/SYRACUSE/18340670
tenor
https://opac.kbr.be/Library/doc/SYRACUSE/18341570
altus
https://opac.kbr.be/Library/doc/SYRACUSE/18341183
bassus
https://opac.kbr.be/Library/doc/SYRACUSE/18342235
vagans

online - 155512 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00074201

online – 1534 - partituur in moderne noten - CPDL
http://www1.cpdl.org/wiki/images/8/85/Salve_crux_Willaet.pdf

-facsimile: 1534 OMI 5449

-Smijers, Albert, ed. Treize livres de motets parus chez Pierre Attaingnant en 1534 et 1535. Parijs, 1936, p. 188 (bron: 15343)

-*Annie Bank, Amsterdam, gw 44

14. intabulaties, diminuties, tientos:

 MUSICOLOGISCHE UITLEG:

met gebruik van de gregoriaanse melodie

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

467.
Kidger B187 en p. 152

SALVE SANCTA PARENS


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:


1. Salve Sancta parens
2. Virgo Dei genitrix

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c2 (geen b) -c3 (met bb) -c4-c4-F4 / finalis G (in beide delen)

5. aantal stemmen:

6-st.
In beide delen: C: Fuga trium temporum in diapente remissum. A: Fuga trium temporum in diapente remissum.
Q: resolutio (een kwint lager dan de cantus). T: resolutio (een kwint lager dan de altus)

6. genre :

motet

7. reeks :

Musica Nova, motet nr 15

8. tekst :

Salve Sancta parens
enixa puerpera Regem,
qui coelum terramque regit per saecula semper.

Virgo Dei Genitrix,
quem totus non capit orbis,
in tua se clausit viscera factus homo.


Liturgie van het feest ter ere van O.-L.-Vrouw.
In de polyfonie wordt de naam Maria fel benadrukt.

Gegroet, heilige Moeder,
uit wie geboren werd
de Koning, die in eeuwigheid over hemel en aarde regeert.

Maagd en Moeder van God.
Die mens geworden is draagt Gij in uw lichaam,
al kan de ganse aarde Hem niet omvatten.

9. eerste gedrukte uitgave:

1554, Neurenberg, Johann vom Berg (Montanus) en Ulrich Neuber, Evangelia dominicorum et festorum dierum musicis numeris
1559, Venetië, Antonio Gardano, Musica Nova
Herdrukt in 1569 (verloren)
1561, Leuven, Petrus Phalesius, Moteta quatuor, quinque, et sex vocum. Deel 2

10. RISM

1559a - W 1126 / 1561(2) - W 1128

11. CMM:

3-05, pp.127 - 135 (bron 1559a)

DIAMM : Estense Digital Library - "Mottetti a 5 voci" (beniculturali.it)
Zesstemmig : https://edl.beniculturali.it/beu/850016256 [nr 14], p. 46
= ModE C.314

12. vindplaatsen:

ms: I TrevBC 29

Het verzamelboek MUSICA NOVA uit 1559 (W1126) bestaat uit zeven stemboeken, nl. S,
A, T, B, Q, 6 en 7). Volgende bibliotheken hebben alle boeken en bieden ze online: Bologna, Museo internazionale e biblioteca della musica en München, Bayerische Staatsbibliothek. Ook de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, maar hier ontbreekt de ALTUS.
(Zie hier verder : online)

druk ca. 1560: I ModE C.314 (Zie hier verder : online)

druk 1561 – (W1128) - D München – Bayerische Staatsbibliothek.
Leuven, Pierre Phalèse, Hadriani Willaert musici excellentissimi moteta.
(deel 2) (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:

online – Bologna – I ModE C 314
Estense Digital Library - "Mottetti a 5 voci" (beniculturali.it)
Zesstemmig : https://edl.beniculturali.it/beu/850016256 [nr 14], p. 46

online – Musica Nova – 1559 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071866 nr 15

online – 1559 - Bologna V.13:
http://badigit.comune.bologna.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/
cmbm/images/ripro/gaspari/_V/V013/


online - Brussel - Musica nova – 1559 – KBR (zonder de altus)
https://opac.kbr.be/Library/doc/SYRACUSE/18352190#uurl

online:
druk 1561 - (W1128) – D München – Bayerische Staatsbibliothek –
Leuven, Pierre Phalèse, Hadriani Willaert musici excellentissimi moteta.
zonder de VIIde stem
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00093444
deel 2 [nr 4], pp. 8-9

online - partituur in moderne noten – CPDL
http://www3.cpdl.org/wiki/images/f/f1/Willaert_Salve_sancta_parens.pdf
MUSICA NOVA: http://www3.cpdl.org/wiki/index.php/Musica_nova_(Adrian_Willaert)

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-*cd 226
MUSICA NOVA. The Motets
Singer Pur
OEHMS CLASSICS OC 835. 2011 - 2012
http://www.oehmsclassics.de/cd.php?formatid=592
De twee hoogste partijen zijn als twee sopraanpartijen. Bij Singer Pur zingt de sopraan de tweede notenbalk, en de contratenor de eerste. Ze kruisen mekaar dan ook dikwijls.

luister ook op SPOTIFY : albums – musica nova
luister ook op IDAGIO:
Salve Sancta Parens: https://app.idagio.com/works/11187410
volledig album: https://app.idagio.com/albums/willaert-musica-nova

20. duur


7’06" Singer Pur

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

468.
Kidger B088 en p. 111

SANA ME DOMINE2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c3 –F3 / finalis : G

5. aantal stemmen:

canon "quatuor vocum ex duabus vocibus"
discantus en tenor: in diatessaron, a 2+2

6. genre :

motet in canon

7. reeks :

8. tekst :


Sana me Domine et sanabor
Salvum me fac et salvus ero
Quoniam laus mea tu es.


(Jeremias 17.14)

Genees me, Heer, zodat ik gezond word.
Red me zodat ik gelukkig ben.
U wil ik daarom loven.

9. eerste gedrukte uitgave:

1567. Neurenberg. Theodoricus Gerlatzenus. Suavissimae et iucundissimae harmoniae
[Hadrianus Vuillart]

10. RISM

15671

11. CMM:

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 15671: D Bayerische  Staatsbibliothek (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:


online – 15671 - D
Bayerische Staatsbibliothek
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071841

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

16.
 Katelijne Schiltz, „Rosen, Lilien und Kanons. Die Anthologie Suavissimae et iucundissimae harmoniae (Nürnberg, 1567)“, in: The Musical Heritage of the Jagiellonian Era in Central and Eastern European Countries, hrsg. von Paweł Gancarczyk und Agnieszka Leszczyńska, Warschau 2012, p.107–122

p. 111. Kompositionstechnisch verbindet ein roter Faden alle Werke der Sammlung: Es sind nämlich alles Kanons. Dies wird bereits zweimal auf der Titelseite angekündigt. Dort heiβt es nicht nur Suavissimae et iucundissimae harmoniae octo, quinque et quatuor vocum, ex duabus vocibus (aus zwei  Stimmen abgeleitet), sondern auch die Bezeichnung der beiden Stimmbücher ist etwas ungewöhnlich: “Prima vox cum suis sororibus” und “Altera vox cum suis sororibus” (erste bzw. zweite Stimme mit ihren Schwestern, d.h. Folgestimmen). Ein solches “weibliches” Äquivalent für die kanonischen Begriffe dux und comes kommt meines Wissens sonst nirgendwo vor.

file:///C:/Users/Arnold/Downloads/Rosen_Lilien_und_Kanons_Die_Anthologie_S.pdf

ofwel
https://www.academia.edu/2187742/Rosen_Lilien_und_Kanons_
Die_Anthologie_Suavissimae_et_iucundissimae_harmoniae_N%C3%BCrnberg_1567_


17.
  Lewis Lockwood, The New Grove Dictionary 2nd. ed. online.

Enkel bekend in Neurenberg en daar aan Willaert toegeschreven.
Twijfelachtig op stilistische gronden
.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:


----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

469
Kidger B089

SANCTA ET IMMACULATA VIRGINITAS

2. ondertitel:

Bij Attaingnant: Responsory Horae BMV

3. gecomponeerde delen:

1. Sancta et immaculata virginitas
2. Cum jucunditate memoriam

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1-c3 / finalis: G

5. aantal stemmen:

4-st.
Cantus (ad decimam) en tenor (ad unisonium)
(4 stemmen uit 2)

6. genre :

motet

7. reeks :

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgave:

15203, Venetië, Andrea Antico, Mottetti novi & chanzoni franciose a quatro sopra doi nr 2
[1528]10. Pierre Attaingnant. Chansons et motetz en canon à quatre parties. nr 29a.

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

15203 / [1528]10

12. vindplaatsen:

ms: D MunU 401 (Zie hier verder : online)-  I PadBC A17
druk 15203: I Fm

13.
CMM:

14. andere recente uitgaven:

online – ms – MunU 401 (onder het oude nummer Cim.44i)
doorschuiven naar boek 5: handschriftliche Motetten “Filgan 117”

https://epub.ub.uni-muenchen.de/11846/1/Cim._44i-1.pdf
sopraan     pp. 71r – 72r
https://epub.ub.uni-muenchen.de/11847/1/Cim._44i-1.pdf
contra        pp. 73r – 74r
https://epub.ub.uni-muenchen.de/11849/1/Cim._44i-1.pdf
tenor          pp. 66v – 68r
https://epub.ub.uni-muenchen.de/11848/1/Cim._44i-1.pdf
bassus      pp. 68v – 69v

-universiteit van Montréal
http://lmhs.oicrm.org/ressources/chansons-motetz/editions-modernes/chansons-et-motetz-de-pierre-attaingnant/

-facsimile 1520: OMI 1316

-*Lowinsky (1982). Music in Titian's Bacchanal of the Andrians: Origin and History of the Canon per tonos. artikel 14, p. 292 - 297, in: Lowinsky, Edward E. Music in the Culture of the Renaissance and Other Essays. Edited by Bonnie J. Blackburn.


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

DIAMM : https://www.diamm.ac.uk/sources/2246/#/

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

470.  
Kidger B149

SANCTA MARIA REGINA COELORUM


2. ondertitel:

De beata Maria (Attaingnant)

3. gecomponeerde delen:

1. Sancta Maria Regina coelorum
2. O pia domina, per illud gaudium

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: g2-c2-c2-c3-F3 / finalis: D
2. O pia domina: finalis: G

5. aantal stemmen:

5-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

8. tekst :

Sancta Maria, Regina coelorum,
stella maris et spes Christianorum.
Ne despicias orationem servorum tuorum

Sed exaudi nos in die qua invocaverimus.
Quia tu es benedicta inter omnes mulieres

Et benedictus fructus ventris tui Dominus noster, Jesus.

O pia domina
per illud gaudium quod habuisti de Filio tuo in terra

Et per illam dolorem
quem de ipso in die passionis eius habuisti
aperi oculos misericordiae tuae super nos

Et memor esto nostri in omnibus angustiis
Et tribulationibus nostris. Amen.

Quinta pars: gregoriaanse melodie in lange notenwaarden op de tekst "Pulchra es et decora"

Pulchra es et decora. Filia Jerusalem.
Terribilis ut castrorum acies ordinata.

Heilige Maria, Koningin van de hemel.
Ster van de zee en hoop voor de Christenen.
Wil het gebed van uw dienaars niet naast u neerleggen
maar verhoor ons terwijl we u nu aanroepen.
Want U bent gezegend onder alle vrouwen
en gezegend is ook de vrucht van Uw schoot,
onze Heer Jezus.

O vrome vrouw
Door de vreugde die uw Zoon U op aarde heeft gebracht
maar door de pijn die ook Hij in zijn lijden U heeft berokkend
Open uw ogen en ontferm U over ons.
Denk steeds aan ons als we angstig zijn
en als we het moeilijk hebben. Amen.

Wat ben je mooi en bekoorlijk, jij dochter van Jeruzalem.
Er gaat kracht van je uit, zoals een leger in slagorde.


9. eerste gedrukte uitgave:

1534, Parijs, Pierre Attaingnant, Liber octavus XX musicales motetos

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11.
RISM:

153410

12. vindplaatsen:

ms: PadBC A17
druk 1534: A Wn

13.
CMM:

DIAMM : https://www.diamm.ac.uk/compositions/20786/

14. andere recente uitgaven:

online – partituur in moderne noten - IMSLP
https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/7/7b/IMSLP459316-PMLP746160-Willaert_Sancta_Maria_regina_caelorum.pdf

Merritt, A. Tillman, ed. Treize livres de motets parus chez Pierre Attaingnant en 1534 et 1535. Parijs 1963, vol. 8, p. 164 (bron : 153410)

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

471.
Kidger B188

SANCTE FRANCISCE

2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: G2-C2-C3-C1-C3 (fuga quattuor temporum in diapente intensum)-F3 / finalis:

5. aantal stemmen:

6-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

8. tekst :

antifoon voor het magnificat van de vespers van het feest ter ere van de H. Franciscus (4 okt.)

9. eerste gedrukte uitgave:

10. RISM:

11. CMM:

DIAMM : 

12. vindplaatsen:

ms: D Wolfa 293 - I LucBS 775 - TrevBC 29 (verloren)

13. andere recente uitgaven:

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur

===== ===== =====

472.  
Kidger B090

SANCTE PAULE APOSTOLE PREDICATOR


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

Sancte Paule Apostole (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-F4 / finalis: F

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

Motettorum IV vocum liber secundus, nr 10

8. tekst :

Sancte Paule Apostole
predicator veritatis
et Doctor gentium,
intercede pro nobis ad Dominum
qui te elegit.

Paule vir egregie    Bij de tenor: Paule Dei egregie
Vas electionis,
fac nos tuis precibus coeli frui donis.

Amen.

Heilige Apostel Paulus,
prediker van de waarheid
en leraar voor alle mensen.
Pleit voor ons bij de Heer,
die je heeft uitverkoren.

Paulus, briljante man,
Met uitzonderlijke gaven,
Maak dat we door uw gebeden
kunnen genieten van de hemelse gaven.
Amen.

9. eerste gedrukte uitgave:

1539, Venetië, Andrea Antico, Brandino en Ottaviano Scotto, Motetti di Adrian Williart... libro secondo a quattro voci
1545, Venetië, Antonio Gardano, Adriani Willaert musici celeberrimi... musica quatuor vocem. nr. 19
15473 = 154722. Venetië. Antonio Gardano. Intabolatura de lauto di Simon Gintzler.

10. RISM:

1539b - W 1108 / 1545b - W 1107 / 154615(intab) = 154616 / 154632 of 33 (intab.) / 15473 = 154722 (intab.)

11. CMM:

3-01, pp. 89-91 (bron: 1545b)

12. vindplaatsen:

ms: TrevBC
druk 1539: D Mbs (Zie hier verder : online)- I BolC, PLn, VIb(S) - PL Krakow (A, T)
druk 1545: A Wn - D Hs, LÜh, Mbs (Zie hier verder : online), - F Pn(A) - GB Lbl - I Rvat-sistina, VIb(S) - P C (A) - PL Krakow
druk 1546 (intab): KBR
druk 15473 = 154722. Venetië. Antonio Gardano. Intabolatura de lauto di Simon Gintzler.
(Zie hier verder : online intabolatura)

13. andere recente uitgaven:

online – (W 1108) 1539 - München:
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00073119

online – (W 1107) 1545 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00073520

online – 154722 – Londen (intabulatura)
http://purl.org/rism/BI/1547/22

online – partituur in moderne noten – CPDL (Paul R. Marchesano – grote terts verhoogd)
http://www3.cpdl.org/wiki/index.php/Sancte_Paule_apostole_(Adrian_Willaert)

14. intabulaties, diminuties, tientos:

1546, Venetië, Girolamo Scotto, Intabolatura de lauto di Antonio Rotta

15473 = 154722
. Venetië. Antonio Gardano. Intabolatura de lauto di Simon Gintzler.
online - British Library : Intabolatura de lauto di Simon Gintzler musico del reverendissimo Cardinale di Trento, de recercari, motetti, madrigali et canzon francese novamente posta in luce. Libro primo. | Royal Holloway Repository


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

16. Schiltz. op.cit. 2003

p. 168: "ter ere van Sint Paulus" (feest op 25 januari en 30 juni)

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

473.
Kidger D033 en p. 184

SANCTORUM MERITIS

2. ondertitel:

In nativit. plurimor[um] Martirum

3. gecomponeerde delen:

2. Hi sunt quos retinens
4. Ceduntur gladiis
6. Te summa

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

2. Hi sunt quos retinens a 4
4. Ceduntur gladiis a 4
6. Te summa a 5 - Fuga duorum temporum in dyapente remissum

6. genre :

hymne

7. reeks :

8. tekst :

hymne voor de vespers "commune plurimorum martyrum"
in totaal 6 strofen.
Volgens J.B. Weidensaul (The Polyphonic Hymns of Adrian Willaert) worden de onpare strofen in het gregoriaans en de pare strofen telkens op dezelfde polyfone muziek uitgevoerd.

9. eerste gedrukte uitgave

10. RISM:

11. CMM:

DIAMM : 

12. vindplaatsen:

ms: I TrevBC 13. Treviso. Biblioteca Capitolare del Duomo nr 18. pp. 33v-36

13. andere recente uitgaven:

Weidensaul, Jane Bennett, The polyphonic Hymns of Adriaen Willaert, 1978, p. 330

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

Het handschrift MS 13 in de Biblioteca Capitolare del Duomo te Treviso werd gekopieerd in 1563 naar de "libri del messer Adriano", die Willaert geschonken had aan zijn leerling en vriend Antonino Barges, kapelmeester aan de dom te Treviso. Het omvat 19 werken van Willaert waarvan 10 in Hymnorum musica te vinden zijn.
Eén van de hymnen is "Sanctorum meritis"

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur

===== ===== =====
474.
Kidger: ---

SASSI PALAE
Andrea Gabrieli


2. ondertitel:

Sopra la morte d’Adriano

3. gecomponeerde delen:

1. Sassi, Palae, sabbion
2. E vu fiumi chie de’u tributo’ al Mari

4. tonal type:

Met b / sleutelcombinatie; c1-c3-c4-c4-F4 / finalis: C
2. E vu fiumi: finalis: F

5. aantal stemmen:

5-st.

6. genre :

greghesca

7. reeks :

Di Manoli Blessi. Il primo libro delle Gregesche

8. tekst :

Sopra la morte d’Adriano [Willaert]

Sassi, palae, sabbion, del Adrian lio;
alleghe, zoncchi, herbazi chie la stèu;
velme, palui, barene, chie scundèu
l’ostregha, ’l cappa e’l passerin polio;
e vui del valle pesci e d’ogni rio
e del mar, grandi e pizuli chie sèu;
scombri, chieppe, sardun, chie drio tirèu
le syrene, dunzell’e ch’a mario;

E vu, fiumi, chie dèu tributo al mari,
Piave, Ladese, Po, Sil, Brenta et Oglio,
vegnì cha tutti canti a lagrimari
la morte d’Adrian, del chal me dogio,
chiè no ’l porà mie versi plio lustrari
cu’l dulce canto chie rumpre ogni scogio.
O megàlos cordogio!
Del mundo tutto, chy sarà mo chello
Chie in armonia del par vaga cun ello?


Antonio Molino

“Stenen, dijken, stranden van de Adriatische kust,
Wieren, rietstengels, kruiden die daar groeien,
Slikken, zandbanken, die de oester,
De mossel en de schone heilbot verbergen,
En jullie, vissen, van elke beek en vallei,
En uit de zee, vissen groot en klein,
Makrelen, inktvissen, sardines, die meerminnen
Voorttrekken, zowel met als zonder een man erbij.

En jullie, rivieren, die eer bewijzen aan de zeeën,
Piave, Adige, Po, Sil, Brenta en Oglio,
Kom, kom vanuit alle streken mee wenen
Om de dood van Adriaen, waarover ik me zeer beklaag.
Want hij kan nu niet langer glans verlenen aan mijn verzen,
Met die zoete zang die elke rots openbreekt.
O groot leed van de hele wereld, zal er ooit iemand zijn
Die in even mooie harmonie zijn gelijke zal zijn?”

Antonio Molino alias Manoli Blessi
vertaling: Katelijne Schiltz

9. eerste gedrukte uitgave:

156416, Venetië, Antonio Gardano, Di Manoli Blessi Il primo libro delle Greghesche

10. RISM:

156416

11. CMM:

3-14, pp. 190-195 (bron: 156416)

12. vindplaatsen:

druk 156416: A Österreichische Nationalibliothek (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:

online – 1564 - Wenen
https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_2934638&order=1&view=SINGLE of
http://data.onb.ac.at/rec/AC08512533

Digitales Objekt : basso
Digitales Objekt : quinto
Digitales Objekt : canto
Digitales Objekt : alto
Digitales Objekt : tenore

online - CPDL - Allen Garvin
https://www.cpdl.org/wiki/index.php/Sassi,_Palae,_Sabbion,_del_Adrian_lio_(Andrea_Gabrieli)

14. intabulaties, diminuties, tientos:

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

16. Schiltz op.cit. 2005;

p. 171 ss.: uitleg, tekst en de vertaling in het Nederlands

17. Zie uitleg in CMM 3-14 p. XII. Helga Meyer, 1977

Lees ook:
https://cdr.lib.unc.edu/downloads/bz60cw889?locale=en
Rivista Italia Musicologia 11 (1976): 182-196; 
Manoli Blessi, Greghesche, libro primo, ed. Siro Cisilino (Padua: G. Zanibon, 1974).

OPNAMEN

cd's

-cd 175
ANDREA GABRIELI. The Madrigal in Venice. Politics, Dialogues and Pastorales
I FAGIOLINI en The English Cornett and Sackbut Ensemble o.l.v. Robert Hollingworth
CHANDOS EARLY MUSIC CHAN0697
2003

luister ook op SPOTIFY : nummers – Sassi Palae
luister ook op IDAGIO :
https://app.idagio.com/albums/gabrieli-madrigals

-cd 176 Andrea Gabrieli. Missa Brevis 4 vocum
Coro da Camera del Concentus Musicus Patavinus
TACTUS TC 510701

luister ook op SPOTIFY :artiesten - Gabrieli. Missa brevis 4 vocum

-*cd 179 Il primo libro delle Greghesche : a musical treasure of the Venetian renaissance
Zefiro Torna
ET'CETERA KTC 4028
2008

Luister ook op YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=DkI3AVnRw-I
Luister ook op SPOTIFY: - nummers – sassi palae

-cd 180 Return of the Pipers
The Philadelphia Renaissance Wind Band
o.l.v. Joan Kimball en Robert Wiemken
NEWPORT CLASSIS NPD 85567
1994

-cd 302 Antologia Polifonii Renesansowej
Capella Cracovienis o.l.v. Robert Hollingworth
2020

luister ook op SPOTIFY : nummers - sassi palae sopra la morte d'adriano
nr 7, maar de nummers 7 en 8 zijn omgewisseld, zoals ook op de cd zelf.

20. duur: (de snelste tov. de langzaamste uitvoering)

3’44” Zefiro Torna - 5’00” I Fagiolini

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

475.
Kidger G039 en p. 90

SCIOCCO FU’L TUO DESIRE

2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:


1. Sciocco fu'l tuo desir
2. Donna cortes'e humana

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c3-c3-c4-F4 / finalis: F (in beide delen)

5. aantal stemmen:

5-st. (C-A-Q-T-B)  C is voor mezzo of alt, A is voor alt of tenor, Q is voor tenor, T is voor bariton, B is voor bas.

6. genre :

madrigaal

7. reeks :

madregali a cinque voci insieme alcuni di M. Adriano...

8. tekst :


Sciocco fu’l tuo desire
Veramente pensando ch’a miei danni
Teco n’entrassi a gli amorosi affani.

Mi maraviglio, quando
Non anchor chiaro sei del foll’errore,
E come desiando
L’amor moi ne perdest’i giorni e l’hore.

Donna cortes’e humana
Con vil amante certo mal s’accorda.
Non mi conosci, o cieca mente insana
Di bastardo, nè vo’che per me leggi
El suon di privileggi
Tuoi ch’ogni orecchia assorda.

Hor tienti al mio consiglio,
Pon giù, se puoi, l’insania e cangia l’ire,

Ch’assembr’al vespertil,
E non al giglio.

Chiara son io, qual fui, nè mi scompiglio

A fart’il vero udire.
Se di te mai pensai,
Poss’io morire

Hoe dwaas was je verlangen
om me dat echt voor te stellen en dan nog op mijn kosten.
Ik zou een amoureuze relatie met je moeten aangaan.
Ik betwijfel of je wel inziet welke dwaze fout je hebt gemaakt
en of je begrijpt hoe je dagen en uren verloor
door te verlangen naar mijn liefde.

Een hoffelijke, humane vrouw
met een gemeen minnaar. Kan dat wel?
Je kent me niet, jij blinde, verdraaide geest.
Bastaard, die je bent.
En ik wil ook niet dat je stoeft met al je eretitels:
Ik ben er doof voor.

Luister nu naar mijn advies:
Zet je gekke en wispelturige ideeën opzij,
en ook je toorn.
Ze lijken eerder op vleermuizen, niet op lelies.

Ik ben Chiara, zoals ik was, en ook weer niet.
Ik probeer te ontdekken wie ik echt ben.:
Als ik ooit nog aan jou zou denken, zou ik het ongetwijfeld besterven.

9. eerste gedrukte uitgave:

154417, Venetië, Antonio Gardano, Di Cipriano, il secondo libro de madregali a cinque voci insieme alcuni di M. Adriano...
Verschillende herdrukken:
155115 Venetië, Antonio Gardano, Di Cipriano, il secondo libro de madregali a cinque voci insieme alcuni di M. Adriano...
156220, Venetië, Girolamo Scotto, Cipriano de Rore li madrigali a cinque libro secondo: insieme con alcuni di M. Adriano
156314, Venetië, Antonio Gardano, Di Cipriano de Rore il secondo libro de madrigali a cinque voci insieme alcuni di M. Adriano...

10. RISM:

154417/ 155115 /156220/ 156314

11. CMM:

3-14, pp. 76-81 (bron: 154417)

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 154417: I Bologna Mus. internaz. - GB British Library (Zie hier verder : online)
druk 155115Bayerische Staatsbibliothek (Zie hier verder : online)
druk 156220: B
 KBR II. 1.854 A
druk 156314: B KBR (S-A-Q) - Mbs (Zie hier verder : online) – F Bnf RESVMC-121 (Zie hier verder : online) - GB British Library (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:

online – 154417 – Londen British Library A.70.b.
A70b_complete_file_for_printing.pdf (royalholloway.ac.uk)

online - 155115 – München Bayerische Staatsbibliothek
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00074426

online – 156314– GB
British Library A.70.g.
A70g_complete_file_for_printing.pdf (royalholloway.ac.uk)

online - 156314- München
Bayerische Staatsbibliothek
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071994

online -156314– Parijs
Bibliothèque Nationale de France RESVMC-121
Votre recherche - Willaert Adrian : 2 résultats - Gallica (bnf.fr)

online –155115 - IMSLP
https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/1/11/IMSLP281994-PMLP457585-01-cantus.pdf
of
https://imslp.org/wiki/Madrigali_a_5_voci%2C_Libro_2_(Rore%2C_Cipriano_de)

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15
.
Bossuyt. op.cit. 1985, p. 132

"een zekere Chiara beschimpt een gehate minnaar van hoge rang."

17a. Martha Feldman. City Culture and the Madrigal at Venice, 1995. p. 298:

With less than a third of its twenty-seven settings by Rore, however, we can hardly take at face value the title under which Gardane marketed the book: Di Cipriano il secondo libro de madregali a cinque voci insieme alcuni di M. Adriano et altri autori a misura comune novamente posti in luce a cinque voci. Rore's contributions form only a few points on a map that plots a significant corner of the northern madrigalian dialect. Among the other madrigals in the volume, the most prestigious and prominently placed are Willaert's. The Secondo libro was the first publication to print Willaert's and Rore's madrigals in quasi-symmetrical proximities: Willaert's first setting, no. 2, was wedged between Rore's first two and his final one, no. 27, just after Rore's last (as if giving Willaert the last word). No. 2, the lengthy ballata-madrigal Sciocco fu il tuo desire (see Chap. 7, pp. 221-22), was followed by a sonnet setting of Rore's; and no. 27, the ten-line madrigal Qual vista sarà mai, came after Rore's little ballata-madrigal Deh, se ti strins'amore. Thus two "pairs" framed the book at front and back, with madrigals roughly equivalent in weight and size by each composer making up each pair. It is not surprising that the centerpiece of the book, Rore's four settings of Petrarch's sonnets, is unmatched by Willaert's contributions, since Willaert published none of his Petrarch sonnet settings until 1559.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

SE IE ANJ MON AMIE = Sy je ne voy m'amie

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

476.
Kidger g068 en p. 64
(volgens Kidger: van Arcadelt)

SE LA DURA DUREZZA


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

Se la dura durezza (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-F4 / finalis: G

5. aantal stemmen

4-st.

6. genre :

madrigaal

7. reeks :

madrigali a quatro voci

8. tekst :

Se la dura durezza in la mia donna dura,
Ahi, dura sorte mia, se durar deggio,
Amor, la sua bellezza :
Che se per sempre veggio

Chiudermi’l passo di pietà
Qual fia pena ch’agguagl’impart’a questa mia?
Ma serà ben assai lieta mia sorte,
Se per si gran bellezza giungo a morte.

Als die hardheid bij mijn meisje blijft bestaan,
ach, hard is mijn lot, als ik dat moet doorstaan.
O liefde, haar schoonheid:
als ik die blijf bekijken en bewonderen
dan kan ik geen medelijden opbrengen.
Bestaat er een pijn zo groot als die van mij?
Maar mijn lot zal uiteindelijk draagzaam zijn
wanneer zo'n grote schoonheid me doet sterven.

9. eerste gedrukte uitgave:

1539. Venetië. Antonio Gardano. Il primo libro di madrigali d‘Archadelt a quatro.
1541. Venetië. Antonio Gardano. Il primo libro di madrigali d‘Archadelt a quatro
1563, Venetië, Girolamo Scotto, Madrigali a quatro voci di Adriano Willaert con alcune Napolitane
(ook nog: 1543, 1544, 1545, 1546 en 1550)

10. intabulaties, diminuties, tientos:

1546: luitbew. door Francesco Vindella

11. RISM:

153922 - A 1314 / 15419 / 154110 / 154319a / 154415 / 15459 / 154616 / 154617 /
155016 / 1563 - W 1130

12. vindplaatsen:

ms: B BrusC 27731. nr 21, f. 17v
druk 1539 : D Bsb (Arcadelt) (Zie hier verder : online)
druk 1541 : GB
The British Library (Archadelt) (Zie hier verder : online)
druk 1563 - W1130: B KBR (Fétis) (S.T.B) (Zie hier verder : online ) - F Bnf RESVMC-131 (S.A.T.B) (Zie hier verder : online)

13. CMM:

Opera omnia Jacob Arcadelt: 31-2 nr 52 p. 115

14. andere recente uitgaven:

online – 1539 - München:
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071893

online – 1541 – GB
The British Library (IMSLP)
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/a/a7/IMSLP524210-PMLP72490-arcedelt_il_primo_libro_1541.pdf

online – 1563 – Brussel KBR (S. T. B)
https://opac.kbr.be/Library/doc/SYRACUSE/18389711#uurl

cantus
https://uurl.kbr.be/1562448
tenor
https://uurl.kbr.be/1562450
bas
https://uurl.kbr.be/1562452

online – 1563 – Parijs BNF (C.A.T.B)
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8449066q.r=Willaert?rk=472105;2

online – 1563 – IMSLP (bron Brussel: S. T. B)
https://imslp.org/wiki/Madrigali_a_quatro_voci_(Willaert,_Adrian)

online – partituur in moderne noten – IMSLP
http://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/2/25/IMSLP434697-PMLP706556-EN327-8(2016)_-_Arcadelt_J_-_Se_la_dura_durezza.pdf

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

Zou het kunnen dat “de luitspeler” op een van de drie schilderijen van Caravaggio dit madrigaal speelt?
List of paintings by Caravaggio - Wikipedia


Lute Player 1 van Caravaggio

Hermitage. Sint Petersburg

Lutniarz.jpg

Metropolitan Museum. New York
Caravaggio - http://www.artrenewal.org/asp/database/image.asp?id=3803

17.

Volgens Grove: "alleen bij Arcadelt aan Willaert toegeschreven".
Volgens Kidger, niet van Willaert maar van Arcadelt.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-cd 6
Italian Renaissance Madrigals
Hilliard Ensemble o.l.v. Paul Hillier
=cd 76

luister ook op YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=cWTaH6I-ibI
luister ook op IDAGIO: https://app.idagio.com/albums/madrigals

-cd 300
Portrait of a lady with harp
PORTRET VAN EEN DAME MET HARP
Muziek voor koningin Christina van Zweden
Mara Galassi
GLOSSA GCD 921304
2016
(in een bewerking voor dubbel-harp)
info:
http://www.glossamusic.com/glossa/files/References/457/GCD-921304-front_HD.jpg
luister ook op SPOTIFY: albums – portrait of a lady with harp
http://www.glossamusic.com/glossa/reference.aspx?id=457

----- -----
VIDEO: luister ook op YOUTUBE: Barefoot Musica Antigua:

https://www.youtube.com/watch?v=1XxdYC4K3lM

------ -----
cd?
Het Ensemble Kô uit Canada met “Tu es musique”
http://ensembleko.com/programmes/tu-es-musique/

20. duur:
(de snelste tover de langzaamste uitvoering)

1’20” Barefoot - 3’43” Galassi

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

477.  
Kidger  G040

SE LA GRATIA DIVINA


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

Se la gratia divina (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c2-c3-c4-F3-F4 / finalis: G

5. aantal stemmen:

5-st. (C-A-T-Q-B) C is voor mezzo of alt, A is voor tenor, T is voor tenor of bariton, Q is voor bariton of bas, B is voor bas.

6. genre :


madrigaal

7. reeks :

Il terzo libro de madrigali a cinque voci...

8. tekst :

Se la gratia divina
Non mi tra’fuor di queste pen’amare.
La vita mia non può molto durare.
Il signor nostr’Amore
Con la sua face ardente
M’infiamma sì ch’io son tutto di foco.
E’l bel viso lucente
Che potria tant’ardor Sanare,
si piglia i miei torment’in gioco;
Ma questo saria poco,
Quand’io speras s’haver co’l mio penare
La gratia, che sì rado Amor suol dare,

9. eerste gedrukte uitgave:

15489, Venetië, Ottaviano Scotto, [Cipriano de Rore] Il terzo libro de madrigali a cinque voci...
154810, Venetië, Antonio Gardano, Musica di Cipriano Rore ...
155225 , Venetië, Antonio Gardano, Di Cipriano Rore Il terzo libro de madrigali a cinque voci
156021, Venetië, Antonio Gardano, Di Ciriano Rore. Il terzo libro de madregali
156221, Venetië, Girolamo Scotto, [Cipriano de Rore] Li madrigali a cinque voci, libro quarto.
15936, Venetië, Angelo Gardano, Di Cipriano de Rore il terzo libro di madrigali a cinque voce

10.
RISM:

15489 nr 19 / 154810 / 155225 / 156021 / 156221 / 15841(diminutie) / 15936

11. CMM:

3-14, pp. 107-111 (bron: 15489)

12. vindplaatsen:

ms: D Wolfa 293 - ParisBNC 851 Bourdeney ms (pp. 189-190) (Zie hier verder : online ) - StockKB 227
druk 15489 : B KBR (C-A-B) - D Mbs (Zie hier verder : online)
druk 156021B KBR (C-A-Q) - D Mbs (Zie hier verder : online)
druk 15936: B KBR Fonds Fétis 2231 (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:

online – ms Bourdeney – Parijs BNC 851 pp. 189-190
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550075091/f510.image.r=Bourdeney

online – 15489 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00074427

online - 156021 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de//view?id=bsb00071995

online – 15936 – Brussel KBR (Fonds Fétis 2231)
Tik achtereenvolgens op : https://www.kbr.be/nl/. Daarna op “collecties & onderzoek”, op “algemene catalogus” en op  “zoeken”. Tik nu in het zoekvenster: Fétis 2231. Het gezochte madrigaal is op p. 27.

-facsimile: 15841, Venetië, Angelo Gardano, Il vero modo di diminuir, con tutte le sorti di stromenti. di Girolamo dalla Casa detto Da Udene. (Muziekhandel Saul B Groen, Amsterdam)

14. intabulaties, diminuties, tientos:

15841, Venetië, Angelo Gardano, Il vero modo di diminuir... di Girolamo dalla Casa detto Da Udene...

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17a. besproken in :

Timothy R. McKinney. Adrian Willaert and the Theory of Interval Affect. The Musica Nova and the Novel Theories of Zarlino and Vicentino. Surrey, 2009.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

478.
Kidger G001en p. 111

SE’L VEDER VOI M’ANCIDE

2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Se'l veder voi m'ancide
2. Se, per rimover fiamma

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c2-c2-F3 / finalis: A (in beide delen)
In 154934: een kwint hoger

5. aantal stemmen:

3-st. (C-T-B) C is voor mezzo of alt, T is voor mezzo of alt, B is voor bariton of bas.
In 154934: een kwint hoger: voor sopr, sopr en tenor.

6. genre :

madrigaal

7. reeks :

madrigali a tre voci

8. tekst :

Se 'l veder voi m'ancide,
Et evvi a grat' il mio morir dicete,
Perchè sì spesso mi vi ritogliete?

Se, per rimover fiamma,
un maggior foco

Raccendervi pensate ,
A vana speme vi trapporta errore,

Ma se de la mia vita il fin bramate,
Et così a poco a poco
Cresce alla doglia mia maggior dolore

Lontana dal mio core,
La fiamma che l'accende non tenete,
Ch'io moro donna, e voi lieta vivrete

9. eerste gedrukte uitgave:

154934, Venetië, Girolamo Scotto, Fantesie et recerchari a tre voci. Accomodate da cantare et sonare per ogni instrumenti
155110, Venetië, Antonio Gardano, Madrigali a tre voci de diversi eccellentissimi autori
155920, Venetië, Girolamo Scotto, Madrigali a tre voci de diversi eccellentissimi auttori
156111, Venetië, Antonio Gardano, Madregali a tre voci de diversi eccellentissimi autori...
156627 , Venetië, Girolamo Scotto, Musica libro primo a tre voci
15692, Venetië, Antonio Gardano, Madregali a tre voci de diversi eccellentissimi autori

10.
RISM:

154934 / 155110 / 155920 / 156111 / 156627 / 15692

11. CMM:


3-14, pp. 1-3 (bron: 154934 , maar een kwint lager – finalis A)

DIAMM : Bourdeney : https://www.diamm.ac.uk/compositions/34249/

12. vindplaatsen:

ms: F ParisBNC 851 Bourdeney ms pp. 78-79 (Zie hier verder : online)
druk 154934 : B KBR L.P. 4042 A (T, B)
druk 156111: D Mbs (Zie hier verder : online) - I Bol R182 (Zie hier verder : online)
druk 156627 : D Mbs (Zie hier verder : online

13. andere recente uitgaven:


online – ms Bourdeney – Parijs 
BNC 851 pp. 78-79
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550075091/f510.image.r=Bourdeney

online – 156111 - München

https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00075020

online – 156111 – Bologna – R182
Museo internazionale e biblioteca della musica - Catalogo Gaspari (bibliotecamusica.it)

online – 156627  – München – 4 Mus.pr 91

https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071885

cantus :  blz. 4-5 / 28
tenor :   blz. 4-5 / 28
bassus : blz. 4-5 / 29

online – partituur in moderne noten - CPDL
 (Allen Garvin. bron: 1561 – finalis A)
http://www3.cpdl.org/wiki/images/2/21/01-sel_veder---0-score.pdf

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17a.
H.M. Brown. Instrumental music printed before 1600: a bibliography. Cambridge. MA. 1965. (15497)

17b. Jane A. Bernstein. Music Printing in Renaissance Venice the Scotto Press, 1539-1572. New York.1998.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

479.
Kidger J 019

SE MAI PROVASTI DONNA


2. ondertitel:

Al secondo de la sottana

3. gecomponeerde delen:

Se mai provasti donna (eendelig)

4. tonal type:

geen b / sleutel: c1 / finalis: E

5. aantal stemmen:

stem en luit

6. genre :

intavolatura

7. reeks :

Intavolatura de li madrigali di Verdelotto, nr 10

8. tekst :

Francesco Petrarca

9. eerste gedrukte uitgave:

1536, Venetië, Ottaviano Scotto, Intavolatura de li Madrigali di Verdelotto da cantar et sonare nel
lauto, intavolati per Messer Adriano.
1540. Venetië, Hieronymus Scotto. Tutti li madrigali. (ongewijzigd herdrukt)

10. intabulaties, diminuties, tientos:

1536, Venetië, Ottaviano Scotto, Intavolatura de li Madrigali di Verdelotto da cantare et sonare nel lauto, intavolati per Messer Adriano

11. RISM:

1536b - W 1104 / 1540 - W 1105

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1536 - W 1104: A Wn (Zie hier verder : online)
druk 1540: D
Mbs (Zie hier verder : online) - GB Lbl

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online - 1536 - IMSLP
https://imslp.org/wiki/Intavolatura_de_li_madrigali_(Verdelot%2C_Philippe)

online – 1536 - W 1104 – Wenen
http://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_4088729&order=1&view=SINGLE

online – 1540 – München
Di Verdelotto tutti li madrigali ….
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00074430

-facsimile 1536b: Florence: Studio per Edizioni Scelte, 1980 

partituur in moderne noten:

-Thomas, Bernard, ed. Intavolatura de li madrigali di Verdelotto: de cantare et sonare nel lauto, 1536. Renaissance Music Prints iii, Londen, 1980 (bron: 1540)

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-*cd 21/VI
INTAVOLATURA DE LI MADRIGALI DI VERDELOTTO
intavolati per messer Adriano
Opera omnia deel 6
Silvia Piccollo, soprano. Il Desiderio
1995

luister ook op SPOTIFY: album – tablatures from Verdelot vol. 6
luister ook op IDAGIO: https://app.idagio.com/albums/willaert-tablatures-from-verdelot-vol-6
of
https://app.idagio.com/recordings/21081507

-cd 78
VERDELOT. A RENAISSANCE SONGBOOK 1536 (bew. Willaert)
Jacob Heringman, Catherine King
LINN RECORDS 2001

-cd 87 = cd 21/VI

-cd 122
CHIARE, FRESCHE E DOLCI ACQUE
Simonetta Soro, (sopraan), Franco Fois (luit)
RIVO ALTO CRR 9808
1998

-*cd 127
ITALIAN LUTE SONGS (Verdelot/Willaert)
Derek Lee Ragin en Peter Croton
CHANNEL CLASSICS CCS 4092
1992 / 2001

luister op SPOTIFY : albums – italian lute songs

-cd 141
VERDELOT. MADRIGALS
Alain Aubin (altus), Jean-Michel Robert (luit)
SONPACT 2000 

luister ook op YOUTUBE waar de ganse cd is weergegeven
https://www.youtube.com/watch?v=NyxjsELQcJg


20. duur: (snelste tov. langzaamste uittvoering)

1'03" Ragin - 1'29" Zambon

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

479a
Kidger p. 30.

SE MILLE VOLTE
Francesco Silvestrino

4. tonal type :  

met b / sleutelcombinatie : g2-c2-c3-F4 / finalis : G

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

villanesca

7. reeks :

canzone villanesche alla napolitana

8. tekst :

Se mille volte ti vengh’a vedere…
O bella rosa...

E s'io non vengo ti dimostri avere
Gravi tormenti e stai sempre dogliosa.
O bella rosa ..

Se mi ami o se non m'a…
O bella rosa…


9. eerste gedrukte uitgave:

1545. Venetië. Antonio Gardano. Canzone Villanesche alla Napolitana nr 7.

12. vindplaatsen:

druk 1545 D Mbs (Zie verder : online)

14. andere recente uitgaven:

online – (W 1115) 1545 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071912

online – partituur in moderne noten – IMSLP 
(Allen Garvin)
https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/3/3b/IMSLP389033-PMLP629565-07-se_mille_volte---0-score.pdf

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15.
 Bossuyt op.cit. 1985.

p. 60. Francesco Silvestrino, een onbekende figuur die misschien mag geïdentificeerd worden met de viola-speler die Doni vernoemt in zijn Dialogo della musica.

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

480.
Kidger H014 en pp. 29-30

SEMPRE MI RIDE STA DONNA
Sempre me ride sta


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:


Sempre mi ride sta (eendelig)

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: g2-c2-c2-F3 / finalis: C

5. aantal stemmen:

4-st. (melodie in de tenor)

6. genre :

villanesca

7. reeks :

canzone villanesche alla napolitana

8. tekst :

Sempre mi ride 'sta donna da bene
quando passeggio per mezo sta via.
La riderella, La pazzarella,
non vi ca ride,
non vi ca ride.
Ha, ha , ha ...
Ridemo tutti,
per darli piacere.

Die lustige vrouw lacht me steeds uit
Wanneer ik langs de straat voorbij stap.
O die lachtaard ! O dat zotgat !
Je kan alleen maar lachen.
Ha Ha Ha! Lachen maar
om haar te behagen.

9. eerste gedrukte uitgave:

154520– W1115, Venetië, Antonio Gardano, Canzone villanesche alla napolitana. nr 1
154811– W1116, Venetië, Girolamo Scotto, Canzon villanesche alla napolitana nr 1
154811– W1117, Venetië, Antonio Gardano, Canzon villanesche alla napolitana nr 1
155329– W1118, Venetië, Antonio Gardano, Canzon villanesche alla napolitana nr 1

10.
RISM:

1545a = 154520- W 1115 / 1548a+b = 154811- W 1116 + W 1117 /
155329 - W 1118

11. CMM:

3-14, pp. 149-150 (bron: 154520 - W1115)

12. vindplaatsen:

ms: geen 
druk 154520 – W1115 : A Wn (T) - D Bayerische Staatsbibliothek (Zie verder : online), Wolf - PL Krakow (B)
druk 154811– W1116 (Scotto): A Wn - F Pn(A)
druk 154811 – W1117 (Gardano): I BolC (A)
druk 155329 – W1118: D Wolf - GB Lbl (A, T, B)- USA Pitsb (S, A, T)

13. andere recente uitgaven:

online – 154520– W1115 – D Bayerische Staatsbibliothek – 4 Mus.pr.96
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071912

online –– CPDL 
(James Gibb) - partituur in moderne noten
http://www1.cpdl.org/wiki/images/2/2e/Sempre_mi_ride_Willaert.pdf

-Die Schöne (vertaald in het Duits door Walter Klefisch)

-Das Chorarchiv (A cappella-Chöre alter Meister)

-Chorlieder alter Meister in neuen Sätzen nr 49

-Edition Eres, Bremen. 1955

-Universal Edition UE 2686
Uitgave van het Wiener A-cappella-Chor.

-Lachlied
Uitgave J.J. Lispet, Hilversum
(Kooij) met Nederlandse tekst
tonal type: Bes

-Cardamone, Donna G., ed. Adrian Willaert and his Circle. Canzone Villanesche alla Napolitana and Villotte, Madison, 1978 (met de vertaling in het Engels)

-Thomas, Bernard, ed. Adrian Willaert - Four Villanelle (1545) for Four Voices or Instruments SATB. London Pro Musica TM49, Londen, 1985

-Published by Bourne Music Co. (074316)

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15a.  Jacques Maertens. A.W.F.- A.W.S.:

Dit lachlied heeft het over het verhaal dat de aanbeden dame de minnaar uitlacht wanneer hij haar op straat passeert.

SATB - 1 strofe - A(aa)B(bb) - Melodie in tenor - Kort dansend ritme - Overwegend homoritmische textuur, die overgaat in enkele imitatieve inzetten in het tweede deel; vooral op het ha ha ha wordt het een lustig door elkaar zingen; veel tonale graden in grondligging; verschillende ritmische bewegingen omwille van de descriptieve voorstelling; tonica en paralleltoonaarden en hun dominanten; weinig modulaties; opeenvolgingen van tertsverwante en van grote tertsakkoorden; cadensen: volmaakt authentieke en halve; 'klassieke' vertragingen van de terts

Het lied is een hybride van madrigaal en canzone met grotendeels syllabische declamatie en regelmatige frasering met cadensen bij elk verseinde.

OPNAMEN:

18. lp’s:


-*lp 39
Music to Entertain the Kings of Hungary
Camerata Hungarica
= cd 72

luister ook op SPOTIFY: albums – Music to entertain the king of Hungary

-*lp 54:
Canti Carnascialeschi  
Josquin-ensemble, Wien o.l.v. Michael Mayr
CHRISTOPHORUS Verlag, Freiburg
= cd 14

19. cd’s:


-*cd 14:
CANTI CARNASCIALESCHI nr 23
Josquin-ensemble, Wien o.l.v. Michael Mayr
CHRISTOPHORUS Verlag, Freiburg
CD 74538
=lp 54

-*cd 21/I
LE VILLANESCHE
L'opera omnia di Adrian Willaert.
Collegio vocale e strumentale Euterpe o.l.v. Antonio Eros Negri (vokaal kwartet, spinet en slgw.)
STRADIVARIUS DULCIMER
STR 33311
1993

luister naar de ganse cd op SPOTIFY: album – villanesche
luister naar de ganse cd op IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/willaert-the-complete-works-vol-1-le-villanesche

-*cd 32:
ADRIAN WILLAERT
Madrigali, chansons, villanelle, nr. 23
Romanesque o.l.v. Philippe Malfait
RICERCAR RIC 151145 - zang, fluit, 2 vedels, cistre, luit en harp

YouTube : http://www.youtube.com/watch?v=XhKwStygWQM
luister naar de ganse cd op SPOTIFY:  albums - romanesque
luister naar de ganse cd op IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/willaert-chansons-madrigali-and-villanelle

-*cd 50
VECCHIE LETROSE, nr 21
Italian Renaissance Music
Syntagma Musicum - ARTS authentic 47504-2 - Zang en instr.
www.passionato.com/

YouTube: http://www.gettyimages.be/music/download-songs/specialty-early-renaissance-medieval-241505-willaert-sempre-mi-ride?Language=nl
Luister ook op SPOTIFY : artiesten - syntagma musicum

-*cd 72
MUSIK FÜR DIE UNGARISCHE KÖNIGE
Camerata Hungarica o.l.v. Czidra
HUNGAROTON 1978 - = lp 39

luister ook op SPOTIFY: albums – Music to entertain the king of Hungary

-*cd 85
LE SIÈCLE DU TITIEN - Venise (1490-1576)
Doulce Mémoire
ASTREE Naïve E 8847 - 2001

luister op YouTube: http://www.winamp.com/artist/adrian-willaert
luister naar de ganse cd op SPOTIFY: albums – le siècle du titien.

-*cd 108
TITIAN AND THE MUSIC OF LOVE = cd 129 The Glory of Venice
(een kleine kwint lager)
Concordia o.l.v. Mark Levy
Metronome 2003
=cd 129
http://www.lastfm.fr/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=YaSZdX08s5Q

-cd 129 THE GLORY OF VENICE
Metronome 2003
=cd 108

-cd 131
LA MUSIQUE PROFANE À VENISE AU TEMPS DE VÉRONÈSE
Ens. des Cours Européennes o.l.v. Gaël de Kerret
SVO Productions 2004

-cd 155
EL FUEGO
La Compania
Danny Lucin, director
Sara Macliver, soprano
ABC Classics CD
2007

-cd 166
FUTURO ANTICO IV
Angelo Branduardi
2007

-cd 283.
TUTTA BELLA
A Venetian Christmas
The Revels o.l.v. Megan  Henderson
REVELS RECORDS
REVCD
2017

YOUTUBE: Sempre mi ride sta: https://www.youtube.com/watch?v=mdvimOlVNWI
luister naar de ganse cd op SPOTIFY : album – tutta bella!

20. duur
:
(snelste en traagste uitvoering)

1'00 Josquin-Ensemble - 4'27" Negri
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

480a.
Kidger p. 31

SI COME BELLA SEI
(Fran.
Silvestrino)


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

6. genre :

7. reeks :

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgave:

1545. Antonio Gardano. Adriani Willaert … musica quatuor vocum (motecta vulga appellant)… Liber Secundus

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

12. vindplaatsen:

druk 1545 D Mbs (Zie verder : online)

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online – (W 1115) 1545 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071912

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

481
Kidger g069 en p. 190

SE PUR TI GUARDO
Si pur ti guardo

Si pur ti gardo
(volgens Kidger op.cit. p. 280: Not by Donato or Willaert)

2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

Se pur ti guardo (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie : c1-c3-c4-F4 / finalis: F

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

villanesca

7. reeks :

canzoni villanesche alla napolitana

8. tekst :

Se pur ti guardo,
dolce anima mia,
Tu me ne trai del peto
il vivo core,
Caro thesoro,
viso mio bello,

deh, non mi dar tanto martello ;
viso mio bello,
Ch’io son pur tuo servitore.
Deh, non mi far morir, morire, morir, no, no,
O dolce anima mia.

Als ik naar je kijk,
mijn lieve ziel,
haal me van je borst,
terwijl je hart nog blijft kloppen.
O lieve schat
met je mooi gezicht,
kom op, doe me niet zoveel pijn aan
want ik ben ten volle jouw dienaar.
Kom op, laat me niet sterven, nee, nee…
O mijn lieve ziel.

9. eerste gedrukte uitgave:

[1550]. Venetië, Antonio Gardano, Di Baldassara Donato il primo libro di canzon villanesche alla napolitana a quattro voci.
158915. Venetië. Hieronymus Scotto. Il primo libro di canzon villanesche (Baldissera Donato)

10. RISM:

155019 / 158915

11. CMM:

3-14 pp. 177-179 (bron : 155020) nr. 2. “Incerto autore”

DIAMM: https://www.diamm.ac.uk/sources/1047/#/images (26v-27)
of
DIAMM: NL-Uu Hs. 3 L 16 (Lerma Codex) - DIAMM (26v-27)

12. vindplaatsen:

ms: D UlmS 235 Münster Bibliothek - NL UtreR 3.L.16 "Lerma Codex" (Zie hier verder : online) - PL Danzig = GdńPAN 4003 (enkel hier toegeschreven aan Willaert) - Stockholm, Kungliga Bibl. 229 - VAT VastS 71
druk 1551. D München. Bayerische Staatsbibliothek (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:

online – ms – „Lerma Codex“ – Utrecht (zonder tekst)
De vier stemmen samen op twee bladzijden.
Codex Lerma ... (uu.nl)

online – 1551 – München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00073113

online – partituur met moderne noten – CPDL (bron :  1551) (Allen Garvin)
http://www3.cpdl.org/wiki/images/9/90/01-se_pur_ti_guardo---0-score.pdf

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

16.

De Codex Lerma, een boek voor blazers, werd gebruikt aan het hof van Don Francisco Gómez de Sandoval (1552-1625), de eerste hertog van Lerma.
De Codex bevat enkele unieke gegevens van Clemens Non Papa, maar de componist die veel voorkomt in het manuscript is Lassus. Daarnaast is een groep van Italiaanse
componisten vertegenwoordigd met meestal 6-stemmige madrigalen, waarvan een aantal erg populair in die tijd, zoals Striggio en de vrijwel onbekende Giovan Leonardo
Primavera en Jacopo Corfini.

Zie ook:  Elders, Willem, ‘The Lerma codex: a newly discovered choirbook from seventeenth-century Spain’, in: Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse
Muziekgeschiedenis 20 no. 4 (1967), p. 187-205.

bron: de Nederlandse CONCERTZENDER. vr. 20 febr. 2015, te 15.00u

17.
Kidger p. 190.

ms : UtreR 3.L.16.: Lerma Codex. toegeschreven aan “Orlando”

155020?

158915: toegeschreven aan B. Donato
toch niet van Willaert of Donato
Contrafact van "Allein nach dir Herr Jesu Christ" en van "O milde Jesu ewige guds son"

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:


-*cd 21/I
LE VILLANESCHE
opera omnia, vol.1, nr 7
Collegio Vocale e Strumentale “Euterpe” o.l.v. Antonio Eros Negri
(vokaal kwartet en instr.)
STRADIVARIUS STR 33311
1993

luister naar de ganse cd op SPOTIFY: albums – villanesche
Fout bij SPOTIFY: Niet het Collegium Vocale Gent zijn de uitvoerders maar het COLLEGIO VOCALE E STRUMENTALE EUTERPE
luister naar de ganse cd op IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/willaert-the-complete-works-vol-1-le-villanesche

-cd 276
IMAGINARIO
De Un Libro De Música De Vihuela
Armonia Concertada met María Cristina Kiehr
ARCANA A460
2019

info : https://issuu.com/elvanden/docs/a_460_booklet_digitale

luister op YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=6fFwjUUez2U&list=
OLAK5uy_kdQvatbaEdHnlpnit8uDilQjEZHhK4CXw&index=13&t=0s

luister ook op SPOTIFY – album - imaginario
luister ook op IDAGIO: https://app.idagio.com/albums/imaginario-de-un-libro-de-musica-de-vihuela

20. duur


1’48” Imaginario - 3'17" Euterpe

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

SE SI POSASSE SETTO EL QUARTO NIDO = 2de deel van Quest'anima gentil

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

SI CE N'EST L'AMOUR
(tekst uit de Canzoniere nr 132 van Petrarca)

Enkel op de cd 162 GENTIL MIA DONNA toegeschreven aan Adriaen Willaert
(Er staat: Andrea Willaert)

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

482.  
Kidger b199 en p. 96

SICUT SYDUS RADIUM
(Jacques de Pont)


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

Tweede deel van Laetabundus exultet fidelis van Jacques de Pont (°c.1510 - +post 1546)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c4-c4-F4 / finalis: F

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

8. tekst :

Sicut sydus radium,
profert Virgo Filium,
pari forma.

Neque sydus radio,
neque mater filio,
fit corrupta.

Cedrus alta Libani
conformatur hyssopo,
valle nostra;

Verbum ens Altissimi
corporari passum est,
carne sumpta.

Isaias cecinit,
Synagoga meminit,
numquam tamen desinit
esse caeca.

Si non suis vatibus,
credat vel gentilibus;
Sibyllinis versibus
haec praedicta.

Infelix, propera,
crede vel vetera:
cur damnaberis,
gens misera?

Quem docet littera,
natum considera:
ipsum genuit puerpera.
Alleluia.

Als een ster, licht kristallijn,
Maria heeft een goddelijke Zoon
die op haar gelijkt.

Zoals een heldere ster blijft groeien,
zo ook zijn moeder, die hem draagt,
blijft geen meisje.

De grote boom van Libanon
overweldigt de nederige hyssop
In onze vallei.

En het allerhoogste Woord van God
ligt opgeslagen
in ons lichaam.

Zo zong Isaias vanouds,
maar de synagoge zat vast,
en de zonsopgang leek koud,
hard en verblind.

Zelf bemerkte ze het niet,
maar toen ze luisterde naar de heidenen
hoorde ze hoe donker de teksten waren
van de Sybill, die over deze dingen vertelden.

Haast u, o gelukzalige,
luister naar de vroegere heiligen.
Zijn ze vergaan?
Was hun voorbeeld nutteloos?

Die door de zieners was voorspeld
werd geboren in Israel:
Maria’s kleine zoon.
Kijk naar hem!
Alleluia.

9. eerste gedrukte uitgave:

154914, Venetië, Girolamo Scotto, Libro secondo de li motetti a tre voce de diversi eccellentissimi musici composti

10. RISM:


154914

11. CMM:


DIAMM : https://www.diamm.ac.uk/compositions/36463

12. vindplaatsen:


ms: CS
 RokyA 22, ff. 47-47v
154914: B KBR – L.P. 4041 A2 (enkel tenor en bas) - GB British Library (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:


online – 154914 – GB British Library K.3.d.8
K3d8_complete_file_for_printing.pdf (royalholloway.ac.uk)

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG

17. Kidger op.cit. 2005

p. 235. In 15397 toegeschreven aan J. Ponte

17a. Lewis, Mary S. (ed.): The Buglhat Anthologies. New York. 1995.

Toegeschreven aan Jacobus du Pont.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

483.
Kidger G018, p. 64 en p. 84


SIGNORA DOLCE IO TE VORREI


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

Signora dolce, io te vorrei (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-F3 / finalis: G

5. aantal stemmen:


4-st. (C-A-T-B) C is voor sopraan, A is voor tenor, T is voor tenor, B is voor bariton of  bas.

6. genre :

madrigaal

7. reeks :

madrigali a quatro voci di Verdelotto

8. tekst

Signora dolce,
io te vorrei parlare secretamente
E dirte l’intento del mio core,
Qual brama servirte il giorno e poi la notte

Liefste meisje.
Ik zou je in het geheim willen spreken
Om je de wensen van mijn hart te vertellen:
Hoe het verlangt je dag en nacht te dienen

9. eerste gedrukte uitgave:

153416, Venetië, Andrea Antico en Ottaviano Scotto, Il secondo libro di madrigali di Verdelot, insieme con alcuni altri... di Adriano.
15367, Venetië, Andrea Antico en Ottaviano Scotto, Il secondo libro de madrigali di Verdelot insieme con alcuni altri bellissimi madrigali di Adriano...
153710, Venetië, Andrea Antico en Ottaviano Scotto, Il secondo libro de madrigali di Verdelot insieme con alcuni altri bellissimi madrigali di Adriano...
154020, Venetië, Girolamo Scotto, Di Verdelotto tutti li madrigali...
154118, Venetië, Antonio Gardano, Di Verdelot tutti li madrigali...
1563 - W 1130, Venetië, Girolamo Scotto, Madrigali a quatro voci di Adriano Willaert...

10. RISM:

153416 / 15367 / 153710 / 154020 / 154118 / 1563 - W 1130 /154418 / 154519 / 155627 / 156520 / 1589

11. CMM:

3-14, pp. 7-8 (bron: 153416 en 15367)

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 15367 : I BolC U309 (Zie hier verder : online)
druk 153710 : D Bayerische Staatsbibliothek (Zie hier verder : online)
druk 154020 : D Bayerische Staatsbibliothek (Zie hier verder : online)
druk 1563 - W1130: B Koninklijke Bibliotheek van België Fonds Fétis (S.T.B) (Zie hier verder : online ) - F Bibliothèque Nationale de France RESVMC-131 (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:

online 15367 – Bologna U309
http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/cmbm/images/ripro/
gaspari/_U/U309/


online –153710 – D Bayerische Staatsbibliothek
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00083125

online – 154020 – D Bayerische Staatsbibliothek
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00074430

online – 1563 – B Koninklijke Bibliotheek van België (S. T. B)
https://opac.kbr.be/Library/doc/SYRACUSE/18389711#uurl

cantus
https://uurl.kbr.be/1562448
tenor
https://uurl.kbr.be/1562450
bas
https://uurl.kbr.be/1562452
De alt ontbreekt.

online – 1563 – Parijs Bibliothèque Nationale de France
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8449066q.r=Willaert?rk=472105;2

online – 1563 – IMSLP (bron Brussel: S. T. B)
https://imslp.org/wiki/Madrigali_a_quatro_voci_(Willaert,_Adrian)

-*Bernstein, Lawrence F.La Courone et fleur des chansons a troys: A Mirror of the French Chanson in Italy in the Years between Ottaviano Petrucci and Antonio Gardano.
(artikel in Journal of the American Musicological Society, Vol. 26, No. 1. (Spring, 1973), pp. 1-68. noten enkel de eerste elf maten)

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17.  Martha Feldman. City Culture and the Madrigal at Venice. p. 213

 And the quasi-medieval floating lines and fragile melismas of Signora dolce, io te vorrei parlare, a chivalric offer of secret servitude to a "sweet lady," harken back to the chansons of the fifteenth-century rhétoriqueurs. (See the opening bars of the cantus)

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

SI JE NE VOY = SY JE NE VOY

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

484.
Kidger J 020

SI LIETA E GRATA MORTE

2. ondertitel:

El canto vuoto

3. gecomponeerde delen:

Si lieta e grata morte (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutel : c2 / finalis : D

5. aantal stemmen:

stem en luit

6. genre :

intabulatie

7. reeks :

Intavolatura de li madrigali a Verdelotto, nr 15

8. tekst :

Si lieta e grata morte
Da gli occhi di madonna al cor mi viene
Che dolce m'è’l morir dolce le pene.
Perché qual hor la miro
Volgers’in sì benigno e lieto giro,
Subito per dolcezza il cor si more,
La lingua muta tace,
Ogni spirito giace
Attento per sentire
Un si dolce morire
Ma tanto del morir gioisce’l core
Che poi non sento noia
Anzi la morte si convert’in gioia
Donque se la mia donna è di tal forte
Che sentir fammi morte sì gradita,

Che saria poi si ella mi desse vita.

9. eerste gedrukte uitgave:

1536. Venetië, Ottaviano Scotto, Intavolatura de li Madrigali di Verdelotto da cantar et sonare nel lauto, intavolati per Messer Adriano.
1540. Venetië, Hieronymus Scotto. Tutti li madrigali. (ongewijzigd herdrukt)

10. intabulaties, diminuties, tientos:

1536, Venetië, Ottaviano Scotto, Intavolatura de li Madrigali di Verdelotto da cantare et sonare nel lauto, intavolati per Messer Adriano

11. RISM:

1536b - W 1104 / 1540 - W 1105

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1536- W 1104: A Wn (Zie hier verder : online)
druk 1540: D
Mbs (Zie hier verder : online) - GB Lbl

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online - 1536 - IMSLP
https://imslp.org/wiki/Intavolatura_de_li_madrigali_(Verdelot%2C_Philippe)

online – 1536 - W 1104 – Wenen
http://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_4088729&order=1&view=SINGLE

online – 1540 – München
Di Verdelotto tutti li madrigali ….
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00074430

online – 1536 – moderne noten met ook de luittabulatuur – CPDL (Allen Garvin)
http://www3.cpdl.org/wiki/images/3/36/29-verdelot-willaert--se_lieta_e_grata_morte---0-score.pdf

facsimile 1536b: Florence: Studio per Edizioni Scelte, 1980 met een inleiding in het Italiaans door O. Cristoforetti

partituur in moderne noten:

-Thomas, Bernard, ed. Intavolatura de li madrigali di Verdelotto: de cantare et sonare nel lauto, 1536. Renaissance Music Prints iii, Londen, 1980 (bron: 1540)

fotokopie in Bossuyt op. cit. 1985 p. 41, afb. 12

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:19. cd’s:

-*cd 21/VI
INTAVOLATURA DE LI MADRIGALI DI VERDELOTTO
Intavolati per Messer Adriano
Opera omnia deel 6
Silvia Piccollo, soprano. Il Desiderio
1995

luister ook op SPOTIFY: album – tablatures from Verdelot vol. 6
luister ook op IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/willaert-tablatures-from-verdelot-vol-6
of
https://app.idagio.com/recordings/21081507

-cd 138
PIVA
Renaissanceliederen uit Italië en Spanje
Duo Live Oak.
GYRE MUSIC 10023
2013

luister ook naar SPOTIFY: - nummers – si lieta e grata morte (of met een andere titel)

-cd 141
Verdelot: Madrigals
Alain Aubin (altus) en Jean-Michel Robert (luit)
SONPACT 2000

luister ook op YOUTUBE (de ganse cd)
https://www.youtube.com/watch?v=NyxjsELQcJg

-cd 143
EUROPEAN MUSIC OF THE RENAISSANCE
Franz Pillinger Bassgeigen-Quartett
Deutsche Schallplatte 1021
2013

------------

luister ook : http://www.schwannberger.com/audio/verdelot_-_si_lieta.mp3

20. duur: (de snelste tov. de traagste uitvoering)

2'33” doulce mémoire – 2’56 Live Oak

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

485.
Kidger B150

SIMILE EST REGNUM COELORUM


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1.Simile est regnum coelorum
2.Deus qui meritis beate Helene

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

5-st.
5de stem in de twee delen: "Sancta Helena ora pro nobis"

6. genre :

motet

7. reeks :

8. tekst :

Matteus 13, 45-46 - liturgie H. Helena

9. eerste gedrukte uitgave:

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

12. vindplaatsen:

ms: I PiacD - BolC Q27(I°) - RomeV 35-40

13.
CMM:

DIAMM : https://www.diamm.ac.uk/compositions/21183/

14. andere recente uitgaven:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

SINE TUO NUMINE = 6de strofe van VENI SANCTE SPIRITUS


486.
Kidger J 021

S’IO PENSASSE MADONNA


2. ondertitel:

Al quinto dil Canto

3. gecomponeerde delen:

S’io pensasse madonna (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutel : c1 / finalis : A

5. aantal stemmen:

stem en luit

6. genre :

intabulatie

7. reeks :

Intavolatura de li madrigali a Verdelotto, nr 20

8. tekst :

S’io pensasse madonna che mia morte
Vi fosse sopr’ogni altra dolc’e cara
Di questa vit’amara
Sareb ben l’hore assai fugac’e corte
Ma per mostrarme’l vostro div’aspetto
Hor durezz’ hor pietate
Credo piu presto amiate
Che sol per vostro gioco io rest’in vita
Io bramo sol veder donna gradita
Satia di me qualunque vostra voglia
Che mia gioia o mia doglia
Non curo poi che cosi vol mia forte.

Francesco Petrarca of Molza o Guidetti

9. eerste gedrukte uitgave:

1536. Venetië, Ottaviano Scotto, Intavolatura de li Madrigali di Verdelotto da cantar et sonare nel lauto, intavolati per Messer Adriano.
1540. Venetië, Hieronymus Scotto. Tutti li madrigali. (ongewijzigd herdrukt)

10. intabulaties, diminuties, tientos:

1536, Venetië, Ottaviano Scotto, Intavolatura de li Madrigali di Verdelotto da cantare et sonare nel lauto, intavolati per Messer Adriano

11. RISM:

1536b - W 1104 / 1540 - W 1105

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1536 - W 1104 : A Wn (Zie hier verder : online)
druk 1540: D
Mbs (Zie hier verder : online) - GB Lbl

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online - 1536 - IMSLP
https://imslp.org/wiki/Intavolatura_de_li_madrigali_(Verdelot%2C_Philippe)

online – 1536 - W 1104 – Wenen
http://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_4088729&order=1&view=SINGLE

online – 1540 – München
Di Verdelotto tutti li madrigali ….
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00074430

-facsimile 1536b: Florence: Studio per Edizioni Scelte, 1980 met een inleiding in het Italiaans door O. Cristoforetti

partituur in moderne noten:

-Thomas, Bernard, ed. Intavolatura de li madrigali di Verdelotto: de cantare et sonare nel lauto, 1536. Renaissance Music Prints iii, Londen, 1980 (bron: 1540)


MUSICOLOGISCHE UITLEG:


OPNAMEN:

19. cd’s:

-*cd 21/VI
INTAVOLATURA DE LI MADRIGALI DI VERDELOTTO
Intavolati per messer ADRIANO
Opera omnia deel 6
Silvia Piccollo, soprano. Il Desiderio
1995

luister ook op SPOTIFY: album – tablatures from Verdelot vol. 6
luister ook op IDAGIO:
https://app.idagio.com/albums/willaert-tablatures-from-verdelot-vol-6
of
https://app.idagio.com/recordings/21081507

-cd 78
VERDELOT. A RENAISSANCE SONGBOOK 1536 (bew. Willaert)
Jacob Heringman, Catherine King
LINN RECORDS 2001

Info: https://catherineking.org/product/a-renaissance-songbook-philippe-verdelot/

-cd 87 = cd 21/VI

-cd 141
VERDELOT. MADRIGALS
Alain Aubin (altus) en Jean-Michel Robert (luit)
SONPACT 2000

luister ook op YOUTUBE (de ganse cd)
https://www.youtube.com/watch?v=NyxjsELQcJg

20. duur: (snelste tov. langzaamste uitvoering)

1’38” Piccollo - 2’20” King

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

487
Kidger F020

SIRE DON DIEU TANT ILS SONT AYSES a 3 (versie 1)
Sire Dondieu


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

Sire don Dieu (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie : c3-c3-F3 / finalis:  G

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

7. reeks :

La Couronne et fleurs des chansons a troys

8. tekst :

Sire don dieu,
tant ilz sont ayses,
Noz bergieres,
Quant ilz gardent berbiettes et moutons !


Voulés vous que je vous die
De begiere la chanson ?

A ung petit feu d’espines
La tres bien chaufoit son con :

Il a du poil sur sa teste,
Lourde beste.

La chose n’est pas honneste,
Ce n’est mon !

Sire don dieu,
Tant ilz sont ayses
Noz bergieres…

9. eerste gedrukte uitgave:

15361, Venetië, Andrea Antico en A. dell' Abbate, La Couronne et fleur des chansons à troys. nr 11. p. 6v-7.
1560, Parijs, Adrian Le Roy en Robert Ballard, Cincquiesme livre de Chansons à troys parties par M. Adrian Willart
1562, Venetië, Girolamo Scotto, Il terzo libro delle muse a tre voci di canzon francese di Adrian Willaert...
1578, Parijs, Le Roy & Ballard, Tiers livre de chansons a trois parties Composé par Ad. Vuillart.

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

15361 / 1560a - W 1127 / 1562 - W 1129 / 157816 - W 1131

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 15361: A
Wn (Zie hier verder : online)
druk 1560: A Wn - Pn (second dessus)
druk 1562: D Bochum, Stadtbibliothek (A) - GB LonBL (T) - I BolC (T) - FlorBN (S) - PL Krakow (C, T, B)
druk 1578 : A Wn - D Wüu - USA CA

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online – 15361 – Wenen – LA COURONNE ET FLEUR DES CHANSONS A TROYS
http://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_7358813&order=1&view=SINGLE

bassus :      Digitales Objekt
tenor :         Digitales Objekt
supremus : Digitales Objekt

online – partituur in moderne noten – IMSLP (Daniel van Gilst) (layout optimised for digital tablets) nr. 12.
https://imslp.org/wiki/13_Chansons_a_troys_(Willaert%2C_Adrian)
of
http://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/6/67/IMSLP399227-PMLP646394-Willaert_A_-_Sire_don_Dieu_-_EN260-12(2015).PDF

-*ed. Bernard Thomas - Adrian Willaert. 13 chansons for three voices or instruments
Pro Musica London, 1978, met vertaling in het Engels (bron: 15361)

-Bernstein, Lawrence F., ed. La Couronne et Fleur des Chansons a Troys. New York, 1984

 

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15. Bossuyt op.cit. 1985

p. 145: "een derde groep chansons zijn arrangementen à la Mouton, maar met trekjes die verwijzen naar het opkomende Parijse chanson, zoals de syllabische schrijftrant en de doorzichtige symmetrische structuur."

17. Bernard Thomas op.cit. 1978

"Like Perot, Perot, the two upper parts share the same material with some rhythmic displacement. Although there is an anonymous four-part setting that uses the same tune (Cambrai, Bibliothèque de la Ville, MSS 125-8), the amount of imitation in the present piece seems more than one could expect from a popular chanson arrangement."

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

21. Catalogue de la Chanson Française à la Renaissance

http://ricercar-old.cesr.univ-tours.fr/3-programmes/basechanson/03231-3.asp?numfiche=8548

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

488.
Kidger F049

SIRE DON DIEU TANT ILS SONT AYSES a 5 (versie 2)2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

5. aantal stemmen:

5-st.

6. genre :

chanson

7. reeks :

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgave:

1560, Parijs, Adrian Le Roy en Robert Ballard, Livre de meslanges, contenant six vingtz chansons. f.52.
1572, Parijs, Adrian Le Roy en Robert Ballard, Mellange de Chansons

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11.
RISM:

1560b of 156028 of 1560LM/ 15722

12. vindplaatsen:

ms: Paris BNC 851 Bourdeney ms p. 496 (Zie hier verder : online)
druk
1560, F Parijs https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43111430j
druk 1572, F Bnf (Zie hier verder : online)

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online – ms Bourdeney – Parijs BNC 851 p. 496
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550075091/f510.image.r=Bourdeney

online – 1572 – Parijs Bnf (onvolledig)
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k992839g

vol. 2: contratenor of altus, 2de superius en 2de bas
vol. 3: bassus, 2de contratenor, 2de tenor


-Bernstein, Jane A., ed. Adrian Willaert: The Complete Five and Six-Voice Chansons. New York, 1992. (The Sixteenth-Century Chansons, 23) nr 20. p. 152.


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

 21. Catalogue de la Chanson Française à la Renaissance

http://ricercar-old.cesr.univ-tours.fr/3-programmes/basechanson/03231-3.asp?numfiche=8549
 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

489.
Kidger B151


SI RORE AONIO


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Si rore Aonio fluerunt mea
2. At desueta diu revocantem

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c2-c4-F3-F3-F4 / finalis: D
2. At desueta diu revocantem: finalis: G

5. aantal stemmen:

5-st.

6. genre :

profaan huldemotet

7. reeks :

motetta V vocum, nr 5

8. tekst :

Si rore Aonio fluerent mea plectra Valeri
Ni terer in laudes illa movere tuas .
Utque alii heroum cecinere
ducumque triumphos nostra tibi semper
Musa dicata foret.

Piero Valeriano, humanist?

9. eerste gedrukte uitgave:

1539, Venetië, Girolamo Scotto, Famosissimi Adriani Willaert. musica quinque vocum. liber primus
Herdrukt door Scotto in 1550.

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

1539c - W 1110 / 1550a - W 1111

12. vindplaatsen:

ms: I BolC Q27 (I°)
druk (W1110) 1539: D Mbs (A,T) (Zie hier verder : online), Ju, Wolf - GB Lbl - I BolC (S), PLn (A, T, B) - PL Krakow
druk (W1111) 1550: D Mbs (Zie hier verder : online) - GB Lbl - PL Krakow - YU MAs (A,Q, uit 1552?)


13. CMM:

3-03, pp. 26-31 (bron: 1539c)

DIAMM : https://www.diamm.ac.uk/compositions/17932/

14. andere recente uitgaven:


online – (W1110) 1539 - München (slechts A en T)

https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071874

online – (W1111) 1550 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00094095

online – partituur in moderne noten - IMSLP
http://imslp.eu/files/imglnks/euimg/e/ed/IMSLP553861-PMLP893029-lassoSWNR1226.siroreaonio(zumessenr.47)willaert.pdf


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15. Bossuyt op.cit. 1985

p. 44-45, 122 en 124 "wellicht een lofzang op de Italiaanse humanist Giovanni Pierio Valeriano (1477-1558), secretaris van kardinaal Ippolito de Medici, die in 1532 Venetië bezocht. Tijdens dit bezoek van de kardinaal zou het vermoedelijk ten gehore zijn gebracht. Ofwel op Giovanni Francesco Valerio, een Venetiaanse vriend of ook nog op Antonfrancesco Doni, alias Fra Valerio."

- "een tendens naar syllabisch geprofileerde thematiek primeert."

16.
Schiltz 2003

p.169 vn. 17: op een gedicht van de humanist Piero Valeriano, een beschermeling van Leo X..
p. 172: "compositietechniek: "moderne", syllabisch-accentgerichte schrijfwijze"
p. 174: plaats van dit motet in het totaalplan van de bundel
p. 186 vn. 59: als vrij gecomponeerd werk, eerder een uitzondering in de totaalcontext van Willaerts vijfstemmige bundel van 1539.17. Jane A. Bernstein (1998), p. 242

17a. Herman Zenck. Op.cit?

More modern style, which, by means of his solemn or bright sounds, his chromaticism and his plastically built themes nearly reach into the region of the serious madrigal.

CMM 3-03. p. III

“Si rore Aonio” seems to be composed for the famous humanist Pierio Valeriano, a favorite of Leo X, who died in Padua in 1560.


17b.
Harvey, Jonathan, "The Secular Latin-Texted Works of Adrian Willaert" (2015). Doctoral Dissertations. 798. Abstract.
https://opencommons.uconn.edu/dissertations/798/

In addition to a large body of extant works including masses, hymns, psalm settings, motets, chansons, madrigals, canzone villanesche, and instrumental ricercares, sixteenth-century composer Adrian Willaert (1490 – 1562) also wrote nine settings of secular Latin texts. These nine works can be divided into three categories: five civic motets (Adriacos numero, Haud aliter, Inclite Sfortiadum princeps, Si rore Aonio, and Victor io salve); three settings of excerpts from Virgil’s Aeneid (O socii and two settings of “Dulces exuviae”); and one unique, enigmatic outlier (Flete oculi). These pieces are rarely considered in the existing literature, and many scholars conflate the two “Dulces exuviae” settings as a single work.


CMM 3-03. p. III

“Si rore Aonio” seems to be composed for the famous humanist Pierio Valeriano, a favorite of Leo X, who died in Padua in 1560.


17b.
Harvey, Jonathan, "The Secular Latin-Texted Works of Adrian Willaert" (2015). Doctoral Dissertations. 798. Abstract.
https://opencommons.uconn.edu/dissertations/798/

In addition to a large body of extant works including masses, hymns, psalm settings, motets, chansons, madrigals, canzone villanesche, and instrumental ricercares, sixteenth-century composer Adrian Willaert (1490 – 1562) also wrote nine settings of secular Latin texts. These nine works can be divided into three categories: five civic motets (Adriacos numero, Haud aliter, Inclite Sfortiadum princeps, Si rore Aonio, and Victor io salve); three settings of excerpts from Virgil’s Aeneid (O socii and two settings of “Dulces exuviae”); and one unique, enigmatic outlier (Flete oculi). These pieces are rarely considered in the existing literature, and many scholars conflate the two “Dulces exuviae” settings as a single work.

OPNAMEN:

18. lp’s:


OPNAMEN:

18. lp’s

19. cd's


cd 317. ADRIANO 3.
Dionysos Now o.l.v. Tom Tore Denys

20. duur:

5'46

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

490.
Kidger G041


SON GIÀ MOLTI ANNI

2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Son già molti anni
2. Son giont'al fin

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-c4-F4 / finalis: G (in beide delen)

5. aantal stemmen:

5-st. (C-A-T-Q-B) C is voor sopraan of mezzo, A is voor alt of tenor, T is voor tenor of bariton, Q is voor tenor of bariton, B is voor bas.

6. genre :

madrigaal

7. reeks :

8. tekst :

Son già molt’anni, Amore,
Che senz’haver pietate
A la mia acerba e giovenil’etate,
Con tuoi sottil’inganni,
Involto di legami
Mi dest’in pred’a donna c’hor m’aveggio,
Ch’io non potea star peggio.

Son giont’al fin,
di miei si longhi affanni,
E prego tutt’i Dei:
S’in amorosi laccii giorni miei Han da finir, ch’almeno
Sia dat’in pred’a bella,
Non tanto ingrata,
non crudel nè fella;
Ma che con suoi dolci hami.
Ristaur’in parte i miei passati danni.

9. eerste gedrukte uitgave:

1562, Venetië, Girolamo Scotto, I dolci et harmoniosi concenti fatti da diversi eccellentissimi musici sopra varii soggetti a cinque voci.

10. RISM:

15625

11. CMM:

3-14, pp. 127-131 (bron: 15625)

12. vindplaatsen:

geen

13. andere recente uitgaven:

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

---- ----- ----- ----- ----- ----- -----

491.  
Kidger  F050 en p. 157

SONNÉZ MY DONC QUAND
Sonnés my donc quand
Sonne my donc quant vous ires2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:


Sonnéz my donc (eendelig)

4. tonal type:


Met 1 b / c1 – c3 – c4 – F4 – c3 / finalis : G

5. aantal stemmen:


5-st.

6. genre :


chanson

7. reeks :

8. tekst :


Sonnez my donc quand vous irez

Mener voz brebiettes
Sur l’herbe en l’ombre d’un arbre vert
Au prez d’une esglantine
Trouuay bergiere a couuvert.
C’estoit ma valentine
Qui faisoit vn chapelet,
Tout de rose & de muguet :

T’ant joliet est mon amy
Q’uil m’a dit voz brebis virez
Qui vont mengeant ma gerbe
Sonnez my…

9. eerste gedrukte uitgave:


1560, Parijs, Adrian Le Roy en Robert Ballard, Livre de Meslanges contenant six vingtz chansons.
1572, Parijs, Adrian Le Roy en Robert Ballard, Mellange de chansons.

10. RISM:


1560b of 1560LM /15722

11. CMM:


DIAMM : https://www.diamm.ac.uk/compositions/34555/

12. vindplaatsen:


ms:
 MunBS 1508. Nr 104 (Zie hier verder : online) - ParisBNC 851 Bourdeney pp. 493-494 (Zie hier verder : online)
druk 1560 : D Berlijn, Staatsbibliothek (superius) ParisBNC FS-283
druk 1572: B KBR (B), CH Lausanne, Bibl. A. Cortot (contratenor), Madrid, Bibl. Del Conservatorio (superius, Contratenor, tenor, bassus, quinta pars), Bnf (onvolledig) (Zie hier verder : online)- Bibl. G. Thibault (contratenor, bassus) (Zie hier verder : online), Upsala, Universiteitsbibl. (contratenor, tenor, bassus, quinta pars, sexta pars),

13. andere recente uitgaven:


online – München – MunBS 1508
Tik : https://opacplus.bsb-muenchen.de en daarna het kataloognummer 00104651

nr 104
cantus : blz. 135-136 /170
altus : blz. 120-121 / 162
tenor : blz. 128-129 / 180
bassus : blz. 126-128 / 176
quinta vox : blz. 40-41 / 92

online – ms Bourdeney – Parijs 
BNC 851 p. 493-494
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550075091/f506.image.r=Bourdeney

online – 1572 – Parijs 
Bnf (onvolledig)
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k992839g

vol. 2: contratenor of altus, 2de superius en 2de bas
vol. 3: bassus, 2de contratenor, 2de tenor

-Bernstein, Jane A., ed. Adrian Willaert: The Complete Five and Six-Voice Chansons. New York, 1992. (The Sixteenth-Century Chansons, 23)

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

21. Catalogue de la Chanson Française à la Renaissance


http://ricercar-old.cesr.univ-tours.fr/3-programmes/basechanson/03231-3.asp?numfiche=8572
http://ricercar-old.cesr.univ-tours.fr/3-programmes/basechanson/Incipit/notice/104_Sonnez%20my%20donc-incipit.jpg---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

492.
Kidger H006 en p. 31

SOSPIRI MIEI D’OIMÈ


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:


Sospiri miei d’oimè (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie g2-c2-c4-F3 / finalis G

5. aantal stemmen:

4-st.
melodie hoofdzakelijk in de tenor

6. genre :

vilotta of villote

7. reeks :

canzone villanesche alla napolitana, nr 15

8. tekst :

Sospiri miei d'oimè dogliorirosie senz'a ita
Deh, partitevi da me cangiate loco.
Do, che ti giova (do ri don) esser si bella
Son' (fa ru ra ru rella) vuoi ben'a me.
Sappi, chi non ha bene in gioventù d'in amar oimè
Stent'in vecchiezza (to ri ron) amaritudine.
Son (fa ru ra ru rella) vuoi ben'a me.

"O wee, mijn zuchten (verlangens), pijnlijk en zonder hulp.
Dus, ga weg van mij, verander van plaats.
Waar het je behaagt (do ri don) zo mooi te zijn.
Son' (fa ru ra ru rella) vuoi ben'a me.
Hou van mij.
Wie niet verliefd wordt in zijn jeugd,
diens ouderdom (to ri ron) zal met bitterheid overstelpt worden.
Son' (fa ru ra ru rella) vuoi ben'a me.
 
vertaling: Jeroen Tuytten

9. eerste gedrukte uitgave:

W1115 (154520), Venetië, Antonio Gardano, Canzone villanesche alla napolitana. nr 15
W1116 (154811 ), Venetië, Antonio Gardano, Canzon villanesche alla napolitana. nr13
W1117 (154811 ), Venetië, Girolamo Scotto, Canzon villanesche alla napolitana. nr 13
W1118 (155329 ), Venetië, Antonio Gardano, Canzon villanesche alla napolitana. nr 13

10. RISM:

W1114b (1544b) / 1545a = W1115 (154520)/ 154811 - W1116 + W1117 /
W1118 (155329 )

11. CMM:


3-14, pp. 168-170 (bron: W1115 (154520))

12. vindplaatsen:


ms: geen
druk W1114b (1544b) (Scotto): I Pistoia. Bibl. Arch. Capit. (A - onvolledig)
druk W1115 (154520): A Wn (T) - D Bayerische Staatsbibliothek (Zie hier verder : online), Wolf - PL - Krakow (B)
druk 154811 (Scotto): A Wn - F Pn(A)
druk 154811 (Gardano): I BolC (A)
druk 155329 : D Wolf - GB Lbl (A, T, B)- USA Pitsb (S, A, T)

13. andere recente uitgaven:


online – W1115 (154520) – D
Bayerische Staatsbibliothek
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071912

online –– CPDL (
Allen Garvin) - partituur in moderne noten
http://www1.cpdl.org/wiki/images/4/45/15-sospiri_miei---0-score.pdf

-Cardamone, Donna G., ed. Adrian Willaert and his Circle. Canzone Villanesche alla Napolitana and Villotte, Madison, 1978
(met de vertaling in het Engels)

-Thomas, Bernard, ed. Adrian Willaert - Four Villanelle (1545) for Four Voices or Instruments SATB. London Pro Musica TM49, Londen, 1985

 14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

15
. Bossuyt op. cit. 1985:

p. 138: " behoort tot het Noord-Italiaanse, eigen Venetiaanse type van de "villotta".
Kenmerken van de villotta: één enkele strofe van variabele lengte zonder refrein,
de nonsens-lettergrepen: di ri don, to ri ron en fa ru ra ru, doorlopend homofone en zelfs overwegend homoritmische schrijfwijze.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

-*cd 21/I
LE VILLANESCHE
L'opera omnia di Adrian Willaert. vol 1, nr 3
Collegio Vocale e Strumentale "Euterpe" o.l.v. Antonio Eros Negri
vokaal kwartet met spinet en luit
met omzetting in hedendaags Italiaans

luister ook op SPOTIFY: album – villanesche
Op SPOTIFY wordt foutief het COLLEGIUM VOCALE GENT als uitvoerders genoemd.
luister ook op IDAGIO naar de ganse album :
https://app.idagio.com/albums/willaert-the-complete-works-vol-1-le-villanesche


20. duur:

2’13” Negri

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

493.  
Kidger B091

SPIRITUS MEUS ATTENUABITUR


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Spiritus meus attenuabitur
2. Libera me Domine et pona me juxta te

4. tonal type:

geen b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-F4 / finalis: E
2. Libera me Domine: finalis: A

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

motettorum IV vocum liber secundus

8. tekst :

Spiritus meus attenuabitur, dies mei breviabuntur, et solum mihi superest sepulcrum.
Non peccavi et in amaritudinibus moratur oculus meus.

Libera me Domine, et pone me iuxta te et cuiusvis manus pugnet contra me.
Dies mei transierunt, cogitationes meae dissipatae sunt, torquentes cor meum.
Noctem verterunt in diem, et rursum post tenebras spero lucem.

Mijn geest zal verzwakt worden, mijn dagen verkort en voor mij blijft dan alleen mijn graf over.
Ik heb niet gezondigd, maar mijn ogen schijnen bitter.

Verlos mij, o Heer, en stel u borg voor mij. Iemand zou mij kunnen aanvallen.
Mijn dagen zijn voorbij, mijn gedachten zijn verward en mijn hart is gekweld.
Zij maken van de nacht een dag en ze zeggen waar duisternis is dat er licht heerst.

Uit de liturgie van het dodenofficie en van de ma. in de Goede Week. Verwijzend naar Job 17, 1-3 en 11-12


9. eerste gedrukte uitgave: 

1539, Venetië, Andrea Antico en Brandino en Octaviano Scotto, Motetti di Adrian Willart. libro secondo a quattro voci
1545, Venetië, Antonio Gardano, Adriani Willaert musici celeberrimi.

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

1539b - W 1108 / 1545c - W 1109

12. vindplaatsen:

ms: CasAC N(H)
druk (W1108) 1539: D Mbs (Zie hier verder : online) - I BolC, PLn, VIb(S) - PL Krakow (A, T)
druk (W1109) 1545: A Wn - B Aa - D Eichstätt,. Staats- und Seminarbibliothek (T) - Fup (A) - Mbs (Zie hier verder : online) - E VallaC (A) - F Pn (A - onvolledig) - GB Lbl - PL Krakow

13. CMM:

3-02, pp. 37-42 (bron: 1545c)

DIAMM : https://www.diamm.ac.uk/compositions/18371/

14. andere recente uitgaven:

online – (W1108) 1539 - München:
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00073119

online – (W109) 1545 - München : 
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071933

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

16. Schiltz op.cit. 2001

p. 230-237: analyse van het motivicity-fenomeen

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

494.  
Kidger B092

STANS AUTEM


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: g2-c3-c3-F3 / finalis: F

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

motteti del fiore

8. tekst :

9. eerste gedrukte uitgaven:

1532, Lyon, Jacques Moderne, Secundus liber cum quatuor vocibus.
Motteti del fiore. Folio 31.
1542, Antwerpen, Willem van Vissenaecken, Quatuor vocum musicae modulationes. (Arnol[dus von Bruck])

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

153211 / 15427

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 1532: B KBR Fétis 1682 (A) en 1683 (alle stemmen) - GB Lbm

13. CMM:

14. andere recente uitgaven:

online – 1683 – Brussel KBR (alle stemmen)
https://www.kbr.be/nl/ - Collecties en onderzoek – digitale bibliotheek – zoeken – “Fétis 1683”

online – 1683 – Brussel KBR (enkel de alt)
https://www.kbr.be/nl/ - Collecties en onderzoek – digitale bibliotheek – zoeken – “Fétis 1682”

-Sherr, Richard, ed., The Moderne Motet Anthologies - Four-Voice Motets from the Motteti del fiore Series. New York, 1998 (The Sixteenth-Century Motet, vol. 9)

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:


----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

495.  
Kidger B093

STRINXERUNT CORPORIS MEMBRA


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Strinxerunt corporis membra
2. Mea nox obscurum non habet

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c3-c4-F3-F4 / finalis: G (in beide delen)

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

motettorum IV vocum liber secundus, nr 4

8. tekst :

Strinxerunt corporis membra
posita super craticulam ministrantibus prunas
insultat levita Christi;  
Beate Laurenti, martyr Christi,
intercede pro nobis.

Mea nox obscurum non habet,
sed omnia in luce clarescunt.

Beate Laurenti, martyr Christi,
intercede pro nobis.

9. eerste gedrukte uitgave:

1539, Venetië, Andrea Antico en Brandino en Ottaviano Scotto, Motetti di Adrian Williart. Libro secondo a quattro voci. nr 4.
Niet meer opgenomen in de herdruk van Gardano in 1545 (W 1109)

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11.
RISM:

1539b - W 1108

12. vindplaatsen:

ms: I CasAC N(H) ; PiacD; VerBC
druk 1539: D Mun (Zie hier verder : online) - I BolC, PLn (zonder S), VIb(S) - PKrakow (A, T)

13. CMM:

3-02, pp. 1-6 (bron: 1539b)

DIAMM : https://www.diamm.ac.uk/compositions/18349/

14. andere recente uitgaven:

online – (W 1108)1539 - München:
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de//view?id=bsb00073119


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17. Schiltz op.cit. 2003

p. 168: ter ere van de H. Laurentius (feest op 10 augustus)

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

496.
Kidger B152 en p. 51 en p. 151

SUB TUUM PRAESIDIUM CONFUGIMUS
Sub tuum presidium


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:


Sub tuum praesidium (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: c3-c4-c4-F3-F4 / finalis: G

5. aantal stemmen:

5-st. (mannen) T-T-T-B-B

6. genre :

motet

7. reeks :

Musica Nova, motet nr 7

8. tekst :

Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix:
nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus,
sed a periculis cunctis libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta, alleluia.

Antifoon ter ere van de H. Maagd Maria

Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, heilige Moeder Gods:
Nu we in nood zijn, wil onze smeekbeden aanhoren
en bevrijd ons steeds van al onze gevaren,
Glorierijke en gezegende Maagd. Alleluia.

9. eerste gedrukte uitgave:

1559, Venetië, Antonio Gardano, Musica Nova
Herdrukt in 1569 (verloren)
1561, Leuven, Petrus Phalesius, Moteta quatuor, quinque, et sex vocum.

10. RISM:

1559a - W 1126 / 1561(1) - W 1128

11. CMM:

3-05, p.62 - 66 (bron 1559a)

DIAMM : Estense Digital Library - "Mottetti a 5 voci" (beniculturali.it) [nr 77], p. 148

12. vindplaatsen

ms: I TrevBC 29

Het verzamelboek MUSICA NOVA uit 1559 (W1126) bestaat uit zeven stemboeken, nl. S, A, T, B, Q, 6 en 7). Volgende bibliotheken hebben alle boeken en bieden ze online: Bologna, Museo internazionale e biblioteca della musica en München, Bayerische Staatsbibliothek. Ook de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, maar hier ontbreekt de ALTUS.
(Zie hier verder : online)

druk ca. 1560 : I ModE C. 313 (Zie hier verder : online)

druk 1561 – (W1128) - D München – Bayerische Staatsbibliothek.
Leuven, Pierre Phalèse, Hadriani Willaert musici excellentissimi moteta.
(deel 1) (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:


online – Modena - ModE C.313
Estense Digital Library - "Mottetti a 5 voci" (beniculturali.it) [nr 77], p. 148

online – 1559 - Bologna V.13:
http://badigit.comune.bologna.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/
cmbm/images/ripro/gaspari/_V/V013/

online – Musica Nova – 1559 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071866

online - Brussel - Musica nova – 1559 – KBR (zonder de altus)
https://opac.kbr.be/Library/doc/SYRACUSE/18352190#uurl

online:
druk 1561 - (W1128) – D München – Bayerische Staatsbibliothek –
Leuven, Pierre Phalèse, Hadriani Willaert musici excellentissimi moteta.
zonder de VIIde stem
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00093443
deel 1 [nr 7], p. 11

online - partituur in moderne noten – CPDL (Pothám Imre)
SUB TUUM PRAESIDIUM:
http://www3.cpdl.org/wiki/images/a/ae/Willaert_Sub_tuum_praesidium.pdf
MUSICA NOVA: http://www3.cpdl.org/wiki/index.php/Musica_nova_(Adrian_Willaert)

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:


-*cd 226
MUSICA NOVA. The Motets
Singer Pur
OEHMS CLASSICS OC 835. 2011 – 2012

luister ook op SPOTIFY : albums – musica nova
luister ook op IDAGIO:
Sub tuum praesidium: https://app.idagio.com/recordings/11233823
volledig album: https://app.idagio.com/albums/willaert-musica-nova

20. duur

4’48” Singer Pur

----- ----- ----- ----- ----- ----- ------ ----- ----- -----

SUMENS ILLUD = 2de deel van AVE MARIS STELLA (versie 3)

497.
Kidger B094 en p. 12

SURGIT CHRISTUS CUM TROPHAEO


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

1. Surgit Christus cum tropheo
2. Dic Maria quid fecisti contemplando
3. Dic Maria quid fecisti postquam Jesum

4. tonal type:

Bij Scotto: gedacht voor mannenstemmen.
geen b / sleutelcombinatie: c1-c3-c4-F4 / finalis: A
Dic Maria (1): finalis: D
Dic Maria (2): finalis: D

Bij Gardano: een kwart hoger, gedacht voor SATB
met b / sleutelcombinatie: g2-c2-c3-F3 / finalis: D
Dic Maria (1): finalis: G
Dic Maria (2): finalis: G

5. aantal stemmen:

4-st.

6. genre :

motet

7. reeks :

motettorum IV vocum liber primus nr 25

8. tekst :

Surgit Christus cum trophaeo,
Jam ex agno factus leo
Solemni victoria :

Mortem vicit sua morte
Reseravit seram portae
Suae mortis gratia.
Hic est agnus, qui pendebat,
Et in cruce redimebat .
Totum gregem ovium.
Cui nullus condolebat.
Magdalenam consumebat,
Doloris incendium.
Dic Maria,

Quid vidisti,
Contemplando crucem Christi?
Vidi Jesum spoliari
Et in cruce sublevari
Peccatorum manibus.

Dic Maria,
Quid vidisti,
Contemplando crucem Christi?
Caput spinis vulneratum,
Vultum sputis maculatum
Et plenum livoribus.
Dic Maria,
Quid vidisti,
Contemplando crucem Christi?
Clavos manus perforari
Hasta latus vulnerari
Vivi fontis exitum
Dic Maria,
Quid vidisti,
Contemplando mortem Christi?
Quod se patri commendavit
Et quod caput inclinavit
Et emisit spiritum.

Dic Maria,
Quid fecisti,
Postquam Jesum amisisti ?
Matrem flentem sociavi,
Quam ad domum reportavi,
Et in terra me prostravi
Et utrumque deploravi.
Dic Maria,
Quid fecisti
Postquam Jesum amisisti?
Post unguenta praeparavi,
Et ad locum properavi,
Non inveni quem amavi,
Planctus meos duplicavi.
O Maria, noli flere.
Jam surrexit Christus vere.
Certe multis argumentis
Vidi signa resurgentis.
Alleluia, alleluia.

9. eerste gedrukte uitgave:

1539a – W1106, Venetië, Girolamo Scotto, Famosissimi Adriani Willaert. musica quatuor vocum . liber primus. nr 25.
1545c – W1107, Venetië, Antonio Gardano, Adriani Willaert musici celeberrimi. musica quatuor vocum liber secundus. nr. 26.

10. RISM:


1539a - W1106 / 1545c - W1109

11. CMM:


3-02, pp. 82-92 (bron: 1545c – W1109)

12. vindplaatsen:


ms: geen
druk 1539a - W 1106: B Koninklijke Bibliotheek van België (A, T) - D Bayerische Staatsbibliothek (Zie hier verder : online) - I PLn (zonder S), VIb(S) - PL Krakow (A, T)

druk 1545c - W 1109: A Wn - B Aa - D Eichstätt,. Staats- und Seminarbibliothek (T) - Fup (A) – Bayerische Staatsbibliothek  (Zie hier verder : online) - E VallaC (A) - F Pn (A - onvolledig) - GB British Library- PL Krakow

13. andere recente uitgaven:


online – 1539a - W 1106 – D
Bayerische Staatsbibliothek
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00073118

online – 1545c - W 1109 – D
Bayerische Staatsbibliothek  
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071933

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

In het tweede deel wordt de dialoog “Dic Maria. Quid fecisti?” tweemaal door een contrast hoge-lage stemmen onderstreept.
De vraag: maten 1-12: 3de en 4de stem. Het antwoord: maten 12-25: 1ste en 2de stem.
De vraag: maten 56-69: 1ste en 2de stem. Het antwoord: maten 66-91: alle stemmen, te beginnen met 3de en 4de stem.

15. Bossuyt op.cit. 1985

p. 105: "De uitroep O Maria noli flere verschijnt in ternaire maat tussen de binaire fragmenten Planctos meos duplicavi en Iam surrexit Christus vere."

16. Schiltz op.cit. 2003

p. 163 vn 10: bij Gardano: getransponeerd  - met gebruik van de gregoriaanse melodie

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

498.
Kidger F021

SUR LE JOLY JONC


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

Sur le joly jonc (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie: g2-g2-c1 / finalis: G

5. aantal stemmen:

3-st. (SSA)

6. genre :

chanson

7. reeks :

canzon francese

8. tekst :

Sur le joli joli jonc ma douce amie
Sur le joli joli jonc nous ébatons,
En ce joli Mai gracieux,
savoureux en amoureux,
Où nobles amours se rassemblent.
Je trouvai m'amie au lieu
Tant joyeux, solacieux.
Où notre amour recommençames,
Auprès du joli jonc.
Sur le joli joli jonc nous ébatons.

In het vrolijke hooi, mijn lief meisje,
In het vrolijke hooi dartelen we.
In deze gratievolle en vrolijke mei
zo vol plezier en liefde,
waarin edele liefdes zich verenigen.
Ik vond mijn liefde op die plek
zo vol vreugde en troost.
Daar begon onze liefde:
bij het vrolijke hooi.
In het vrolijke hooi dartelen we.

9. eerste gedrukte uitgave:

154934, Venetië, Girolamo Scotto, Fantesie et recerchari a tre voci. Accomodate da cantare et sonare per ogni instrumento... composte da M. Giuliano Tiburtino da Tievoli... con Adriano Vuigliart et Cipriano Rore suo discepolo...

1562, Venetië, Girolamo Scotto, Il terzo libro delle muse a tre voci di canzon francese di
Adrian Willaert.

10. RISM:

154934 / 15629 - W 1129

11. CMM:

12. vindplaatsen:

ms: geen
druk 154934: B KBR (T, B) -GB British Library K.3.b.4. (Zie hier verder : online ) (alle stemmen)
druk 1562: D Bochum, Stadtbibliothek (A) – GB LonBL (T) - I BolC (T) - FlorBN (S) - PL Krakow
(C, T, B)

13. andere recente uitgaven:

online - 154934 - Londen
alle stemmen - zwart/wit

K3b4_complete_file_for_printing.pdf (royalholloway.ac.uk)

-*Annie Bank, Amsterdam, GPL 102 (bron: 15629)

-*Dobbins, Frank, ed. The Oxford Book of French Chansons, p. 22-25, Oxford, 1987
(bron: 154934 - met de vertaling in het Engels)

-Wolf, Johannes, ed. Sing- und Spielmusik aus
ältere Zeit. New Yok, 1955 (Wissenschaft und Bildung, 218) (bron: 15629)

-Robert Judd ed. Fantasie et recerchari a tre voci… Venice 1549 / Giuliano Tiburtino…
New York, 1994

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

17.

J. Bernstein: Music printing in renaissance Venice: the Scotto Press, 1539 -1572. New
York. 1998. nr 95

17a.
H.M. Brown. Instrumental music printed before 1600: a bibliography. Cambridge. MA.
1965. (15497)

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

YouTube

Tokyo Ladies' Consort SAYAKA , Japan
http://www.youtube.com/watch?v=dxsgBF8wMlE

20. duur:

1'24 Tokyo Ladies

21. Catalogue de la Chanson Française à la renaissance

http://ricercar-old.cesr.univ-tours.fr/3-programmes/basechanson/03231-3.asp?numfiche=8647

Fout: niet in 5 stemmen maar in 3 stemmen!

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

498a
Kidger
(niet vermeld)

SUR L'HERBE BRUNETTE

Zie MGG A.A.5

------------

SUSANNA ALIQUANDO = 2de deel van IN DIEBUS ILLIS (versie 2)

-----------------------
SUSATO

TIELMAN SUSATO (ca. 1510/1515 – 1570) was een Antwerpse drukker, gespecialiseerd in de muziekdruk.
In veel van de muziekbundels die hij uitgaf, nam hij werken op van Adriaen Willaert, vooral vanaf 1543. Dat kan in verband gebracht worden met het feit dat Willaert kort voordien, in 1542, naar Vlaanderen is op bezoek gekomen.

Voor de gedetailleerde lijst: zie ons hoofdstuk: oeuvre_chronologisch.

------ ----- ----- ----- -----
499.
Kidger  B153

SUSTINUIMUS PACEM ET NON VENIT


2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:


1. Sustinuimus pacem et non venit
2. Peccavimus cum patribus nostris

4. tonal type:


F kruis bij c2 / sleutelcombinatie: c2-c3-c4-c4-F4 / finalis: G (in beide delen)

5. aantal stemmen

5-st. (mannen) T-T-Bar-Bar-B
Canon in de altus in beide delen: "Fuga quatuor temporum in diapente remissum."
Resolutio in de tenor een kwint lager.
De bovenste notenbalk is laag en wordt regelmatig door de tweede stem overschreden in de hoogte.

6. genre :

motet

7. reeks :


Musica Nova, motet nr 9

8. tekst :

Sustinuimus pacem, et non venit:
quaesivimus bona, et ecce turbatio :
cognovimus Domine peccata nostra,
non in perpetuum obliviscaris nos.

Peccavimus cum patribus nostris,
injuste egimus, iniquitatem fecimus :
non in perpetuum obliviscaris nos.

Jeremia 14 : 19f., Judith 7 : 19 : responsorium

We verlangden naar vrede, maar die kwam niet:
We hebben het goede nagestreefd, maar zie: we kregen verwarring.
We hebben tegenover de Heer onze zonden bekend.
Vergeet ons niet in der eeuwigheid.

Wij en onze vaderen hebben gezondigd,
we zijn onrechtvaardig geweest,
misdadig ook.
Vergeet ons niet in der eeuwigheid.

9. eerste gedrukte uitgave:

1559, Venetië, Antonio Gardano, Musica Nova
Herdrukt in 1569 (verloren)
1561, Leuven, Petrus Phalesius, Moteta quatuor, quinque, et sex vocum. Deel 1

10. RISM:

1559a - W 1126 / 1561(1) - W 1128

11. CMM:

3-05, pp.74-80 (bron 1559a)

12. vindplaatsen:

ms: geen

Het verzamelboek MUSICA NOVA uit 1559 (W1126) bestaat uit zeven stemboeken, nl. S, A, T, B, Q, 6 en 7). Volgende bibliotheken hebben alle boeken en bieden ze online: Bologna, Museo internazionale e biblioteca della musica en München, Bayerische Staatsbibliothek. Ook de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, maar hier ontbreekt de ALTUS.
(Zie hier verder : online)

druk 1561 – (W1128) - D München – Bayerische Staatsbibliothek.
Leuven, Pierre Phalèse, Hadriani Willaert musici excellentissimi moteta.
(deel1) (Zie hier verder : online)

13. andere recente uitgaven:

online – 1559 - Bologna V.13:
http://badigit.comune.bologna.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/
cmbm/images/ripro/gaspari/_V/V013/


online – Musica Nova – 1559 - München
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00071866

online - Brussel - Musica nova – 1559 – KBR (zonder de altus)
https://opac.kbr.be/Library/doc/SYRACUSE/18352190#uurl

online:
druk 1561 - (W1128) – D München – Bayerische Staatsbibliothek –
Leuven, Pierre Phalèse, Hadriani Willaert musici excellentissimi moteta.
zonder de VIIde stem
https://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de/view?id=bsb00093443
deel 1 [nr 9], pp. 12v-13

online - partituur in moderne noten - CPDL
http://www3.cpdl.org/wiki/index.php/Musica_nova_(Adrian_Willaert)

14. intabulaties, diminuties, tientos:


MUSICOLOGISCHE UITLEG:

Het woord „peccavimus“ wordt door de bas benadrukt door als eerste in te zetten met een lage melodie, die door de andere stemmen met hetzelfde beginmotief wordt overgenomen, een kwint of een octaaf hoger.
Opvallend hoe de bas de laatste 10-12 maten in een vaste reeks gelijke noten een stappend ritme oproept.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:


-*cd 226
MUSICA NOVA. The Motets

Singer Pur
OEHMS CLASSICS OC 835. 2011 - 2012
http://www.oehmsclassics.de/cd.php?formatid=592

luister ook op YOUTUBE : https://www.youtube.com/watch?v=LREb9xBRis0 (in beeld: de partituur)
luister ook op SPOTIFY : albums – musica nova
luister ook naar IDAGIO:
volledig album: https://app.idagio.com/albums/willaert-musica-nova
Sustinuimus: https://app.idagio.com/recordings/11232521

20. duur

6’14" Singer Pur

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

500.
Kidger F022 en p. 124

SY JE NE VOY M’AMIE
Se je ne voy mamye
Se ie anj mon amie
Si je ne voy

2. ondertitel:

3. gecomponeerde delen:

Sy je ne voy (eendelig)

4. tonal type:

met b / sleutelcombinatie : c3-c3-c4 / finalis : C
Le Roy en Ballard: slechts één notenbalk : sleutel c4
Winchester Partbooks: geen b / G2– c2-c4 / finalis : D

5. aantal stemmen:

3-st.

6. genre :

canon
In het manuscript: geen sleutel.
Incipit bij de derde en de vijfde noot.
code: "Trois testes en ung chapperon" = drie inzetten in één melodie
Uitwerking van C.S. Adams: telkens een kwint hoger.

7. reeks :

8. tekst :

Si je ne voy m'amie
Je mourray de douleur
et de melencolie, (Le Roy en Ballard : merencolie)(Winchester : melancollye en melancollie)
De cela j'en suis seur;
Son loyal serviteur
Seray toute ma vie.

Wanneer ik mijn vriendin niet zie
sterf ik van verdriet en melancholie.
Ja, heel zeker:
Gans mijn leven zal ik haar trouwe dienaar zijn.


9. eerste gedrukte uitgave:

155322, Parijs, Adrian Le Roy en Robert Ballard, Tiers Livre de Chansons composées à trois parties.
1560 (LT-67), Parijs, Adrian Le Roy en Robert Ballard, Cincquiesme Livre de Chansons à troys parties par M. Adrian Willart

10. intabulaties, diminuties, tientos:

11. RISM:

11. RISM:

155322 / 1560a - W 1127

RISM: B IV/5 p. 60-61 (Zie hier verder)
Census: 1, I, p. 74-75

12. vindplaatsen:

ms : GB Winchester Partbooks (Zie hier verder : online) - I BolC Q21 (Zie hier verder : online)
druk 155322 : F Bnf f. 28v (Zie hier verder : online)
druk (W1127) 1560 : A 
Wn SA.78.F.43/1-3 - Pn (second dessus)

13. CMM:

DIAMM: https://www.diamm.ac.uk/compositions/87159/

14. andere recente uitgaven:


online – ms – Bologna  BolC Q21
afbeelding 302 / 397. In het stemboek van de altus : een cirkelcanon
http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/viewschedatwbca.asp?
path=/cmbm/images/ripro/gaspari/_Q/Q021/

online – ms – Winchester Partbooks
discantus:
https://www.diamm.ac.uk/sources/2683/#/images?p=103r
(folio 103 - beeld 216 / 257)
altus :     
https://www.diamm.ac.uk/sources/4142/#/images (folio 103r - beeld 215 / 255)
bassus :  
https://www.diamm.ac.uk/sources/4144/#/images (folio 103r - beeld 217 / 256)

online – 155322 – Parijs
https://mazarinum.bibliotheque-mazarine.fr/viewer/3865/?offset=#page=22&viewer=picture&o=bookmark&n=0&q=

Adams, Courtney S., ed., French chansons for three voices Part II, p. 77, Madison, in Recent Researches in the Music of the Renaissance (XXXVI-1982 vol. 37) (met vertaling in het Engels)

MUSICOLOGISCHE UITLEG:

16. Katelijne Schiltz. Music and Riddle Culture in the Renaissance. 2015

De canonische inscriptie "Trois testes en ung chapperon" betekent zoveel als "drie hoofden in één hoed" en is de  indicatie voor een driestemmige imitatiecanon (de signa congruentiae duiden op de inzetten van de volgstemmen). Willaert baseerde zich hiervoor mogelijk op een deel uit Clemens' Magnificat sexti toni (ii). In het 5st. Sicut erat luidt de inscriptie immers "Deux testes et ung capron" om een canon in de onderkwint aan te duiden.
p. 284

Oplossing : Canon at the unison after one and two semibreves.
Uitleg: A clefless composition that turn out to be a katholikon, with each pitch level containing a modally differentiated version of the same melody.

17. C.S.Adams 1982

part I, p. XIII :"This canon may have come from Willaert's younger years, perhaps from about 1520, when a number of his canons were published: the repetitions within the work and the undistinguished quality of the writing suggest it was composed early in his career."

RISM B IV/5 p. 61 Au f. 2v du livre (de l'altus), écusson portant une aile d'oiseau en son centre et entouré d'une portée circulaire.

OPNAMEN:

18. lp’s:

19. cd’s:

20. duur:

21. Catalogue de la Chanson Française à la Renaissance

http://ricercar-old.cesr.univ-tours.fr/3-programmes/basechanson/03231-3.asp?numfiche=8198


___________________________________________________________

 

 

Terug naar het overzicht van het oeuvre

 

Top

Volg ons op Facebook Volg de Adriaen Willaert Foundation op Facebook

© AWF-foundation vzw - info@adriaenwillaert.be